Adak adamanın İslam’da hükmü nedir? Peygamberimiz(sav) adak adamış mıdır?

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Sual
Adak ve nezirin İslam’daki hükmü nedir? Örneğin oğlum askerden gelsin koç keseceğim... Ev alırsam koç keseceğim demek gibi.. Böyle gibi şeyler için adak adamak mı güzel? Yoksa oğlu askerden gelince veya arabayı alınca kesmek mi? Hangisi dinimize göre uygun ve daha güzel? Hz. Peygamber(a.s.v.s.) adak adadımı?? Bu konuyla ilgili herhangi bir sünnet varmıdır? Bir örnek verebilirmisiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;


Hanefi mezhebine göre, -şartlı veya şartsız olsun- Allah için bir şey adamak caizdir. Malikî mezhebine göre, şartsız olanı menduptur. Bazı Malikîlere göre -şartlı olan- mekruhtur.

Şafii ve Hanbelilere göre de –adak adamak- mekruhtur. Onlara göre, eğer mendup/sünnet olsaydı, Hz. Peygamber(a.s.m) adak adardı. Halbuki böyle bir şey yapmadığı bilinmektedir. Hatta bir hadis-i şerifte “adak damak, (mukadder olan) bir şeyi değiştirmez, bir şeyi geri getirmez, yalnız cimrinin malından götürür” buyurmuştur. (Hadis, Tirmizi hariç, kütübü sittede zikredilmiştir. bk. Neylu’l-Evtar, 8/240).

Bununla beraber, adak adayan kimsenin adağını yerine getirmesi gerekir, aksi takdirde günahkâr olur. Çünkü, bu husus Kur’an ve sünnetle sabittir. “Adaklarını yerine getirsinler”(Hac, 22/29) mealindeki ayet ile “Kim bir şeyi adarsa adağını yerine getirsin”(Nasbu’r-Raye, 3/300) mealindeki hadisten de bunu anlamak mümkündür”(bk. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 3/475-476).
 

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Lütfen adak adayıpta unutmayın çok kişiye şahit oldum başına bir olay gelen birinin adağını unuttuğunun
Adak sadık olmayı gerektirir
Adak yemin etmek gibi birşeydir Bilhas Allah'a yemin etmiş oluyoruz.
 
Üst