1 soru 1 cevap

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye
Birinci Suâl Birinci Suâl: Denildi ki: Fâtiha ve Yâsîn ve hatm-i Kur’ânî gibi okunan virdler ve kudsî şeyler, bazen hadsiz ölmüş ve sağ insanlara bağışlanıyor. Halbuki böyle cüz’î bir tek hediye, ân-ı vâhidde hadsiz zâtlara yetişmesi ve herbirisine aynı hediyenin düşmesi, tavr-ı aklın hâricindedir?

Elcevab: Fâtır-ı Hakîm nasıl ki unsur-u havayı kelimelerin berk gibi intişârlarına ve tekessürlerine bir mezraa, bir vâsıta yapmış ve radyo vâsıtasıyla bir minârede okunan Ezân-ı Muhammedî’yi (asm) umum yerlere ve umum insanlara aynı anda yetiştirmesi gibi, öyle de; okunan bir Fâtiha’yı dahi meselâ, umum ehl-i îmân emvâtına aynı anda yetiştirmek için, hadsiz kudretiyle ve nihâyetsiz hikmetiyle ma‘nevî âlemde, ma‘nevî havada çok ma‘nevî elektrikleri ve ma‘nevî radyoları sermiş ve serpmiş; fıtrî telsiz telefonları istihdâm ediyor, çalıştırıyor. Hem nasıl ki bir lâmba yansa, mukābilindeki binler aynanın herbirine tam bir lâmba girer. Aynen öyle de, bir Yâsîn-i Şerîf okunsa, milyonlar ruhlara hediye edilse, herbir ruha tam bir Yâsîn-i Şerîf düşer.
Şualar 1. şua
 
Üst