ALLAH'ım ben beni bıraksamda SEN beni bırakma

Mu@YMe

Vip Üye
Özel Üye
Allah’ım, büyük mücadelelerde bile canlı ve iyimser olmamı nasip et.
Allah’ım, bir kapı kapandığında bundan yılgınlığa kapılmaktan sana sığınırım.
Allah’ım, her şeyin şimdi ve gelecekte daha iyi olacağını düşünmemi nasip et.
Allah’ım, evrende her şeyin kendi zamanı içinde oluşacağını düşünmemi ve davranışlarımı buna göre ayarlamamı nasip et.
Allah’ım, başkalarını suçlamaktan Sana sığınırım.
Allah’ım, geniş düşünmeye zaman ayırmamı ve yeni düşünceler geliştirmemi nasip et.
Allah’ım, güler yüzlü olmamı nasip et.
Allah’ım, doğru zamanda doğru yerde olmamı nasip et.
Allah’ım, riske girmeye açık olmamı nasip et.
Allah’ım, hata yapma korkusundan sana sığınırım.
Allah’ım, hatalardan ders almamı nasip et.
Allah’ım, aradığım şeyi doğru yerde aramamı nasip et.
Allah’ım, insanları sevmemi ve duyarlı olmamı nasip et.
Allah’ım, sevgi, dostluk ve yardımlaşma gibi insani özelliklerimi geliştirmemi nasip et.
Allah’ım, kendimi ve başkalarını sürekli gelişmeye doğru itmemi nasip et.
Allah’ım, kendimden yana olan güçleri düşünmemi nasip et.
Allah’ım, iç özgürlüğe kavuşmamı ve ruhi bakımdan rahat olmamı nasip et.
Allah’ım, her halükarda insanları anlamamı, sevmemi ve onları bağışlamamı nasip et.
Allah’ım, bağışlayıcı ve sabırlı olmamı nasip et.
Allah’ım, kendimin ve başkalarının konumunu olduğu gibi kabul etmemi ve kadere rıza göstermemi nasip et.
Allah’ım, ilmi ile hareket eden kullarından olmamı nasip et.
Allah’ım, sen hikmeti dilediğine verirsin bana da hikmet ver.
Allah’ım, doğruluk, adalet, ihlas, sevgi, saygı, ağırbaşlılık, başkalarına faydalı olma gibi yüksek vasıfları taşımamı nasip et.
Allah’ım, berrak bir zihinle iç ve dış mesajları alabilmemi nasip et.
Allah’ım, bağımlılıklardan kurtulmamı nasip et.
Allah’ım, kızgınlık, öfke ve nefretten Sana sığınırım.
Allah’ım, geçmişin olumsuz yükü altında ezilmekten Sana sığınırım.
Allah’ım, kendim ve başkaları ile uyum içinde olmamı nasip et.
Allah’ım, kendi düşüncelerimi ve duygularımı iyi tanımamı, ne olmam gerektiğini bilmemi nasip et.
Allah’ım, bedenimi, zihnimi, duygularımı ve ruhsal dünyamı sürekli geliştirmemi nasip et.
Allah’ım, belli bir olaya veya kişiye takılmaktan Sana sığınırım.
Allah’ım, hem kendi birikimimden hem de başkalarının deneyimlerinden faydalanmamı nasip et.
Allah’ım, çevremdeki insanların acılarını, çaresizliklerini ve sevinçlerini anlamamı nasip et.
Allah’ım, bulunduğum ortamın esiri olmadan ortama uymamı ve kişiliğimi geliştirmemi nasip et.
Allah’ım, şikayet etmekten Sana sığınırım.
Allah’ım, olgunlaşmamı, içi dışı bir olmamı nasip et.
Allah’ım, insanı tanımaya ve insan hayatını ilgilendiren en genel sorunlar üzerinde zihin yormaya çalışmamı nasip et.
Allah’ım, faydasız alışkanlıkları terk etmemi nasip et.
Allah’ım, kendimi incelememi, kendimin farkına varmamı, kendimi bilmemi nasip et.
Allah’ım, yapabileceğim işlere girişmemi ve girdiğim her işte başarılı olmamı nasip et.
Allah’ım, dışımdaki güçlere fazla değer yüklemekten Sana sığınırım.
Allah’ım, korkularımdan kurtulmamı nasip et.
Allah’ım, hayatımı korkuların yönetmesine izin vermekten Sana sığınırım.
Allah’ım, etrafımda olup bitenlerin, farkında olmamı nasip et.
Allah’ım, zihnimin, vücudumun ve duygularımın nasıl işlediğini anlamamı, kendimi tanımamı, bilmemi nasip et.
Allah’ım, kendimi ve başkalarını aldatmaktan sana sığınırım.
Allah’ım, şükredebilmem için nelere mazhar olduğumu bilmemi nasip et.
Allah’ım, gücümün yetmediği problemleri iletişim yoluyla çözmeye çalışmamı nasip et.
Allah’ım, enerjimi başkalarını suçlamaya değil, ilişkilerimi nasıl iyileştireceğime ve sorunları nasıl çözebileceğime harcamamı nasip et.
Allah’ım, her zaman doğru bildiğim değerleri hayatıma geçirmemi nasip et.
Allah’ım, ihtiyaçlarımı bilmemi ve onları temel ilke ve değerlerim doğrultusunda karşılamaya çalışmamı nasip et.
Allah’ım, değiştirilebilen ve değişmesi gereken şeyleri değiştirme cesaret ve gücünü nasip et.
Allah’ım, değiştirilemeyecek şeyleri olduğu gibi kabul etme olgunluğunu nasip et.
Allah’ım, akıl gücünden en iyi şekilde faydalanmamı nasip et.
Allah’ım, paylaşmayı sevmemi, bilgiyi iyi kullanmamı nasip et.
Allah’ım, hangi alanlarda bilgi ve beceriye ihtiacım olduğunu tespit etmemi nasip et.
Allah’ım, her türlü tembellikten, gururdan, kibirden, hasedden, haramdan, korkaklıktan, cimrilikten, riyakarlıktan, tamahtan, ümitsizlikten, kötü zandan, gıybetten, ataletten, kompleksten, öfkeden, şehvetten, gafletten, bencillikten Sana sığınırım. Bu olumsuz duyguları olumlu duygulara dönüştürmemi nasip et.
Allah’ım, yanlış seçim yapmaktan Sana sığınırım.
Allah’ım, insanların niteliklerini öğrenmemi ve bu niteliklerine dayanarak düşünce ve davranışlarını önceden kestirmeye çalışmamı nasip et.
Allah’ım, kişinin davranışlarına yoğunlaşarak, hangi davranışının gerçekten onun olduğunu anlamaya çalışmamı nasip et.
Allah’ım, başkalarını anlamak için durumu başkalarının açısından görmeye çalışmamı nasip et
Allah’ım, farklılıkları takdir edememekten Sana sığınırım.
Allah’ım, benzerliklerimizi tanımamı nasip et.
Allah’ım, kendi sınırlarımı iyi çizmemi nasip et.
Allah’ım, dikkatli gözlem yapmamı ve öğrenmemi nasip et.
Allah’ım, düşüncelerimi ve duygularımı tanımamı ve onları beğendiğin şekilde ifade etmemi nasip et.
Allah’ım, kim olduğumu ve ne istediğimi bilmemi, evrensel düşünmemi, duygularımı olumlu yönde kullanmamı nasip et.
Allah’ım, gelişigüzel işler yapmaktan Sana sığınırım.
Allah’ım, nesne ve olayları doğru algılama, yorumlama becerisi nasipet
Allah’ım, aklımı faal tutmamı ve onu yeni problemleri çözmeye zorlamamı nasip et.
Allah’ım, neyin önemli ve neyin acil olduğunu bilmemi nasip et.
Allah’ım, aklımı ve gönlümü çalıştırmamı nasip et.
Allah’ım, fiziksel, sosyal, zihinsel ve ruhsal alanlarda yeteneğimi geliştirmemi nasip et.
Allah’ım, kendi öz kaynaklarımı keşfetmemi nasip et.
Allah’ım, kendim olmamı nasip et.
Allah’ım, kendi programımı uygulamakla meşgul olmamı nasip et.
Allah’ım, kendimi başkaları ile değil kendim ile mukayese etmemi nasip
Allah’ım, sorunlara gelişme fırsatı olarak bakmamı nasip et.
Allah’ım, sorunları çözmek için, yenibir anlayış ve yüksek bir bilinç düzeyine ulaşmaya çalışmamı nasip et.
Allah’ım, aile bireylerimi, iş arkadaşlarımı ve toplum içinde ilişki kurduğum kişileri içtenlikle övmemi, takdir etmemi nasip et.
Allah’ım, ne olmak ve ne yapmak istediğimi unutmaktan sana sığınırım.
Allah’ım, iki günümün aynı olmasından sana sığınırım.
Allah’ım, başkalarını düşünmemi, onlara yardım etmemi ve bir şeyler öğrenmelerine vesile olmamı nasip et.
Allah’ım, “bugün ne öğrendim?bugün neyi iyileştirdim?” sorularına evet cevabı verecek duruma gelmemi nasip et.
Allah’ım, kullarını dinlememi, anlamamı ve güçlü yanlarına yoğunlaşarak gelişmelerine yardım etmemi nasip et.
Allah’ım, insanların donanımlı olmalarına, öğrenme ve büyüme kapasitelerini artırmalarına içten gelerek yardım etmemi nasip et.
Allah’ım, insanların sahip oldukları zamanı en iyi şekilde kullanabilmelerine yardım etmemi nasip et.
Allah’ım, sahip olduğum şeyleri başkaları için harcamamı nasip et.
Allah’ım, aklımı ve gönlümü çalıştırmamı nasip et.
Allah’ım, düşünme, öğrenme, muhakeme etme, irade kullanma, seçme gibi zihni ve akli konularda ustalaşmamı nasip et.
Allah’ım, nefsime takva ver ve onu temizle, sen onu temizleyenlerin en hayırlısısın.RABBİM bu duanın her biri satırında amin diyen kardeşlerimizinde dualarını kabul eyle inşeALLAH
[/SIZE]
 

Mu@YMe

Vip Üye
Özel Üye
AMİNNNNNNNNNNNNNNNNN
ALLAHIM SEN ÇOK BÜYÜKSÜN
bizlerse aciziz
merhamet eyle bizlere
 

*TuanA*

Vip Üye
Özel Üye
AMİİİN ALLAH cellecelalühü razı olsun ablacım
Hepsi okadar samimi ve içten dualarki ezberleyip dile dökebilse keşke şu aciz

:gula::gula::gula::gula:
:gula::gula::gula:
:gula::gula:
:gula:​
 
Üst