Bu bilgiler hakkında kaynak bulamadım sizce doğrumudur ?

Rüya

Tecrübeli


İLGİNÇ DİNİ BİLGİLER


1- Hz. Alinin oğlu Hz. hüseyinin kerbelada kafasını kestikten, sonra top oynayanların soyundan gelen herkesin bacaklarının halen aşırı şişkin olduğunu biliyormuydunuz..

2- Maddesel dünyamız ile Ahiri dünyamız arasında rakamsal benzerlikler olduğunu biliyormusunuz_?

Örnek: Bütün insanlar kaç yaşında ölürse ölsün ahirette 33 yaşında olacak. Dünyamızda ise her 33 yılda bir Ramazan ayı yılın aynı gününe aynı tarihine denk gelir.

3- Gavur dediğimiz milletler gurubunun dinimizle dalga geçmek için icat ederek bizim yıllardır kullanmamızı sağladıkları şeyler nedir biliyormusunuz_?

Cevap: Her zaman oynadığımız oyunlardan dama , satranç veya tavlanın zarlarla birlikte toplam 32 taşla oynanır, aynı zamanda dinimizde 32 farz var . 52 iskambil kağıdıyla kumar oynanır dinimizde 52 farz var . Bütün farzların toplamı 106 yapar , bunun ise karşılığındada süper ellibir oyunu ile okey için 106 taş veya iskambil kağıdı var.

4- Şeytanın çift cinsiyetli olduğunu ve kendi kuyruğuyla çifleşerek ürediğini biliyormuydunuz_?

5- Filistinde durmak bilmeyen ölümlerin sebebini biliyormusunuz_?

Cevap: Peygamber efendimizin o topraklarda yaptı bir savaşta dişininden akan kanın düşmek üzereyken, ´ın (c.c.) emriyle Cebrail tarafından tutulduktan sonra ( bu topraklarda kan eksin olmasın ) Cebrail a.s tarafından o topraklara lanet okunur ve o gün bu gündür orda kan eksik olmaz..

6- Seytanın 1 saniyede dünyanın etrafında 7 kez dönebilicek bir hıza sahip olduğunu biliyormuydunuz_?

7- Insanlığın neden hayatı boyunca ekmeğinin peşinde koşmak zorunda olduğunu biliyormusunuz_?

Cevap: Hz. adem s.a.v. dünya yüzüne indirildiği günden itibaren hergün ´ın (c.c.) emri ile Cebrail aracılığıyla Adem s.a.v. ' yemek gelirdi. Bir gün Cenabı Cebraile şöyle buyurur " Ey Cebrail yemeği Ademin önüne bıraktıktan sonra ordan ayrıl, daha sonra bir kuş olarak yemeği al ve uç.
" Cebrail a.s buyruğu yapar yemeği aldığı gibi uçmaya başlar. Tabii çok açıkmış olan Hz. Adem dayanamaz ve yemeğin peşinden koşmaya başlar. Işte o gün insanlık için emir gelir " bundan sonra insanlık ekmeğinin ğeşinde koşmadıkça rızkını alamıyacak"..
 

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
5- Filistinde durmak bilmeyen ölümlerin sebebini biliyormusunuz_?

Cevap: Peygamber efendimizin o topraklarda yaptı bir savaşta dişininden akan kanın düşmek üzereyken, ´ın (c.c.) emriyle Cebrail tarafından tutulduktan sonra ( bu topraklarda kan eksin olmasın ) Cebrail a.s tarafından o topraklara lanet okunur ve o gün bu gündür orda kan eksik olmaz..

Bunu hiç duymadım.Ve kaynağını da bilmiyorum.Efendimiz(sav)'in mübarek dişleri Uhud'da kırılmıştır.Filistin nerde Uhud nerde?
 

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
7- Insanlığın neden hayatı boyunca ekmeğinin peşinde koşmak zorunda olduğunu biliyormusunuz_?

Cevap: Hz. adem s.a.v. dünya yüzüne indirildiği günden itibaren hergün ´ın (c.c.) emri ile Cebrail aracılığıyla Adem s.a.v. ' yemek gelirdi. Bir gün Cenabı Cebraile şöyle buyurur " Ey Cebrail yemeği Ademin önüne bıraktıktan sonra ordan ayrıl, daha sonra bir kuş olarak yemeği al ve uç.
" Cebrail a.s buyruğu yapar yemeği aldığı gibi uçmaya başlar. Tabii çok açıkmış olan Hz. Adem dayanamaz ve yemeğin peşinden koşmaya başlar. Işte o gün insanlık için emir gelir " bundan sonra insanlık ekmeğinin ğeşinde koşmadıkça rızkını alamıyacak"..

Temsîlî bir hikaye olmuş , ancak hikaye'nin gerçek olup olmadığı,rivayetlerde geçip geçmediği'nin araştırılması gerekir.

Bu 7 madde'nin çoğu bence şahsî düşünceler ifadesidir.Zira araştırılan bir şey kaynak gerektirir.Araştırılmışsa kaynağını da verirdi.Kendisi öylece yazmış.
 

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
Her kaynaksız bilgileri ve herkezin sözünü ele alıcaksak ciltlere sığmaz.Uydurma hadisler alimler tarafından tespit edilmiştir bu konuda hakkında eserler var.
 

ma'vera

Emektar
Özel Üye
Temsîlî bir hikaye olmuş , ancak hikaye'nin gerçek olup olmadığı,rivayetlerde geçip geçmediği'nin araştırılması gerekir.

Bu 7 madde'nin çoğu bence şahsî düşünceler ifadesidir.Zira araştırılan bir şey kaynak gerektirir.Araştırılmışsa kaynağını da verirdi.Kendisi öylece yazmış.

Benim çocukluğumda büyüklerimizden kalma Arap harfleriyle yazılmış,Türkçe olarak yazılmış,Ahmediye'ler,Mızraklı ilmihalleri ,dua kitapları, ve dünyanın oluşumuyla ve hayatın içinden bazı ahvallerin neden ve nasıl oluştuğunu anlatan ama kaynağını ve yazarını bilemediğim çok eski kitaplar vardı. Bu yazılanlar onlarda okuduğumuz,dinlediğimiz ifadelere çok benziyor.
 

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
Benim çocukluğumda büyüklerimizden kalma Arap harfleriyle yazılmış,Türkçe olarak yazılmış,Ahmediye'ler,Mızraklı ilmihalleri ,dua kitapları, ve dünyanın oluşumuyla ve hayatın içinden bazı ahvallerin neden ve nasıl oluştuğunu anlatan ama kaynağını ve yazarını bilemediğim çok eski kitaplar vardı. Bu yazılanlar onlarda okuduğumuz,dinlediğimiz ifadelere çok benziyor.

Bahsi geçen kitaplar çok güzel.Lâkin onların bile bir kaynağı var.Örnek :Mızraklı İlmihalde geçen bir ezan duası, hadisi şeriften alınmış.

Ama bu 7 madde'nin çoğu hiçbiryerde geçmiyor.Belki bazıları geçebilir.Ancak araştırılması gerekiyor.Din işine ehemmiyet vermek herşeyden önemlidir.

Hiçbir kitapta olmayan,hiçbir kimsenin söylemediği şeyleri internetten duyupta hemen kabullenmek akıl işi değildir.

Tarih konularında araştırma yaparken,internette geçen o kadar çok palavralar gördüm ki , buna siz bile çok şaşırırsınız.

Irkçılıkla ilgili birçok tarihî metin uydurulmuş.Nitekim Tarihçiler , ''İnternet Palavralarına kanmayın'' demişlerdi.
 

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
4- Şeytanın çift cinsiyetli olduğunu ve kendi kuyruğuyla çifleşerek ürediğini biliyormuydunuz_?
Sadece 4.Madde aklıma takıldı.Zira bu konuda İlim adamları arasında çeşitli görüşler beyan edilmiştir.

-İblisin Cinsiyeti hakkında görüşler-

1-eş-Şa'bî'ye göre Şeytan Erkektir.Kadın olan cinle evlenip çoğalırlar.

2-Mücahid'e göre , İblis, kendi fercini yine kendisinin fercine soktu ve beş tane yumurta çıkardı. İşte zürriyetinin aslı budur.

3-Diğer görüşe göre :Yüce Allah onun sağ baldırında bir erkeklik organı, solunda da ona bir fere yaratmıştır. O da bunu ötekine birleştirmekte ve her gün onun on tane yumurtası çıkmaktadır. Her bir yumurtadan, erkek ve dişi olmak üzere yetmiş şeytan çıkmaktadır, bu şeytan, çıkmakla birlikte uçuverir. Babaları nezdinde mevkileri en yüksek olanları, Ademoğullan arasında en büyük fitne çıkaranlarıdır.

4-Başka bir görüşe göre şöyle denilmiştir : İblis'in ne çocukları, ne de zürriyeti vardır. Onun zürriyeti, şeytan arasındaki yardımcılarıdır.

5-el-Kuşeyrî Ebu Nasr da der ki : Bu konuda(İblisin nasıl çoğaldığı hakkında) söz söylemek sahih nakle bağlıdır.

6-İmam Kurtubî ise şöyle der:Bu konuda sahih olarak sabit olan Selman'dan rivayet edilen hadisi şeriftir; Resûlullah (asm) şöyle buyurdu: "Pazara ilk giren kişi de sen olma, son çıkan kişi de sen olma. Çünkü şeytan orada yumurtlamış ve orada yavrulanmıştır." (Müslim)

İşte bu, şeytanın kendi sulbünden zürriyeti bulunduğunun delilidir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. (İmam-ı Kurtubi - El-Camiu li Ahkami’l Kuran)


Sonuç: Şeytanların babası olan iblisin kendi cinsiyeti hakkında çok farklı görüşler ve yorumlar da vardır. Bunların doğru olup olmadığını Allah bilir.

Arapçada fiiller müzekker (erkeklik) ve müennes (dişilik) şekilinde farklı çekimlerde kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de şeytanla ilgili ifadeler müzekker (erkeklik) sigasıyla geçmektedir. Bu da şeytanın (iblisin) erkek olduğuna bir delil olabilir.
 

mutehammil

Tecrübeli
3- Gavur dediğimiz milletler gurubunun dinimizle dalga geçmek için icat ederek bizim yıllardır kullanmamızı sağladıkları şeyler nedir biliyormusunuz_?

Cevap: Her zaman oynadığımız oyunlardan dama , satranç veya tavlanın zarlarla birlikte toplam 32 taşla oynanır, aynı zamanda dinimizde 32 farz var . 52 iskambil kağıdıyla kumar oynanır dinimizde 52 farz var . Bütün farzların toplamı 106 yapar , bunun ise karşılığındada süper ellibir oyunu ile okey için 106 taş veya iskambil kağıdı var.

14 Şubat ve 1 Nisan da buna örnek olabilir.
 

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
Peygamber efendimizin o topraklarda yaptı bir savaşta dişininden akan kanın düşmek üzereyken, ´ın (c.c.) emriyle Cebrail tarafından tutulduktan sonra ( bu topraklarda kan eksin olmasın ) Cebrail a.s tarafından o topraklara lanet okunur ve o gün bu gündür orda kan eksik olmaz..
Tâif'te taşlandığı olay da kast edilmiş olabilir ama yine de belirtilen topraklar değil.Tâif Mekke'nin 150km. güneydoğusunda çünkü.

Ayrıca Hz. Peygamber'in kendisini taşlayıp kanlar içerisinde bırakan Taiflilere helâk olmaları için beddua etmek şöyle dursun hidayetleri için duâ ettiğini de hatırlamak gerekir.
 

ma'vera

Emektar
Özel Üye
Ayrıca Hz. Peygamber'in kendisini taşlayıp kanlar içerisinde bırakan Taiflilere helâk olmaları için beddua etmek şöyle dursun hidayetleri için duâ ettiğini de hatırlamak gerekir.

Orada Efendimiz 'in (a.s) değil,Cebrail'in beddua ettiği yazılı zaten....
 

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
Orada Efendimiz 'in (a.s) değil,Cebrail'in beddua ettiği yazılı zaten....

Peygamber(sav) dua ediyor.Cebrail(as) beddua ediyor.Nasıl bir zıtlık?

Halbuki Cebrail as dua yada beddua ettiği zaman Efendimiz Amin derdi.


Orada ise Cebrail(as) şimdi beddua edersen , burası yerle bir edilir , der.Ama Efendimiz beddua değil , dua eder.
 

ma'vera

Emektar
Özel Üye
Orasını ben bilmem kardeşim,beddua yapılması dinimizce uygun görülmesede,Cenâb-ı Hâk'da "Ebû Leheb'in elleri kurusun,kurudu da...." ayetinde benzer ifadeler kullanmıştır.Ayrıca Cebrâil'in Efendimiz'in yanında beddua ettiğini de bilmiyoruz.Bunlar izafi meseleler.Şu anda konuşulanlar kişisel görüş ve kanı olmaktan öteye geçmez....
 

mutehammil

Tecrübeli
Orasını ben bilmem kardeşim,beddua yapılması dinimizce uygun görülmesede,Cenâb-ı Hâk'da "Ebû Leheb'in elleri kurusun,kurudu da...." ayetinde benzer ifadeler kullanmıştır.Ayrıca Cebrâil'in Efendimiz'in yanında beddua ettiğini de bilmiyoruz.Bunlar izafi meseleler.Şu anda konuşulanlar kişisel görüş ve kanı olmaktan öteye geçmez....

Bir kimse lanet edince, lanet edilen buna müstahak değilse, kendine döner, buyurulmuştur.
(Beyheki)

Yazının Devamı: https://www.kunfeyekun.org/kf/peygamber-efendimizin-sav-lanet-ettikleri.35691/#ixzz2sNhIYng9
 

Rüya

Tecrübeli
Selamün aleyküm öncelikle hakkınızı helal edin ,maşallah Rabbim ilminizi bilginizi artırsın ...

Çok haklısınız internetde oldukça bilgi kirliliği var bunlara engel olmak da bir okadar zor.Okuduğumuz bir çok konuda kaynak olsa dahi kimi zaman şüpheye düşebiliyoruz ...
Yaşadığımız ahirzamandır ve kendimize ne katabilirsek o bizim faydamıza olacaktır inşaAllah ..Gelelim en öncelikli konuya \:rolleyes: Kuran mealleri farklılıklar gösteriyor.Kuran'ı Azim Şanı aynı şekilde okuyup nasıl farklı Türkçe anlam çıkarabiliyorlar .Bunun doğrusu nedir ?
 
Üst