Akıl ve Akıllı

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Akıl hakkındaki en doğru tarif ve tavsif Peygamberimizin şu hadis-i şeriflerindedir:

"Akıl, hak ile bahlı birbirinden ayırd edebilmek için kalbde ecelli eden bir nurdur"
(SuyUti,Camiü's-Sağir)

Hükema-yı ulemadan Amr b. Kays şöyle demiştir: "Eğer akıl denilen manevi köstek, seni kötülüklerden alıkoyabiliyorsa sana tam manasıyla akıllı denilir."
 
Üst