Ailede iletişim Sorunlarının Nedenleri

ömr-ü diyar

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
Yönetici
Aile-içi iletişim çok önemli olduğu halde yeterince üzerinde durulmayan bir konudur.Yaygın olarak görülen iletişim biçimi “gereksinme iletişimi” denilen durumdur.

Bu iletişim durumundailetişimi belirleyen etmenler günlük gelişen geresinimmelerdir.İletişim kodları da buna uygun sözcük formatlarıdır.

Yemekte ne olduğuçocukların okuldaki durumlarıgünlük olayların kısa notlarıtelefon faturaları ya da beklenmeyen olaylar kısa konuşmalarla aktarılırkenbirlikte olunan zamanın çoğunu TV izlemekTV program yorumlarıgündemdeki konuların kısa değerlendirilmeleri ev içi iletişim mesajları olmaktadır.

Daha derinlerde yer alan beklenenler düş kırıklıkları geleceğe ilişkin duygulari nsanlar arasındaki olumlu ya da olumsuz iletiler günlük iletişim içinde kendine yer bulmamakta bu nedenle de mesajlar örtülmekte duygular sessizce geçiştirilmektedir.Aile içi iletişiminin düşük yoğunluğu sıklığıazlığı giderek insan arası ilişkileri de zayıflatmaktadır.

Aile içinde yabancılaşma görülmekte etkin iletişim aile dışındaki gruplar arasına kaymaktadır.Baba iş yerindeki arkadaş grubuyla anne kadınlar arasındaki gruplarlaçocuklar da arkadaş gruplarıyla etkin iletişim kurmayı yeğlemekte duygu ve düşüncelerin paylaşımın da ev dışına taşımaktadır.

Ev içinde zayıflayan iletişime karşın buna karşın ev dışında canlanan ilişkilerinsanlar arasında ki yapancılaşmayı artırmaktadır. Bu durum da değişen insan davranışlarını fark etmeyi engellemektedir.

Bu durumun yarattığı doyumsuzlukevde ki bütün bireylerin davranışlarına yansıyarak ev içi gruplaşmalarına yol açmaktadır. Anne-oğulbaba-kız ya da çocuklar arası koalisyonla anne – babaya karşı cepheleşme eğilimleri ortaya çıkmaktadır. Bu durum iletişimi büsbütün bozmakta sosyal rolleri sertleştirmektedir.

Bütün bunların çözümüe v içinde eşitlikç isosyal rolleri arkadaşça yumuşatan aile disiplini kimseyi yaralanmadan kurup yürüten anlayışlı şevkatli ilkeli bir aile yapısını kurup sürdürebilmektedir.

Eşler arasında ki anlayış ve davranış bütünlüğü iletişimi güçlendirerek çocukların sosyal rollerin benimsemelerine yol acar. Böylece aile içi iletişimde aile dışındaki iletişimde doğru bir temele oturmuş olur.


alıntı
 
Üst