Ana- Babanın Değeri

Kraliçe

KF Ailesinden
Özel Üye
#1
Yaşlı kimselerin değeri
Ehli arasında şeyh (yaşlı kimse), ümmeti arasında peygamber gibidir.(hz.raif. r.a. babasından)
Evinde şeyh kavminin arasındaki peygamber gibidir (Hz. Ömer r.a.)


Ana-babaya itaatin önemi
Allah'a itaat etmek anneye-babaya itaat etmektedir. Anneye-babaya isyan eden Allah'a isyan etmiş olur(Hz. Ebu Hüreyye r.a.)
Rabbın rızası babanın rızasındadır. Rabbın gazabı babanın gazabındandır.(Hz. İbni Amr r.a.)


Ana-babaya sadık olana mağrifet edileceği
Ana-babasına asi olana ''İstediğin ibadeti yap seni mağfiret etmem'' denir ve sadık olana da ''Bildiğini yap seni mağfiret edeceğim'' denir (Hz. Aişe r.anha.)


Veysel karani hazretleri'nin kıymeti
Tabiiinin en hayırlısı öyle bir üveysi (veysel karani) vardır ki o annesine sadıktır. Allah'a and verse geri çevirmez. onun elinde bir beyazlık vardır. ona rastlarsanız sizin için istiğfar etmesini isteyin.(Hz Ömer r.a.)Ana-baba duasının red edilmeyeceği
Şu üç duanın kabul edileceğinden şüphe yoktur: Ana-babanın evladına duası, yolcunun duası, mazlumun duası.(Ebu Hüreyye r.a.)


Ana-babanın yüzüne bakmanın ecri
Bir adam yoktur ki anasının yüzüne merhamet nazarı ile bakasın da kendisine makbul ve mebrur bir hac sevabı yazılmasın.(hz. ibni abbas r.a.)


Ana- baya bakmanın cihad sayılacağı
Cihad insanın yanlız fisebillah kılıç sallaması değildir. İnsanın annesine babasına bakması da cihaddır. Evladına bakanda cihaddadır başkasına muhtaç olmamak için nefsi için çalışanda cihaddadır.

Kim ki ömrünün uzun ve rızkının ziyade olmasınından hoşlanırsa, ana babasına ihsanda bulunsun ve akrabasını yoklasın. (Hz. Enes r.a.)


Ana-babaya karşı gelenlerin cenetin kokusunu alamayacağı
Ana ve babaya karşı gelmekten sakınınız cennetin kokusu bin yıllık mesafeden alınır. Halbuki ana-baya asi olan sılai rahmi terkeden, yaşlı olduğu halde zina eden kibirle elbisesini yerde sürükleyen kimseler cennetin kokusunu alamazlar büyüklük ancak aziz ve celil olan allah'a mahsustur(Hz. Ali r.a.)Allahın lanetine müstehak kimseler
Allah üç sınıf kimseye lanet eder: Ana-babaya asi olana. Bir kadınla kocasının arasını bozmaya koşana ve sonra kadını alana. Birbirlerine darılsınlar diye bazı sözlerle iki müminin arasını açmaya koşan adama. (Hz. Ömer r.a.)


Ana- babaya dua etmemenin rızkın kesilmesine sebeb olacağı
Kul, anne ve babasına dua etmeyi terkettiğinde ondan rızık kesilir.(Hz Enes r.a.)