Bozgunculuk

sahasan

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Forum Administrator
#1
BOZGUNCULUK

Yüce Rabbimiz; “Allah’a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah’ın korunmasını emrettiği şeyleri (akrabalık bağlarını) koparanlar ve yer yüzünde fesat çıkaranlar varya; işte lanet onlara, yurdun kötüsü (cehennem) de onlaradır.” (Rad, 13/25) buyurmuştur.

Yüce Allah bazı hususları kesin çizgilerle belirtmiştir. İnsanlar, çizilen bu kesin çizgilere özellikle dikkat etmelidirler. Çünkü bu çizgilere riayetsizlik insanı felakete sürükler, cehenneme götürür.

Verilen sözlere sadık kalmak, akrabalık bağlarını gözetmek ve bozgunculuktan uzak durmak, hiçbir tereddüt ve yoruma mahal bırakmadan açık ve net bir şekilde Allah tarafından emredilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de bu hususlara dair bir çok ayet vardır.

Ailede, akrabalar arasında, mahallede, köyde, kentte, yeryüzünde insanların arasını bozmak, yürüyen sistemi aksatmak, herhangi bir şekilde
problemler çıkararak iyilikleri ve iyi işleri engellemek bozguna sebebiyet verdiği için bu tür işlerin cezasını Allah açık bir şekilde insanlara bildirmiştir. Bozgunculuk yaparsanız yeriniz
cehennemdir. Başka seçenek yoktur.

Müminler Allah’ın çizdiği sınırlara riayet etmek durumundadırlar. Sonucu cehennem olan bir işin faili veya tarafları olamazlar.