Z harfi ile başlayan kız isimleri

  • Konuyu başlatan ömr-ü diyar
  • Başlangıç tarihi
ömr-ü diyar

ömr-ü diyar

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
Yönetici
Zahide Dinin yasak ettiği şeylerden sakınan

Zambak
Güzel iri çiçekli bir süs bitkisi

Zarafet
İncelik, güzellik

Zehra
Beyaz ve parlak yüzlü olan

Zehre Çiçek


Zekiye Aklı, zekası olan, çabuk kavrayan
Zeliha Züleyha, su perisi

Zeliş Din kitaplarındaki Yusuf ile Züleyha öyküsünün kadın kahramanı "Züleyha'dan Zeliha ve ondan Türkçeleşen biçim


Zennan
Kadınlar

Zennur
Zinnur, nurlu, ışıklı

Zeren
Kavrayışı güçlü, zeki - anlayışlı

Zerrin
Altından yapılmış - Altın renginde - Bir cins çiçek - Fulya

Zeynep
Değerli taşlar, mücevherler - Süs, bezek

Zeyno
Zeynep'in halk dilindeki söylenişi
Zinnur Nurlu, ışıklı, aydınlık

Zişan
Şanlı, ünlü, çok tanınmış - Bir tür lale

Ziynet Süs, süs eşyası

Zuhal
Satürn gezegeni

Zulal Hafif, güzel, soğuk su


Zübeyde
Öz, asıl, cevher

Zühal
Dokuz gezegenden altıncısı, Satürn

Zühre Çoban yıldızı, venüs - Çiçek açan


Zülal Berrak, saf, tatlı soğuk su - Şakaklardan sarkan saç lülesi

Züleyha Hz. Yusuf'un karısının adı - Su perisi

Zülfiye
Saçları çok güzel olan

Zülüf Şakaklardan sarkan saç lülesi

Zümra
Güzel, iyi ahlaklı - Zeki, bilgili kadın

Zümrüt
Yeşil renkli, değerli bir taş
Zahide (Arapça)
Dinin emirlerini yapan yasaklarından kaçan
Zakire (Arapça)
Zikreden
Zaide (Arapça)
Artan, çoğalan,
Zarife (Arapça)
İnce ve nazik tavırlı, güzel şık.
Zehra (Arapça)
Nurani yüzlü
Zehre (Arapça)
Çiçek.
Zekiye (Arapça)
Çabuk ve kolay kavrayan
Zeliha (Arapça)
Hızlı yürüyen, ZüleyhaZeren (Türkçe) Anlayışlı, kavrayışlı, zeki.
Zerrin (Farsça)
Altına benzeyen
Zergül (Farsça)
Altın gibi değerli gül
Zeynep (Arapça)
Mücehverler, değerli taşlar, süsler

Zinnur (Farsça)
Nurlu, ışıklı
Zühal (Arapça)
Bir gezegen adı
Zühre (Arapça)
Çoban yıldızı
Zülal (Arapça)
Hafif soğuk, tatlı su
Züleyha (Arapça)
Hızlı yürüyen, Zeliha
Zambak (Arapça)
Güzel ve iri çiçekli bir süs bitkisi.
Zatinur (Arapça)
Aydınlık, nurlu kişi.Zerafet (Arapça) İncelik, güzellik, zariflik.
Zafer (Arapça)
1. Amaca ulaşma, başarma.
2. Düşmanı yenme, üstün gelme, utku.

Zahire (Arapça)
1. Parlak, açık, belli.
2. Dış görünüş, dış yüz.
3. Coşmuş, taşkın.
Zatiye (Arapça)
Kendiyle ilgili, kendine ait, özel.
Zerefşan (Farsça)
1. Altın saçan, altın saçıcı.
2. Altın kakmalı.
3. Bir lale türü.

Zamire (Arapça)
1. İç, iç yüz.
2. Yürek, vicdan.
3. Gönülde gizli olan sır. Zehra (Arapça)
Yüzü pek beyaz ve parlak olan kimse. Zeria (Arapça) Vesile, bahane, sebep, fırsat.Zafire (Arapça) Zafer kazanan, üstün gelen.Zaide (Arapça) Artan, artıran.Zernişan (Farsça) Kılıç, kalemtıraş gibi şeylerin üzerine kakma altınla yapılan işleme süs.Ziba (Farsça) Güzel.
Zakire (Arapça)
Zikreden, anan. Zerrintaç (Farsça) Altın taç.Zican (Arapça) Canlı, cana yakın, candan.Zahide (Arapça) Dinin buyruklarını yerine getiren, haramdan kaçınan kimse, sofu.Zaika (Arapça) Tat alan, tadıcı, tat alan.Zennişan (Farsça) Ünlü, tanınmış kadın.Zişan (Arapça) 1. Canlı.
2. Onurlu, şerefli.
3. Bir tür lale.
Zülfiyar (Farsça)
Zülfüyar.Zümra (Arapça) 1. Güzel, iyi ahlaklı.
2. Cesur, yürekli. Zuhal (Arapça)
Zühal.

Zülfizar (Farsça)
Zülfüzar.
Zülfübar (Farsça)
Dağılmış, saçılmış saç.Zülfüyar (Farsça) Sevgilinin zülfü, saçı.
Zülfibar (Farsça)
Zülfübar.

Zülfüzar (Farsça)
Saçı gür, bol saçlı
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst