Arefe Günü Bin İhlasın Fazileti Nedir?

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
"Arefe günü Besmele ile 1000 İhlas şerif okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

"Kim ki bin kere ‘Kulhüvallahü ehad’ Sûresini okursa, kendi nefsini Allah'tan satın almış olur." (Suyuti, el-Fethu’l-Kebir, 3/227; Münavî, Feyzü’l-Kadir, 6/203 hadîs no: 8953.)

"Kim ki Arefe gününde bin kere ‘Kulhüvallahü ehad’ Suresi’ni okursa, Allahu Teâlâ ona istediğini verecektir." (bk. Münavî, Feyzü’l-Kadir, 6/203 hadisin şerhi.)

İhlas Suresinin Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Rahman ve Rahim (olan) Allah'ın adıyla.

1. De ki: O, Allah birdir.
2. Allah sameddir.
3. O, doğurmamış ve doğmamıştır.
4. Onun hiçbir dengi yoktur.
 
Üst