Aşûre Günü ne yapılır?

  • Konuyu başlatan AhDe_VeFaLi
  • Başlangıç tarihi
A

AhDe_VeFaLi

Ziyaretçi
a - O gün, eve ufak-tefek erzak alınırsa, bir sene boyunca evde bereket olur.
b - En az 10 müslümana birer selâm veya bir müslümana 10 selâm verilir. Fakir-fukarâ sevindirilir.
c - O gün gusledenler, bir sene ufak-tefek hastalık görmezler.
d - 10 defa şu duâ okunur:
"Sübhânallâhi mil'el mîzân. Ve müntehel-ılmi ve mebleğar-rızâ ve zinetel-arş"
e - Yine Aşûre gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rek'at namaz kılınır. Her rek'atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 50 İhlâs-ı şerîf okunur. Namazdan sonra 100 defa: "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ ve mâ beynehüm minen-nebiyyîne vel-mürselîn. Salevâtullâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn"
f - Öğle ile ikindi arasında 4 rek'at namaz kılınır. Beher rek'atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 50 İhlâs-ı şerîf okunur. Namazdan sonra: 70 İstiğfâr-ı şerîf, 70 Salevât-ı şerîfe, 70 defa: "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym" okunur. Ümmet-i Muhammed (s.a.v.)'in hidâyeti ve halâsı için duâ edilir
 
A

AhDe_VeFaLi

Ziyaretçi
Muharremin birinci günü oruç tutmak, o senenin tamamını oruç tutmak gibi faziletlidir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur.) [Müslim]

Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşure gecesidir. Allahü teâlâ, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Hz. Âdem´in tevbesinin kabul olması, Hz. Nuh´un tufandan kurtulması, Hz. Yunus´un balığın karnından çıkması, Hz. İbrahim´in ateşte yanmaması, Hz. İdris´in canlı olarak göğe çıkarılması, Hz. Yakub´un, oğlu Hz. Yusuf´a kavuşması, Hz. Yusuf´un kuyudan çıkması, Hz. Eyyüb´ün hastalıktan kurtulması, Hz. Musa´nın Kızıl denizi geçmesi, Hz. İsa´nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşure günü oldu.

1- Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur.) [Müslim, Tirmizi, İ. Ahmed, Taberani]
(Aşure günü oruç tutan o yıl tutamadığı [nafile] oruçlarının sevabına kavuşur.) [Deylemi]
(Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhalefet edin.) [İ.Ahmed]


(Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehidler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur.) [Şir´a]

[Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!]

Peygamber efendimiz bir gün öğleye doğru buyurdu ki:

(Herkese duyurun! Bugün bir şey yiyen, akşama kadar yemesin, oruçlu gibi dursun! Bir şey yemeyen de oruç tutsun! Çünkü bugün Aşure günüdür.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud]

Peygamber efendimiz, bugün bir hurmayı mübarek ağzında ıslatıp çocukların ağzına verirdi. Çocuklar, Resulullahın mucizesi olarak akşama kadar bir şey yiyip içmezlerdi. Bugün bazı hayvanların bile bir şey yemediği bildirilmiştir.

Bir avcı, Aşure günü, bir geyik yakaladı. Geyik, yavrularını emzirip akşamdan sonra dönmek üzere, avcının izin vermesi için, Resulullah efendimizden, şefaat istedi. Avcı, geyiğin akşama kalmadan hemen gelmesini isteyince, geyik, (Bugün Aşure günüdür. Bugünün hürmetine yavrularımızı emzirmeyiz. Onun için akşamdan sonra gelmek için izin istedim) dedi. Bunu duyan avcı, geyiği Resulullaha hediye etti. O da, geyiği serbest bıraktı.

2- Sıla-i rahim yapmalı. Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa´nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir´a)

3- İlim öğrenmeli!

Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun ilmihal okumalıdır. Ayrıca Kur�an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir´a)

4- Sadaka vermek sünnettir, ibadettir.

Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir´a)

(Bugün aşure ibadet) diye aşure pişirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bugün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur. Bu inceliği iyi anlamalı. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü ismidle sürmelenen, göz ağrısı görmez) buyuruldu. (Hakim)

5- Çok selam vermeli.

Hadis-i şerifte, (Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir´a)

6- Çoluk çocuğunu sevindirmeli!

Hadis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)

7- Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir´a)

8 - O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

9- Dua Okunmalı,

10 defa şu duâ okunur:
´Sübhânallâhi mil´el mîzân. Ve müntehel-ılmi ve mebleğar-rızâ ve zinetel-arş´


10- Namaz Kılınmalı

* Aşûre gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rek´at namaz kılınır.

* Her rek´atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 50 İhlâs-ı şerîf okunur.

·*Namazdan sonra 100 defa:

´Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ ve mâ beynehüm minen-nebiyyîne vel-mürselîn. Salevâtullâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn´

*Öğle ile ikindi arasında 4 rek´at namaz kılınır. Beher rek´atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 50 İhlâs-ı şerîf okunur.

*Namazdan sonra: 70 İstiğfâr-ı şerîf, 70 Salevât-ı şerîfe ve 70 defa:

´Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym´ okunur.

*Ümmet-i Muhammed (s.a.v.)´in hidâyeti ve kurtuluşu için duâ edilir.

Hz. Hüseyin, 10 Muharremde şehid edildi. O yüce imamın şehid edilmesi, elbette bütün müslümanlar için büyük musibet ve üzüntüdür. Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali ve Hz. Hamza´nın şehid edilmeleri de, böyle büyük musibet ve üzüntüdür. Fakat, Peygamber efendimiz, Hz. Hamza´nın şehid edildiği günün yıldönümlerinde matem [yas] tutmadı. Matem tutmayı da emretmedi. Matem yasak olmasaydı, herkesten önce Peygamber efendimizin ölümü için matem tutulurdu. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Matem tutan, ölmeden tevbe etmezse, kıyamette şiddetli azap görür.) [Müslim]


(İki şey vardır ki, insanı küfre sürükler. Birincisi, birinin soyuna sövmek, ikincisi, ölü için matem tutmaktır.) [Müslim]

Âşura gününün manevi ve berraklığı üzerinde Kerbela karanlığının kesafeti de görülmektedir. 61. hicret yılının Muharrem´ine ait 10. gününde Hazret-i İmam Hüseyin (r.a.) 55 yaşında iken Sinan bin Enes isimli bir hain tarafından Kerbelâ´da hunharca şehit edilmiştir.

Bu gadr ve zulmün arkasında Emevi Halifesi Yezid, onun Küfe valisi İbni Ziyad vardır. Yarım asır öncesinden Peygamberimizin bizzat haber verildiği bu ciğerleri yakan olay Hazret-i Hüseyin´i Cennet gençlerinin efendisi olma şanına yüceltmiştir.

Şehitler mükâfatını almış en yüce mertebelere ulaşmıştır. Yüce Allah´ın da zalimlere hak ettikleri cezayı en âdil bir şekilde vereceğinden şüphemiz yoktur. Kader hükme boyun eğen her mü´min bu olaya üzülür, ancak itidalini ve soğukkanlılığını kaybetmez. Duyguları yanlışlara ve taşkınlıklara götürmez.

Çünkü meydana gelen bütün olaylar ezelî takdirin bir hükmüdür. Bu açıdan bunu bir ´yas merasimi´ haline dönüştürmek ehli-i sünnetin itikat ve inancına aykırıdır
 

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
Muharrem Ayı ve Aşure Günü

"Şehrullahi'l-Muharrem" olarak meşhur olan, yani "Allah'ın ayı Muharrem" olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır.
Allah'ın ayı, günü ve yılı olmaz, ancak Allah'ın rahmetine ermenin önemli bir fırsatı olduğu için Peygamberimiz tarafından bu şekilde ifade edilmiştir.

Âşura Günü ise Muharrem'in 10. günüdür. Âşura Gününün Allah katında ayrı bir yeri vardır. Bugünde Cenâb-ı Hak on peygamberine on çeşit ikramda bulunmuş ve kudsiyetini arttırmıştır. Bu günlerde oruç tutmak çok faziletlidir.

Hicrî Senenin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. günü Âşura Günüdür. Muharrem ayının diğer aylar arasında ayrı bir yeri olduğu gibi, Âşura Gününün de diğer günler içinde daha mübarek ve bereketli bir konumu bulunmaktadır.

Âşura Gününün Allah katında da çok seçkin bir yerinin olduğunu Fecr Sûresinin ikinci âyeti olan "On geceye yemin olsun" ifâdelerinin tefsirinden öğrenmekteyiz.

Bazı tefsirlerimizde bu on gecenin Muharrem'in Âşurasine kadar geçen gece olduğu beyan edilmektedir.(1)

Cenâb-ı Hak bu gecelere yemin ederek onların kudsiyet ve bereketini bildirmektedir.

Bugüne "Âşura" denmesinin sebebi, Muharrem ayının onuncu gününe denk geldiği içindir. Hadis kitaplarında geçtiğine göre ise, bu güne bu ismin verilmesinin hikmeti, o günde Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan ettiği içindir. Bu ikramlar şöyle belirtilmektedir:

1. Allah, Hz. Musa'ya (a.s.) Âşura Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.

2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Âşura Gününde demirlemiştir.

3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Âşura Günü kurtulmuştur.

4. Hz. Âdem'in (a.s.) tevbesi Âşura Günü kabul edilmiştir.

5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Âşura Günü çıkarılmıştır.

6. Hz. İsa (a-s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.

7. Hz. Davud'un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir.

8. Hz. İbrahim'in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur.

9. Hz. Yakub'un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf'un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.

10. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur.(2)


1) Hak Dini Kur ân Dili. 8 5793.
2) Sahih-i Müslim Şerhi, 6:140.
 

sevde34

Kıdemli Üye
Kademeli
AŞURE NİN YAPILIŞI bende bu forma katkıda bulunmak istedim can kardeşlerim madem muharrem ayındayız bu güzel başlıkta hep birlikte buluşulsun dimi ama canım kardeşlerim hadi buyrun afiyet olsun canlarım sevde bacınızdan.

AŞURE NİN YAPILIŞI

Akşamdan buğday , fasulye , nohut ayıklanır,yıkanır.Hepsi ayrı kaplara üzerlerini 2 parmak boyu geçecek kadar ılık su ile ıslatılıp sabaha kadar bekletilir.
Buğday , pirinç, portakal kabuğu birlikte haşlanır.

AŞURE TENCERESİNE ATILIR.


Nohut ve fasulye de ayrı ayrı haşlanıp tencereye atılır.
Birlikte bir süre daha kaynatılır(isteğe göre, az pişmiş mi seversiniz, çok pişmiş mi). Kaynatma işlemi arasın da ; üzüm,incir,kayısı, ,sakız,çam fıstığı,kuş üzümü, şeker,erik kurusu ilave edilip sık sık karıştırılır.
İstenilen kıvama gelmek üzere iken için;, gülsuyu,vanilya,karanfil,ceviz içi , konup
10 dakika daha kaynatılıp ateşten alınır.
Kâselere boşaltılıp,aşurenin üzeri ceviz, fındık,Hindistan cevizi,tozantep fıstığı,nar taneleri,tarçın,yeni bahar ile süslenir.
Aşure_kaseleri.JPG

YUKARDAKİ TARİFE GÖRE AŞUREDE KULLANILACAK MALZEMELER-3 Su bardağı aşurelik buğday 2-3 avuç ceviz içi

-Yarım su bardağı pirinç 2-3 avuç fındık içi
-yarım su bardağı fasulye 3 çorba kaşığı toz antep fıstığı
-yarım su bardağı nohut 1 tane mesteki sakızı
-3su bardağı kuru üzüm 5-6 su bardağı toz şeker
-5-6 tane doğranmış incir azıcık yeni bahar
-2-3 dilim doğranmış portakal kabuğu azıcık toz tarçın
-10 tane kayısı azıcık toz karanfil
-10 tane kuru erik 2 çorba kaşığı Hindistan cevizi
-1 paket vanilya bir avuç nar tanesi NOT:Malzemeler isteğe göre iki-üç katına çıkartılır


AŞURENİN TARİHÇESİ
İnsanların beslenme alışkanlıkları; yaşadıkları zaman, yer, coğrafi koşullar, ekonomik durum ve dini inanış gibi bazı nedenlerden etkilenmektedir.
Aşure bir yemek değil bir tatlı çeşidi dir.
Aşure kelimesinin aslı “âşûrâ”dır.
Kameri takvimine göre kurban bayramından sonraki ay ilki olan muharrem ayının onuncu günüdür
2007 yılında 29 Ocak ayın’a rastlar-ki bu gece aşure gecesi,ertesi gün de aşure günüdür..
Bu günün bir öncesi ve bir sonrası na gelen iki gün oruç tutulması sünnettir.
Aşure günü oruç tutmak dinimiz ce yasaktır.
Bir gün evvel ve bir gün sonra tutulan oruç,meleklerin ,peygamberlerin , şehitlerin ve Salihlerin ibadetleri gibi sevap kazanır.
Hadisi şeriflere göre;tavsiyeler aşağıda açıklamıştır.
O gün akrabaları ziyaret etmek, ilim veya zikir yapılan yerde bulunmak, sadaka vermek, çok selam vermek, çoluk çocuğu sevindirmek, o gün eve ufak-tefek erzak almak,bol- bol dua etmek,kuşluk vaktinde iki-öğle ile ikindi vakitleri arasında dört rekat namazı bu gün için kılmak , ”lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym” duasını ümmeti-Muhammed in selameti ve kurtulması için okumak ve aşure gününe gusül abdesti alarak başlamak.
Aşurenin dinsel niteliğine ilişkin halk arasın da söylentiler şunlardır;
----Yerlerin ve göklerin bu günde yaratıldığına inanılması
----Hz Yunus un balığın karnından çıkması
----Hz Eyyyub un hastalıklardan kurulması
----Hz İdris in göğe çıkması
----Hz Musa nın Kızıldeniz i geçmesi ve firavunlara helak olması,sonradan da kurtulması
----Hz İsa nın doğumu, Ölümden kurtulup diri olarak göğe çıkması
----Kıyametin bu gün kopacağına inanılması----Hz. Âdem in tövbesinin kabul edildiği gün
----Hz İbrahim in ateşte yanmaktan kurtulduğu gün
----Hz Yakup un oğlu Yusuf a kavuştuğu gün
----Hz Nuh un gemisinin tufandan kurtulup suların çekildiğin de Cudi dağına oturduğu gün. Yine bu inanışa göre Hz.Nuh gemide kalan erzakların hepsini karıştırıp sulu bir yiyecek pişirilmesini söylemiş.Tufandan kurtulanlar da içtikleri bu tatlı çorba ile bayram etmişler.O günün anısına da bu tatlı çorbanın yapımına devam edilmiştir.
----Hz Hüseyin in Kerbele da Muharrem ayının onuncu günü şehit edilmesi ve onunla beraber burada ölenlerin hatırası , ruhları için pişirilip dağıtılır olmuş.
----Müslümanlar arasında aşure denen çorbanın pişirilip gelen misafire ikramı komşulara dağıtılması geleneği komşuluk ilişkilerini geliştirme , hayır işlemek, hediyeleşmek, gönül almak toplumsal birlikteliği devam ettirmek için güzel bir vesile olmuştur

Trakya da inanışa göre;aşure tenceresinin kapağı 1,5 yasini şerif okunarak dua ile açılır.Kapak içine birikmiş buhar ile parmak ıslatılır, ev halkının gözlerine göz kapaklarına göz altlarına göz içlerine gelen kısımlara “besmele” ile hafifçe şifa niyetiyle sürülür.Aşure nin anlamını bilip ihlas la yemek kişiye şifa verir.
Besin değeri yüksek olan aşurenin bir pozisyonun da yaklaşık 500-600 kalori bulunmaktadır.Az miktarda malzemenin pişirilmesine rağmen çok bereketli olan arşenin bu özelliğini pişirince ;
“aşure can a can katar
pişirince bir köye yeter”
Aşık Muhlis Denizer ;ın mısraları sanırız çok iyi anlatmaktadır.
asure2.jpg

MALZEMESİ KALİTELİ OLAN VE, AŞURENİN SEVABINA İNANILARAK YİYİLECEK AŞURE VUCUDA ŞİFADIR.

AŞURE ALLAH IN EMRİ DEĞİLDİR.FARZ DEĞİLDİR.SEVAP İŞLEMEK İÇİN FIRSATTIR..
SÜNNET TE DEĞİLDİR, AMA; PEYGAMBERİMİZİN BU GÜN İÇİN ” CÖMERT OLUN, HEDİYELEŞİN” HADİSİNİ NAZARİ DİKKATE ALMAKDA FAYDA OLACAĞI KANISINA VARILIR
 
Moderatörün son düzenlenenleri:

Mu@YMe

Vip Üye
Özel Üye
ALLAHU teala razı olsun
emeklerinize sağlık.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst