Buyrun KELiME_İ Ş[email protected] qetireLim

  • Konuyu başlatan VuSLaTüLŞeHaDeT
  • Başlangıç tarihi
VuSLaTüLŞeHaDeT

VuSLaTüLŞeHaDeT

Üye
ÜyeKelime-i Şehadeti söylemenin 130 kadar faydası vardır. Bunlardan 30 tanesi şunlardır:


Dünyada olan 5 faydası:
1- Adı güzel çağrılır
2- İslamın emir ve yasakları kendisine farz olur.
3- Cezadan ve aşağılanmaktan kurtulur.
4- ALLAHü azim-üş-şan, ondan razı olur.
5- Cümle müminler ona muhabbet eder.


Ölürken olan 5 faydası:
1- Azrail aleyhisselam ona güzel suretle gelir.
2- Yağdan kıl çeker gibi ruhunu alır.
3- Cennet kokuları gelir.
4- Müjdeci melekler gelir
5- Merhaba yâ mümin! Sen cennetliksin denir.


Kabirde olan 5 faydası:
1- Kabri geniş olur.
2- Münker ve Nekir güzel suretle gelir.
3- Bir melek ona bilmediğini talim eder( öğretir )
4- ALLAHü azim-üş-şan bilmediğini hatırına getirir.
5- Cennetteki makamı görünür.


Arasat’ta olan 5 faydası.
( Arasat anlamı“Arsa” kelimesinin çoğulu olan “arasât”, sözlükte, üzerinde bina bulunmayan boş arazi anlamındadır. Din dilinde, kıyâmetin kopmasından sonra diriltilecek olan insanların, dünyadaki inanç, söz, fiil ve davranışlarından sorguya çekilmek üzere sevk edilecekleri yerin adına denir. Arasat Kudüsle Zeytindağının arası olduguna inanılır, Bu mekâna mahşer ve mevkif de denir. Kur’ân’da geçmeyen bu kelime, hadislerde sözlük anlamında kullanılmıştır (Buhârî, Megâzî,)


1-Sual ve hesabı kolay olur.
2- Kitabı sağından verilir.
3- Mizanda sevabı ağır gelir.
4- Arş’ın altında gölgelenir.
5- Sıratı yıldırım gibi geçer.


Cehennemde olan 5 faydası:
1- Cehenneme girerse, Cehennem ehli gibi gözleri gök olmaz.
2- Şeytanı ile çatışmaz.
3- Ellerine ateşten kelepçe, boynuna zincir vurulmaz.
4- Hamim suyundan içirilmez.
5- Ebedi cehennemde kalmaz.


Cennette olan 5 faydası:
1- Cümle melekler ona selam verir.
2- Sıdıklar ile refik olur.
3- Ebedi cennette kalır.
4- ALLAHü teala ondan razı olur.
5- ALLAHü tealanın cemalini görür.
"Eşhedu en la ilâhe illâllah ve eşhedu enne MUHAMMEDen resulALLAH"
"Eşhedu en la ilâhe illâllah ve eşhedu enne MUHAMMEDen resulALLAH"[]
"Eşhedu en la ilâhe illâllah ve eşhedu enne MUHAMMEDen resulALLAH
 

VuSLaTüLŞeHaDeT

VuSLaTüLŞeHaDeT

Üye
Üye

"Eşhedu en la ilâhe illâllah ve eşhedu enne MUHAMMEDen resulALLAH"
"Eşhedu en la ilâhe illâllah ve eşhedu enne MUHAMMEDen resulALLAH"[]
"Eşhedu en la ilâhe illâllah ve eşhedu enne MUHAMMEDen resulALLAH

 

EyLüL

EyLüL

Çalışkan Üye
Kademeli
Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdûhü ve rasûlühû 

VuSLaTüLŞeHaDeT

VuSLaTüLŞeHaDeT

Üye
Üye

"Eşhedu en la ilâhe illâllah ve eşhedu enne MUHAMMEDen resulALLAH"
"Eşhedu en la ilâhe illâllah ve eşhedu enne MUHAMMEDen resulALLAH"[]
"Eşhedu en la ilâhe illâllah ve eşhedu enne MUHAMMEDen resulALLAH
 

nazile

nazile

Çalışkan Üye
Kademeli
Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü
 

Similar threads


Üst