Beş şeyi aradık ,Beş yerde bulduk...

~Y@REN~

Tecrübeli
#1

Beş Şeyi Aradık Beş Yerde Bulduk :
1 / Rızkın Bereketini Kuşluk Namazında
2 / Kalbin ışığını Teheccüd Namazında
3 / Münker Nekir Suallerinin Cevabını Kuran Okumakta
4 / Sırat Köprüsünü Kolayca Geçmeyi Oruç Ve Sadakada
5 / Arşın Gölgesini Yanlızlık İçinde Allahı Zikretmekte