Akıl İle İlgili Veciz Sözler

Ssude

Deneyimli Üye
Üye
* "İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyin" (Hadis-i şerif)
* "İdrâk-ı meâlî bu küçük akla gerekmez;
Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez" (Ziya Paşa)
* "Akla mağrûr olma Eflâtun-ı vakt olsan dahî,
Bir edîb-i kâmili gördükde tıfl-i mekteb ol" (Nef''î)
* Aklı olmayanın dini de yoktur
* En akıllı insan öğüt alan insandır
* Her nimetin bir şükrü vardır Akıl nimetinin şükrü de düşünüp öğüt almaktır
* İki şey var ki, asla sonuna erişilmez İlim ve akıl
* İlim tükenmez hazine, akıl eskimez elbisedir
* Akıl, vücudun efendisidir
* Akıl attır, dizgini ârif ve âlim elinde
* Akıl ve dirâyetin ak saçlılarınki gibi; ama yüreğin masum çocuk yüreği olsun
* Akıl için yol birdir
* Akıl, sağlam bir göz; Kur'an ise ışıkları her köşeye saçılıp yayılan bir güneştir
* Şeriat ile akıl, nur üstüne nurdur
* Hurâfeler ve bâtıl inanışlar, zayıf akıllıların dinidir
* Akıl noksanlığı iki türlü olur: Biri delilikten, öbürü câhillikten
* Bir akıl iyidir ama, iki akıl daha iyidir
* Akıl akıldan üstündür
* Akıl gibi sermaye olmaz
* Akıl olmayınca başta, ne kuruda biter ne yaşta
* Akıl tecrübe ile kemâl bulur
* Akıl vezirdir, gönül padişah
* Bir akıllının dostluğu, tüm delilerin dostluğundan daha iyidir
* Ey akıllı! Sakın aklın başına gelince, pişman olacak bir sarhoşluğa düşme
* Mecnun'la birlikte oturan akıllı, Leylâ'nın yüzünden başka şey konuşmaz
* Zekî, başkalarını bilendir; kendini bilen ise akıllıdır
* Akıllı bir kişi, düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez
* Akıllı olan, başkasının kusurunu görerek kendisininkini düzeltir
* Aptallar, akıllılardan pek az şey öğrenirler; ama akıllılar, aptallardan çok şey öğrenirler
* Akıllı olan aklıyla mağrur değil; meşgul olur
* Akıllıya "ben" yakışmaz
* Yalnız akıllı olmayı istemek, büyük bir deliliktir
* İki şey akıl hafifliğini gösterir: Söyleyecek yerde susmak, susacak yerde söylemek
* Aklı kıt olan dilini tutamaz
* Akıllının uzun kulakları, kısa dili vardır
* Akıllı söylemeden düşünür, akılsız düşünmeden söyler
* Akıl yeryüzünden kalksa bile, hiç bir kimse akılsız olduğuna inanmaz
* Akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi aklını beğenmiş almış
* Deliler ve akıllı insanlar zararsızdır En tehlikeli insanlar, yarı deliler ve yarı akıllılardır
* Akıllı düşman, akılsız dosttan yeğdir
* Akıllı iki kere aldanmaz
* Akıllı neyler balı, akılsız neyler malı
* Hayatta başarılı olmak için akılsız görünmeli, ama akıllı olmalıyız
* Akıllı görünmeye çalışmak, olduğundan daha akılsız görünmekten başka işe yaramaz
* Bir soru soran adamın sorusundan, onun ne derece akıllı olduğu anlaşılır
* Olabilirsen başkalarından daha akıllı ol; fakat onlara daha akıllı olduğunu söyleme!
* İnsanlar, akıllılar arasında deli; deliler arasında akıllı olmasını bilmeli
* Akıllı olmak da bir şey değil; önemli olan o aklı yerinde kullanmaktır
* Ham düşünceleri, ancak akıl pişirir
* Aklı bol olan, zamanın kıtlığından zarar görmez
* Akıl ve iman ikiz kardeştir Allah biri olmadan diğerini kabul etmez
* Aklına çok güvenen, akıl seviyesini aşamadığı için, vahy ve ilhamdan mahrum kalır
* Doğru işlemeyen akıl, keskinmiş neye yarar? Saatin iyiliği koşmasında değil; doğru gitmesindedir
* İman kalp sayesinde inanılan ve yaşanan, akıl sayesinde de düşünülen ve idrak edilen bir gerçektir
* Bir saat (kısa bir an) tefekkür (düşünmek), bir gece nâfile ibadet etmekten daha hayırlıdır
* Delinin yüreği ağzındadır; akıllının dili yüreğindedir
* "Siz onları görseydiniz deli derdiniz; onlar sizi görseydi, müslüman demezlerdi" (Sahabeler için Hasan-ı Basrî)
* Deli dedikleri, aklın esaretinden kurtulmuş olandır
 

*TuanA*

Vip Üye
Özel Üye
* Mecnun'la birlikte oturan akıllı, Leylâ'nın yüzünden başka şey konuşmaz :gözlük:
:tşk: Hepsi çok güzel...:gula:
 

Mu@YMe

Vip Üye
Özel Üye
* Zekî, başkalarını bilendir; kendini bilen ise akıllıdır

hepside birbirinden güzel sözler
ALLAH razı olsun kardeşim
 
Üst