Cehennemden bazı sahneler

enes61

KF Ailesinden
Özel Üye
1) Hac 19 / 333 - Şu iki grup (mü’minler ile ehli kitap) Rableri hakkında çekişen iki hasımdır, şimdi inkâr edenler için ateşten bir elbise biçilmiştir, onların başlarının üstünden kaynar su dökülecektir 20) Bununla karınlarının içindeki (organlar) ve derileri eritilecektir 21) Bir de onlar için demirden kamçılar vardır.
İnkârının yanında bir de İslam’ la savaşanlara;
a) Ateşten elbiseler biçilecek,
b) Başlarının üzerinden kaynar sular dökülecek,
c) İç organları ve derileri eritilecek,
d) Demir sopalarla dövülecektir.

2) Duhan 47 / 497 - Onu yakalayın da sürükleyip cehennemin ortasına atın 48) Sonra da başının üzerine o kaynar su azabından dökün 49) (Ve deyin ki) Tat bakalım, çünkü sen (zannınca kavmin arasında) çok üstündün, çok şerefliydin 50) İşte bu azap sizin (dünyada) şüphe edip durduğunuz şeydir.

Küfrü ile ün yapan şüphecinin,
a) Başının üzerine yine kaynar su dökülür;
b) Tat bakalım çünkü sen zannınca kavmin arasında çok üstündün, çok şerefliydin denir.

3) Nebe 21 / 581 - Cehennem (kâfirler için) bir pusu, bir gözetleme yeri olmuştur22) Azgınlar için son varılacak yerdir 23) (Onlar) nice devirler boyunca cehennem içinde kalacaklardır 24) Orada ne bir serinlik ne de içilecek bir şey tadacaklar 25) Bir kaynar su ve irin içecekler 26) Bir ceza ki (amellerine) uygun 27) Çünkü onlar hesaba çekileceklerini hiç ummuyorlardı 28) Ayetlerimizi de alabildiklerine şiddetle yalanlamışlardı.

Kâfirler;
a) Nice devirler boyunca cehennem içinde kalacaklar,
b) Orada ne bir serinlik ne de içilecek bir şey tadacaklar,
c) Sadece bir kaynar su ve irin içecekler,
d) Bir ceza ki amellerine uygun,
e) Çünkü onlar hesaba çekileceklerini hiç ummuyorlardı,
f) Ayetlerimizi de alabildiklerine şiddetle yalanlamışlardı.

4) Sad 55 / 455 - Bu böyle ama azgınlara kötü bir gelecek vardır. 56) Onlar cehenneme girecekler, orası ne kötü bir kalma yeridir. 57) İşte bu; kaynar su ve irindir, onu tatsınlar. 58) Buna benzer (azaplardan) daha türlü türlü başkaları da vardır. 59) (İnkârcıların liderlerine) işte bu sizinle beraber cehenneme girecek topluluktur (denildiğinde liderler) onlar rahat yüzü görmesinler (derler), onlar mutlaka ateşe gireceklerdir. 60) (Liderlere uyanlar ise) Hayır, asıl siz rahat yüzü görmeyin, onu bize siz sundunuz, ne kötü bir yerdir derler. 61) Yine onlar Rabbimiz, bunu bizim önümüze kim getirdiyse, onun ateşteki azabını iki kat artır derler.
------------------------------------------------
Mahşerde inkârcıların liderlerine; işte bu sizinle beraber cehenneme girecek topluluktur denildiğinde,
a) Liderler, onlar rahat yüzü görmesinler derler,
b) Onlar mutlaka ateşe gireceklerdir,
c) Liderlere uyanlar ise;
a) Hayır, asıl siz rahat yüzü görmeyin, onu bize siz sundunuz,
b) Burası ne kötü bir yerdir,
c) Rabbimiz, bu azaba kim sebep olduysa onun ateşteki azabını iki kat artır derler.

5) Hud 106 / 232 - O gün mutsuz olanlar ateştedir ki onlar için orada feci bir inilti ve soluma vardır.

O gün ümitsizlikten dolayı mutsuz olanlar ateştedir ki onlar için orada feci bir inilti ve soluma vardır.

6) İbrahim 48 / 260 - Yer başka bir yer, gökler de başka gökler haline getirildiği, (insanlar) bir ve gücüne karşı durulmaz olan Allah’ ın huzuruna çıktıkları gün (Allah bütün zalimlerin cezasını verecektir) 49) O gün günahkârların zincire vurulmuş olduğunu görürsün 50) Onların gömlekleri katrandandır, yüzlerini de ateş bürümektedir.

O gün günahkârların,
a) Zincire vurulmuş olduğunu görürsün,
b) Onların gömlekleri katrandandır,
c) Yüzlerini de ateş bürümektedir.

7) Tevbe 34 / 191 - Ey iman edenler! Gerçekten Yahudi bilginleri ile Hıristiyan rahiplerinden çoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan çevirirler, bir de altını ve gümüşü biriktirerek saklayıp onları Allah yolunda harcamayan kimseleri, işte bunları acıklı bir azapla müjdele. 35) Kıyamette o biriktirilen altın ve gümüşlerin üzerleri cehennem ateşinde kızdırılacak da bu mal toplayanların alınları, yanları ve sırtları bunlarla dağlanacak ve onlara şöyle denecektir: İşte bu nefisleriniz için kasalara tıkıp sakladıklarınız, artık topladıklarınızın acısını tadın bakalım.

Dünyada;
a) Yahudi bilginleri ile Hıristiyan rahiplerinden çoğu insanların mallarını haksızlıkla yemelerinden ve Allah yolundan çevirmelerinden dolayı,
b) Bir de inandığı halde altını ve gümüşü biriktirerek saklayıp onları Allah yolunda harcamamalarından ve fakirin hakkı olan zekâtı vermemelerinden dolayı her iki grupta aynı kategoride yer alır.
c) O gün bu iki grup için;
a) O biriktirilen altın ve gümüşler cehennem ateşinde kızdırılacak,
b) Ve bu mal toplayanların;
a) Alınları,
b) Yanları,
c) Sırtları bunlarla dağlanacak ve onlara şöyle denecektir;
d) İşte bu nefisleriniz için kasalara tıkıp sakladıklarınız, artık topladıklarınızın acısını tadın bakalım denecektir.

8) Şura 45 / 487 - Ateşe arz olunurken onların zilletten başlarını öne eğerek göz ucuyla gizli gizli baktıklarını göreceksin. İnananlar da: İşte asıl ziyana uğrayanlar kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır diyecekler. Kesinlikle biliniz ki, zalimler sürekli bir azap içindedirler…

İslam’ ı yaşamadığı gibi ailesine de öğretmeyenler ateşe arz olunurken;
a) Onların mahcubiyetinden ve üzüntülerinden ötürü başlarını öne eğerek göz ucuyla gizli gizli baktıkları görülecek,
b) İnananlar da; işte asıl ziyana uğrayanlar kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır diyeceklerdir.

9) Mü’min 49 / 471 - Ateşte bulunanlar cehennem bekçilerine; Rabbinize dua edin bizden bir gün olsun azabı hafifletsin diyecekler.

Ateşte bulunanlar azaplarının hafiflemesi için cehennem bekçilerinden olmayacak bir yardımı isteyeceklerdir.

10) Zuhruf 74 / 494 - Muhakkak ki, suçlular cehennem azabında devamlı olarak kalacaklardır. 75) Kendilerinden o azap hafifletilmez, onlar (azap) içinde kurtuluştan ümit kesmişlerdir. 76) Biz onlara zulüm etmedik fakat onlar kendileri zalim kimselerdir. 77) (O gün cehennemde çağrışırlar) Ey Malik, Rabbin bizim işimizi bitirsin diye seslenirler, Malik’ de; siz böyle kalacaksınız. 78) (Allah c.c) andolsun biz size hakkı getirdik fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz
--------------------------------------------------
Suçlular;
a) Cehennem azabında devamlı olarak kalacaklardır,
b) Azapları hafifletilmeyecektir,
c) Artık kurtuluştan ümit kesmişlerdir,
d) O gün “ Ey Malik! Rabbin bizim işimizi bitirsin. “ diye seslenirler,
e) Malik’ de: Siz böyle kalacaksınız der,
f) Allah cc. de: “Andolsun biz size hakkı getirdik fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz“ buyuracak.


11) R. Salihin C 1 - S 287 - 288 - No 220 ( Müslim ) Ebû Hureyre (r.a)’ dan Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: Müflis (iflas etmiş olan) kimdir biliyor musunuz ? Yanında bulunan Ashap, Yâ Resulullah bize göre müflis: (Altın veya gümüş) parası ve dünya malı bulunmayan kişidir dediler. Efendimiz şöyle buyurdu: Gerçekten müflis, ümmetimden mü’min olup kıyamet gününde namaz, oruç ve zekât gibi ibadetlerini tam yapmış olarak (bununla beraber) aynı zamanda şuna sövmüş, buna zina iftirasında bulunmuş, şunun malını almış yemiş, bunun kanını akıtmış ve şunu da dövmüş olarak huzura gelen sonra da hak sahipleri şuna, buna hakları verilmek üzere sevapları alınan kişidir. Bu kişinin sevapları hak sahiplerine dağıtılır da yetmezse bu kere alacaklı kalanların günahları alınıp kendisine yükletilir sonra da ateşe atılır.
------------------------------------------------------


H. Ş. göre gerçekten müflis ümmetimden mü’min olup kıyamet gününde namaz, oruç ve zekât gibi ibadetlerini tam yapmış olarak bununla beraber aynı zamanda;
a) Şuna sövmüş,
b) Buna zina iftirasında bulunmuş,
c) Şunun malını almış yemiş,
d) Bunun kanını akıtmış,
e) Bunu da dövmüş olarak huzura gelmiş,
f) Sonra da hak sahiplerine (şuna, buna hakları) verilmek üzere sevapları alınan kişidir,
g) Bu kişinin sevapları hak sahiplerine dağıtılır da yetmezse bu kere alacaklı kalanların günahları alınıp kendisine yükletilir,
h) Sonra da ateşe atılır.
-------------------------
CEHENNEMİN BAZI SAHNELERİ NELERDİR? SORUSUNA

BU AYETLER VE HADİS IŞIĞINDA CEVAPLAR1) İnkârının yanında İslam’ la savaşanlara;
a) Ateşten elbiseler biçilecek,
b) Başlarının üzerinden kaynar sular dökülecek,
c) İç organları ve derileri eritilecek,


d) Demir sopalarla dövülecektir.

2) Küfrü ile ün yapan şüphecinin,
a) Başının üzerine yine kaynar su dökülür;
b) “ Tat bakalım çünkü sen zannınca kavmin arasında çok üstündün, çok şerefliydin. “ denir.

3) Kâfirler;
a) Nice devirler boyunca cehennem içinde kalacaklar,
b) Orada ne bir serinlik ne de içilecek bir şey tadacaklar,
c) Sadece bir kaynar su ve irin içecekler,

4) Mahşerde inkârcıların liderlerine; işte bu sizinle beraber cehenneme girecek topluluktur denildiğinde,
a) Liderler: “ Onlar rahat yüzü görmesinler “ derler,
b) Onlar mutlaka ateşe gireceklerdir,
c) Liderlere uyanlar ise;
a) Hayır, asıl siz rahat yüzü görmeyin, onu bize siz sundunuz,
b) Burası ne kötü bir yerdir,
c) Rabbimiz, bu azaba kim sebep olduysa onun ateşteki azabını iki kat artır derler.

5) O gün ümitsizlikten dolayı mutsuz olanlar ateştedir ki onlar için orada feci bir inilti ve soluma vardır.

6) O gün günahkârların,
a) Zincire vurulmuş olduğunu görürsün,
b) Onların gömlekleri katrandandır,
c) Yüzlerini de ateş bürümektedir.

7) O gün biriktirilen ve Allah yolunda harcanmayan altın ve gümüşler cehennem ateşinde kızdırılacak ve bu mal toplayanların;
a) Alınları,
b) Yanları,
c) Sırtları bunlarla dağlanacak ve onlara şöyle denecektir;
d) İşte bu nefisleriniz için kasalara tıkıp sakladıklarınız, artık topladıklarınızın acısını tadın bakalım denecektir.

8) İslam’ ı yaşamadığı gibi ailesine de öğretmeyenler ateşe arz olunurken;
a) Onların mahcubiyetinden ve üzüntülerinden ötürü başlarını öne eğerek göz ucuyla gizli gizli baktıkları görülecek,
b) İnananlar da; işte asıl ziyana uğrayanlar kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır diyeceklerdir.

9) Ateşte bulunanlar azaplarının hafiflemesi için cehennem bekçilerinden olmayacak bir yardımı isteyeceklerdir.
---------------------------------------
---------------------------------------
Alıntıdır
 
Üst