Big Bang'ten öncesi yoktur ? iddiasına ne dersiniz?

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
#1
"Big Bang'ten öncesi yoktur, çünkü Big Bang zamanın ortaya çıkışını sağladı, zamanın varolmadığı durumlarda uygulanamazlar, öyleyse zaman her şeyin başlanıcıdır.” iddiasına ne dersiniz?

Soru
Big Bang'ten öncesi yoktur. Çünkü Big Bang zamanın ortaya çıkışını sağladı. Bir şey ona sebep olmuş olmalıdır. Fakat neden ve etki zamana ait kavramlardır. Zamanın varolmadığı durumlarda uygulanamazlar. Zamanı meydana getirmeye Tanrı'nın sebep olduğunu söylem saçmadır. Çünkü sebeplilik zamansal bir etkinliktir. Zaman daima sebep olunmuş şeyden önce var olmalıdır. Tanrının naiv imgesinin evrenden önce varolması zaman önceden olmadığından açıkça saçmalıktır. Bu durum zamanın her şeyin başlangıcı olduğu anlamına gelir. Her şeyin nasıl başladığını anlayabilmek için evrenin dışında bir güç aramaya çalışmamalıyız. Bu evrenin başlangıcının Tanrıya ihtiyaç olmadan bilimsel kurallarla açıklanabileceğini gösterir. Bu sözleri nasıl açıklarsınız?

Cevabımız

Değerli Kardeşimiz;

Önce şunu belirtelim ki, sorudaki ifadelerin bir kısmı anlaşılır düzgünlükte değildir. Bu düşünce Allah’a inanmayan bir ateistin saçmalığından başka bir şey değildir.

Deniyor ki, “Çünkü Big Bang zamanın ortaya çıkışını sağladı.” Peki Big Bangın ortaya çıkışını sağlayan nedir? Diyelim ki, onu sağlayan başka bir sebep bulundu; aynı soru onun için de geçerlidir. Sebepler zincirinin sonsuza dek gitmesi imkânsız olduğuna göre, kâinatı yaratan ve bütün sebeplerin de yaratıcısı olan ve o farz edilen ilk sebebi yoktan var eden ezelî bir yaratana ihtiyaç vardır. Felsefe ve Kelam literatüründe Allah’ın “Vacibu’l-vücut” unvanıyla anılmasının sebebi de budur.

Bir yandan “Big Bang zamanın ortaya çıkışını sağladı” diyeceksiniz, diğer yandan “Zaman daima sebep olunmuş şeyden önce var olmalıdır” diyeceksiniz. Bunu söyleyen ve bu çelişkinin farkında olmayan bir kimsenin söylediklerini hezeyan olarak değerlendirmek gerekir, diye düşünüyoruz.

Zaman, kendi başına bir cevher değil, renk gibi bir arazdır. Arazların varlığı ancak cevherlere bağlı olarak ortaya çıkar. Örneğin, beyaz, kırmızı dediğimiz zaman, mutlaka bu renkleri gösteren bir cevherin/maddenin varlığına ihtiyaç vardır. Bunun gibi, bizdeki zaman kavramı da dünyanın güneş sistemindeki konumuna bağlı olarak belli hareketlerinden doğmaktadır. Güneş sisteminin dışındaki zaman mefhumu da o sistemin işlemesine bağlı olarak gerçekleşir.
“Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına/hükmüne göre Allah katında ayların sayısı on iki olup, bunlardan dördü haram aylarıdır. İşte doğru hesap budur”(Tevbe, 9/36) mealindeki ayetten da anlaşılıyor ki, zaman mefhumu, göklerin ve yerine yaratılmasından sonra ortaya çıkmıştır.

Uzmanların bildirdiğine göre, Enerjinin maddeye dönüştüğü Big Bang, zamanın başladığı anı simgeler. Zaman Big Bang’le birlikte başlamıştır. Madde de aynı anda yaratılmıştır. Big Bang zamanın doğduğu sıfır noktadır. O andaki uzay yöresi sıfır genişliktedir ve maddenin varlığı sıfırdır. Demek ki zamandan ve mekandan önce bir enerji yaratılmıştır. Bu enerjinin varlığı ise ezelî sonsuz bir ilim, hikmet ve kudrete muhtaçtır. Bu vasıfların sahibi ise, semavî kitapların haber verdiği Allah’tır.

Allah’ın varlığı ve birliğini yakından görmek, bu konudaki bütün şüphelerini izale etmek isteyenlere Bediüzzaman hazretlerinin Tabiat Risalesi ile Münacat risalesi ve Meyve Risalesinin altıncı meselesini tavsiye edebiliriz.


Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet Editör
 

Son düzenleme: