Adam vurmak kader mi?

Çeşm-i Giryan

Deneyimli Üye
Üye
Şair'ül İslam Yunus Kokan bir şiirinde

Ey nefis
Tetiği çeken sensin
Sonra da kader mahkumuyum dersin

diye söylemiş. Bu ne demek? Yani adam vuran birisi bu adamı kaderinde olduğu için vurmuyor mu? Kafam çok karıştı. Cevaplarsanız sevinirim.
 
L

La tağut

Ziyaretçi
. . . 2
 
Moderatörün son düzenlenenleri:

Nurcu Genç

Üye
Üye
Şair'ül İslam Yunus Kokan bir şiirinde

Ey nefis
Tetiği çeken sensin
Sonra da kader mahkumuyum dersin

diye söylemiş. Bu ne demek? Yani adam vuran birisi bu adamı kaderinde olduğu için vurmuyor mu? Kafam çok karıştı. Cevaplarsanız sevinirim.

BEŞİNCİSİ: Kader, sebeple müsebbebe bir taallûku var. Yani, "Şu müsebbep, şu sebeple vukua gelecek." Öyle ise, denilmesin ki, "Madem filân adamın ölmesi, filân vakitte mukadderdir. Cüz-ü ihtiyariyle tüfek atan adamın ne kabahati var? Atmasaydı yine ölecekti."

Sual: Niçin denilmesin?

Elcevap: Çünkü, kader onun ölmesini onun tüfeğiyle tayin etmiştir. Eğer onun tüfek atmamasını farz etsen, o vakit kaderin adem-i taallûkunu farz ediyorsun. O vakit ölmesini neyle hükmedeceksin? Ya, Cebrî gibi sebebe ayrı, müsebbebe ayrı birer kader tasavvur etsen; veyahut Mutezile gibi kaderi inkâr etsen, Ehl-i Sünnet ve Cemaati bırakıp fırka-i dâlleye girersin.

Öyle ise, biz ehl-i hak deriz ki: "Tüfek atmasaydı, ölmesi bizce meçhul." Cebrî der: "Atmasaydı yine ölecekti." Mutezile der: "Atmasaydı ölmeyecekti."
(Sözler)
 
Üst