Başörtüsü Kur'an'da yok Diyenlere

FERASETLİ

KF Ailesinden
Özel Üye
#1
Başörtüsü Kur'an'da yok Diyenlere...
Köşeyazarı bazı ehliyetsiz müftüler (bunların içinde bir bayan da var)ısrarla Kur'an'da başörtüsünün olmadığını, bunu geleneğe bağlı olarakyorumcuların uydurduklarını ve Kur'an'a mal ettiklerini, Kur'an'da(dolayısıyla İslam'da) bulunmayan, farz olmayan başörtüsünü kullanmaktaısrar edenlerin bunu siyaset gereği yaptıklarını…

iddia ediyor ve bu iddialarını meydan okuyan bir üslup içinde tekraredip duruyorlar. Halbuki çok değil, birkaç ay önce bu konuyu bir dahayazmıştım; işte size o yazıdan bir parça:

"Hayli zaman önce bir ilahiyatçı ile İslam'da başörtüsünün hükmükonusunu yazışarak tartışmıştık. Bu tartışmayı olduğu gibi "İslam'dakadın ve Aile" isimli (Ensar Yayınları'ndan) kitabıma aldım. Genişbilgi almak isteyenlere tavsiye ederim. Burada, sayın Ö. İnce'ninyazısı sebebiyle, Kur'an'da başörtüsü'ne ait kısa bir özet yapacağım:

"Kur'an-ı Kerim'de başörtüsü 24 sıra numaralı Nur suresinin 30. âyetinde geçmektedir. [/color]"Kadınlar, başörtülerini, göğüslerinin üzerinden bağlasınlar; yani başörtüleriyle göğüslerini de örtsünler" mealindeki bu âyette geçen "humur" kelimesi, başörtüsü manasına gelen "hımâr" kelimesinin çoğuludur.
“Kur'an'da geçen hımar kelimesi yalnızca örtü manasına gelir, başörtüsü manasına gelmez" diyenler kesinlikle yanılıyorlar.
Çünkü bu kelimenin kökünde "örtme, karışma, yaklaşma" gibi manalarvarsa da, kökten alınmış farklı kelimelerin (şekillerin) farklımanaları vardır.
Mesela aynı kökten gelen "hamr", şarap, "hamîr", hamur mayası,"humâr" akşamdan kalma hali manalarına gelir.
Tartışma konumuz olan "hımâr" da başörtüsü ve vücudun bütününü örten örtü manalarında kullanılmıştır. Bu mananın delillerine gelince:

Hz. Peygamber zamanından bu güne kadar "hımâr"a bu mana verilmiş ve uygulama da bu manaya göre olmuştur.

[/color]2. İbn Manzûr, Fîrûzâbâdî gibi kaynak luğatçıların eserlerinde kelimeye "başörtüsü" manası verilmiştir.

[/color]3. Taberî, Zemahşerî gibi kaynak tefsirlerin tamamında hımâr kelimesinin manasının başörtüsü olduğu kaydedilmiştir.
[/color]
4. M. Esed'in İngilizce ve M. Hamidullah'ın Fransızca çevirilerinde de kelimeye verilen mana "başörtüsü"dür.

Hasılı Kur'an'da başörtüsünün bulunduğuna dair deliller güçlü ve çok, bulunmadığına dair delil ise yoktur."

Bu vesile ile mahut bayanın programında arkadaşım M. Saim Yeprem'in beğendiğim bir cevabını da nakletmek isterim.

Bayan yine[/color] "Kur'an'da başı örtmek yok, gerdanı örtmek var" demiş.
Saim Bey de "Kur'an'da başörtüsü var, evet 'saçınızı örtün' denmiyor, ama 'başörtünüzle gerdanınızı kapatın" deniyor,
mesela "Etekliklerinizle diz kapağınızdan aşağısını örtün" denseydi,aşağı çekerek aşağıyı örtün, üst tarafını açın manası verilir miydi?" demiş.

Ben dinleyemedim, dinleyenler naklettiler, pek beğendim, ağzına sağlık.


[/font][/b][/color]

[/font]Hayrettin Karaman
 

#2
Güzel bir noktaya değinmişsiniz Hocam.Yok diyenlere örnek olsun bu ayet.Keşke tanıdığım Kardeşlerim bu ayeti hayatlarına geçirebilseler...

Rabbim razı olsun.Amin