Ağ Temelleri – Ağ Sistemleri Ve Yönlendirme Dersi Sınav Soruları

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
Ağ Temelleri – Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Dersi Sınav Soruları ve Cevapları

Aşağıda yazılı olan network ile ilgili soruların doğru cevap şıkları koyu renkli olarak işaretlenmiştir.


Soru 1) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarının bir avantajı değildir

a. Donanım Paylaşımı
b. Merkezi yönetim ve güvenlik
c. Yazılım Paylaşımı
d. İlk kurulum maliyetinin yüksek olması

Soru 2) İki bilgisayarın birbiri ile haberleşmesini ve veri iletişimini gerçekleştirmelerini sağlayan standart olarak kabul edilmiş kurallar bütününe ne ad verilir?

a. Protokol
b. Standart
c. Veri İletişimi
d. Mimari

Soru 3) Bir ağda sunucu yoksa ve tüm bilgisayarlar aynı haklara sahipse, bu ağın mimarisine ne ad verilir?

a. İstemci – Sunucu
b. LAN
c. Türdeş
d. MAN

Soru 4) Aşağıdakilerden hangisi koaksiyel kablo türlerinden biridir?

a. RG-58
b. RG-5

c. RG-7
d. RG-9

Soru 5) “10 Base F” bir Ethernet kart türü standardı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. Fiber optik kablo kullanılmaktadır
b. 100 Mps hıza sahiptir
c. RJ45 konnektör kullanılmaktadır
d. UTP kablo kullanılmaktadır

Soru 6) Aşağıdakilerden hangisi iki ağ arasında zayıflayan sinyali güçlendirerek ağ mesafesini artıran donanım cihazıdır?

a. Köprü
b. Yineleyici
c. Ethernet
d. Yönlendirici

Soru 7) Aşağıdakilerden hangisi switch’ler için söylenemez?

a. MAC adreslerini hafızasında tutabilir
b. HUB’larla aynı görevi yerine getirir
c. Ağdaki bilgisayar sayısına oranla hızı değişir
d. OSI’nin 2. ve 3. katmanında görev yapar

Soru 8) Yapısal olarak farklı topolojilere sahip ağlar asarında bağlantı yapabilmeyi sağlayan ağ donanımı hangisidir?

a. Yineleyici
b. Ağ geçidi
c. Yönlendirici
d. Köprü

Soru 9) Aşağıdakilerden hangisi donanımsal yapıyla bağlantı sağlar?

a. Veri katmanı
b. Taşıma katmanı
c. Fiziksel katman
d. Sunum katmanı

Soru 10) E-mail’in denetim, kimden kime, ne zaman gönderileceğini hangi protokol düzenler?

a. TCP/İP
b. SMTP
c. FTP
d. http

Soru 11) “Bir internet ağını alt ağlara bölmek,……. Denilen bir IP numarası kullanılarak yapılmaktadır.” Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. Ping
b. Subnet Mask

c. Ağ numarası
d. Broadcast

Soru 12) İkili sayı sisteminde 10011011.11011111.01101111.01010111 şeklide gösterilen IP adresinin desimal gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

a. 123.223.101.55
b. 155.223.207.85
c. 155.223.111.87
d. 123.216.211.95

Soru 13) C sınıfına ait adresler ile kaç adet ağ adreslenebilir?

a. 126
b. 254
c. 2.097.150
d. 2.097.152

Soru 14) . Hangi ağ topolojisinde koaksiyel kablo kullanılmaktadır?

a. Halka
b. Ağaç
c. Yıldız
d. Doğrusal

Soru 15) Hangi ağ topolojisinde merkezde HUB veya SWITCH bulunur?

a.Halka
b.Ağaç
c.Yıldız
d.Doğrusal

Soru 16) Aşağıdaki kablo standartlarından hangisi Korumasız Çift Bükümlü kablo için kullanılır?

a. 10 Base T
b. 10 Base F
c. 10 Base 2
d. 10 Base 36

Soru 17) Hangi ağ topolojisinde istasyonların birinde arıza olursa ağ devre dışı kalır?

a. Halka
b.Ağaç
c.Yıldız
d.Ortak Yol

Soru 18) Hangi ağ topolojisi çok büyük ağların ana omurgalarını oluşturur?

a.Halka
b.Ağaç
c.Yıldız
d.Doğrusal

Soru 19) Hangi iletişim şeklinde bir taraf veri gönderirken diğeri veri göndermek için beklemektedir?

a. Simpleks
b. Full Dubleks
c.Half Dubleks
d. Dubleks

Soru 20) Aşağıdakilerden hangisi üzerine gelen veriyi bütün portlarına dağıtır?

a. Switch
b. Repeater
c. Gateway
d. Hub
 
Üst