Barla'da Bayram veya "Bayram" Barla'da

sahasan

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Forum Administrator
#1
BARLA'DA BAYRAM veya "BAYRAM" BARLA'DA

Bu gün bayram var. Bu gün “şeb-i arûz”.

Bu gün, Münker-Nekir’in "Men rabbüke?” suâline karşı, Risâle-i Nur Külliyatından seçme dersler var. Ders mekânı olarak Barla tensip buyurulmuştur. Ders, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin huzuru ile icrâ olunacaktır. Dersi okuyacak zât, Bediüzzaman Hazretlerinin talebesi olma şerefine nâil olmuş, Bayram Yüksel nâm zât-ı muhteremdir. Derse, Zübeyir Gündüzalp, Hâfız Ali, Hasan Feyzi, Sıddık Süleyman Ağabeyler gibi, nice Nur talebelerinin de iştiraki kuvvetle muhtemeldir. Bütün ehl-i îman, özellikle, Nur talebeleri, davetlidir. Herkes, Nur hizmetinin manevî şahsiyeti ile olan bağı oranında, bu dersten feyizyâb olabilecektir.

Eminim ki, bu gün, bu ders nice melâikeyi, ruhâniyâtı cuş-u hurûşa getirecektir.

Ve bu dersin rahmet-i İlâhiyeyi tebessüm ettireceğine de eminim.

Bu gün “şeb-i arûz". Çünkü, bu gün Bayram öldü.

Çünkü bu gün Bayram, Rabbine kavuştu.

Bu gün Barla’da bayram var.

Bayram, bu gün Barla’da toprağa düşecek, bir çekirdek gibi, belki binlerce Bayram sünbül verecek. Her Bayram, bir başka bayramın, şeb-i arûzun habercisi olacak. Her şeb-i arûz, bir Nur dersi tertibine vesile olacak. Her ders, rahmet-i İlâhiyeyi tebessüm ettirecek. Bütün dünya, bu rahmetin tecellisi ile sulh ve sükûna kavuşacak.

Mustafa Sungur Ağabey’in, Bayram Ağabey’in vefâtı vesilesi ile, basında çıkan bir beyanı oldukça dikkat çekici.

Sungur Ağabey’in ifadesi şöyle:

“Bu kaza hadisesini ben, İslâm âlemine gelmekte olan büyük bir musîbete karşı sadaka gibi görüyorum. Onlar hizmet için şehit oldular."

Tıpkı Zübeyir Ağabey’in vefâtının düşündürdükleri gibi. Onun vefâtında da aynı yorumlar yapılmış.

Çünkü o dönemde de İslâmiyete ve mukaddeslerimize gazâb-ı İlâhîyi celp edecek derecede hücümlar vardı, bu dönemde de var. Hem daha etkili ve daha sinsice.

Durum bu olunca Sungur Ağabey’e hak vermemek mümkün değil…

Said Nursî öldü, binler Said yetişti, ona bedel. İşte Bayram Yüksel Ağabey’de onlardan birisi ve belki de birincilerinden.

Yaşasın İslâmiyet.

Yaşasın îman hakikatlarının dellâlı Risâle-i Nur.

Yaşasın Nur hizmet-i kudsiyesi.

Erhamürrâhimîn olan Cenâb-ı Hak, başta Bayram Ağabey’imiz olmak üzere, Ali Uçar ve Mehmet Çiçek’i de rahmet deryasında gark eylesin.


Oğuz UMURCA