Aldatan sözler (önemli)

enes61

KF Ailesinden
Özel Üye
Ölüm yokmuş gibi yaşayan dünyaperest aldandı !
Zira Kur'anda buyrulur: 'Her nerede olursanız olun ölüm size yetişir! Velevki eflâke ser çekmiş surlarda bulunun!' (Nisa:.77/..)

Cehennemi hesaba katmayan dindar aldandı !
Çünkü Kur'an şöyle anlattı: 'ALLAH tarafından hiç hesaba katmadıkları karşılarına çıkıverdi..' (Zümer: 47)

Cennetteki yerini hazır bilen herkes aldandı !
Zira Kur'an: 'O öyle sizin kuruntu ve hayallerinizle olacak iş değil' buyurmuştur. (Nisa: 123)


Aleme talkın verip kendini unutan öğütçü aldandı !"
'İnsanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz ? Halbuki kitap okuyorsunuz, artık akıl etmez misiniz?' (Bakara: 44)

Rabbini bırakıp hevasına kulluk eden aldandı !
'Gördün mü o hevasını ilâh edineni ? Artık ona sen mi vekil olacaksın. Yoksa onların çoğunu işitirler veya akıl ederler mi sanıyorsun ? Onlar sırf hayvan gibi hatta gidişce daha sapkındırlar..' (Furkan: 43-44)

Rahmete güvenip kendini emniyete salan fasık aldandı !
'ALLAH'ın kendilerine kuracağı plandan emin mi oldular ? Kendilerine yazık eden kavimlerden başkası ALLAH'ın mekrinden emin olmaz.' (A'raf:/..97)

Yolunun eğriliğinden şüphe etmeyen kendini bilmez aldandı !
'Tuttukları yol sebebiyle dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmiştir de zannederler ki cidden iyi bir iş yapıyorlar.' (Kehf: 104)


Kendini hizmette bilip, kılını dahi kıpırdatmayanlar aldandı !
'ALLAH, gayret gösterip cihat edenlere, olduğu yere mıhlanıp kalanların çok üzerinde bir ecr-i azim ihsan etmiştir.' (Nisa: 95)

Namazsız aldandı !
Hele bir baksan ya Kur'an nasıl anlattı: 'Ashabı yemin Cennetten seslenip mücrimlere soruyorlar: “sizin bu sekar cehennemine girmenize ne sebep oldu” ? diye..
Onlar da diyorlar ki : Biz namaz kılanlardan değildik...' (Müddesir: 39-43)


'Ben bundan sonra kurtulmam.' diyen me'yus aldandı !
'De ki: Günah işlemek suretiyle öz nefisleri aleyhine israf etmiş kullarım ! ALLAH'ın rahmetinden ümidi kesmeyin, çünki ALLAH bütün günahları mağfiret buyurur. Şüphesiz o öyle gafur, öyle rahimdir. Onun için ümidi kesmeyin de başınıza azap gelmeden evvel tevbe ile Rabbinize dehalet edin ve ona halis müslümanlık yapın, sonra kurtulamazsınız !' (Zümer: 53-54)

'ALLAH dilemeseydi günahkar mı olurdum !' diyen kaderci aldandı!
'..diyeceği gün bir nefis: Eyvah! ALLAH yanında yaptığım eksikliklerden dolayı hasretime bak, doğrusu ben eğlenenlerden idim. Yahut diyeceği: ALLAH bana yolunu gösterse idi ben de muttakilerden, ALLAH'tan korkan dindarlardan olurdum.' (Zümer: 56-57)


'Keşke her günahım bunun gibi olsa.' diyen muznib aldandı !
Zira Sahabe Hazreti Enes şöyle anlattı: "Sizler, size göre saç kılından ince, kıymeti olmayan işler yapıyor, günahlar işliyorsunuz. Lakin biz onları Rasulullah zamanında helâk sebebi sayıyorduk."

'Sen bakma benim kalbim temiz.' diyen amelsiz aldandı !
'Yemin olsun ki zamana! İnsan mutlak hüsrandadır. Ancak iman edip salih amel işleyenler müstesnadır.' (Asr: 1-3)


'O devirler geçti artık, bu zamanda her şey para!' diyen zengin aldandı !
'Oyaladı o malda çokluk kuruntusu sizleri. Taa.. ziyaret edişinize kadar kabirleri. Öyle değil, ileride bileceksiniz. Sonra öyle değil ileride bileceksiniz. Öyle değil ilmel-yakin bileceksiniz. Kasem olsun o cehennem ateşini çaresiz, göreceksiniz. Sonra kasem olsun onu çaresiz, aynel- yakin göreceksiniz. Sonra kasem olsun o gün mallarınızdan hesaba çekileceksiniz!' (Tekâsür Suresi)

'Bu zamanda da bu olur mu canım !' diyen cahil aldandı !
'Rabbinin kelimesi doğrulukça da adaletçe de tam kemalindedir, onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur, işiten de O, bilen de O. Yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan seni ALLAH yolundan saptırırlar, onlar sırf zan ardına gider ve sadece yalan atarlar.' (A'raf: 115-116)

'Göreceksin biz nice hacı-hocadan önce gireceğiz cennete!' diyen nadan aldandı !
'Şüphesiz korunan muttakiler içindir Rablerinin katında na'im Cennetleri. Artık müslimleri mücrimler gibi kılar mıyız ? Neniz var ? Nasıl hükmediyorsunuz ? Yoksa size mahsus bir kitap var da onda şu dersi mi okuyorsunuz ?' (Kalem: 34-37)


'Hem ondan hem bundan lazım; öyle tek taraflı, a-sosyal olmaz.' diyen bihaber aldandı !
Zira '..İyi bir amel ile diğer bir kötüyü karıştırdılar...' (Tevbe: 102)

'O kadar incesine aklım ermez.' diyen akıllı aldandı !
'Onlar dünya hayatını zahiren biliyorlar. Ahiret hakkında ise hepten gafiller!' (Rum: 7)

'Bu da bir şey mi canım, millet neler işliyor.' diyen günahkar aldandı !
'Ona kendi kazandığı,size de kendi kazandığınızdır.Siz onların amellerinden sorulacak değilsiniz.' (Bakara: 134)
Lakin 'şüphe yok bütün yaptıklarınızdan mesul tutulacaksınız!' (Nahl: 93)

'Benim babam da hacı' diyen evlat aldandı !
Çünkü baksana dalgalar arasındaki inkarcı oğlu için yalvaran Nuh peygambere (a.s) ne denildi: 'Ey Nuh!. O senin ailenden değil, çünkü o, dürüst iş yapan temiz bir insan değildi. O halde hakkında kesin bilgin olmayan bir şeyi Benden isteme. Onun kurtulması için dua ederek cahil bir iş yapmandan seni menederim.' (Hud: 46)

'Ben gıybet etmiyorum ki, olanı söylüyorum.' diyen aldandı !
Zira Efendimiz bir gün soruverdi: "Bilir misiniz gıybet nedir ?"
Ashab: "ALLAH ve Resulü daha iyi bilir" dediler.
Efendimiz(s.a.a) : "Kardeşini beğenmeyeceği şekilde anmandır" buyurdular.
Soruldu: "Ya söylediğimiz şey onda varsa ?"
Cevap verdi Efendimiz: "Eğer varsa onu gıybet ettin demektir. Şayet söylediğin onda yoksa, o zaman da ona iftira ettin demektir."


'İşlediysek biz işledik, azabını çeker diyetini öderiz.' diyen bedbaht aldandı!
'Yemin olsun! Rabbinizin azabından onlara, velev ki bir nefha, bir kıvılcım dokunuverse VAY BİZLERE derler!'(İsra: 21)

'Bu da bir şey mi canım, millet neler işliyor.' diyen günahkar aldandı !
'Ona kendi kazandığı,size de kendi kazandığınızdır.Siz onların amellerinden sorulacak değilsiniz.' (Bakara: 134)
Lakin 'şüphe yok bütün yaptıklarınızdan mesul tutulacaksınız!' (Nahl: 93)

ALINTI
 

FERASETLİ

KF Ailesinden
Özel Üye
'Bu da bir şey mi canım, millet neler işliyor.' diyen günahkar aldandı !
'Ona kendi kazandığı,size de kendi kazandığınızdır.Siz onların amellerinden sorulacak değilsiniz.' (Bakara: 134)
Lakin 'şüphe yok bütün yaptıklarınızdan mesul tutulacaksınız!' (Nahl: 93)
:tşk::gula::gula::gula::art::art::art:
 

eternafelicity

KF Ailesinden
Özel Üye
Rahmete güvenip kendini emniyete salan fasık aldandı !
'ALLAH'ın kendilerine kuracağı plandan emin mi oldular ? Kendilerine yazık eden kavimlerden başkası ALLAH'ın mekrinden emin olmaz.' (A'raf:/..97)
'ALLAH dilemeseydi günahkar mı olurdum !' diyen kaderci aldandı!
'..diyeceği gün bir nefis: Eyvah! ALLAH yanında yaptığım eksikliklerden dolayı hasretime bak, doğrusu ben eğlenenlerden idim. Yahut diyeceği: ALLAH bana yolunu gösterse idi ben de muttakilerden, ALLAH'tan korkan dindarlardan olurdum.' (Zümer: 56-57)
'Sen bakma benim kalbim temiz.' diyen amelsiz aldandı !
'Yemin olsun ki zamana! İnsan mutlak hüsrandadır. Ancak iman edip salih amel işleyenler müstesnadır.' (Asr: 1-3)
'Göreceksin biz nice hacı-hocadan önce gireceğiz cennete!' diyen nadan aldandı !
'Şüphesiz korunan muttakiler içindir Rablerinin katında na'im Cennetleri. Artık müslimleri mücrimler gibi kılar mıyız ? Neniz var ? Nasıl hükmediyorsunuz ? Yoksa size mahsus bir kitap var da onda şu dersi mi okuyorsunuz ?' (Kalem: 34-37)
'Bu da bir şey mi canım, millet neler işliyor.' diyen günahkar aldandı !
'Ona kendi kazandığı,size de kendi kazandığınızdır.Siz onların amellerinden sorulacak değilsiniz.' (Bakara: 134)
Lakin 'şüphe yok bütün yaptıklarınızdan mesul tutulacaksınız!' (Nahl: 93)
'İşlediysek biz işledik, azabını çeker diyetini öderiz.' diyen bedbaht aldandı!
'Yemin olsun! Rabbinizin azabından onlara, velev ki bir nefha, bir kıvılcım dokunuverse VAY BİZLERE derler!'(İsra: 21)

“Eskiden öyle insanlar vardı ki, başkalarının günah işlediklerini duysalar, sıtmalı hasta gibi titrerlerdi. Şimdi ise insanlar, kendi günahları için bile titremiyorlar.”

“Hep bilmedeyiz neyin günah olduğunu / Lâkin yine işler dururuz sâde onu…“


“Ey insan! Bugün dünyada günahlardan korkarsan, yarın âhirette hiçbir şeyden korkmazsın.” (Sâdi-i Şirâzî)
 
Üst