Yazıcıoğlu’nun Son kanun teklifi: Kur’an kurslarındaki yaş sınırı kaldırılsın...

kun-feyekun

Emekli Admin
Özel Üye
Vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan Muhsin Yazıcıoğlu, hayat çizgisinin özeti ve siyasi mirası kabul edilebilecek bir teklifle veda etti.

Yazıcıoğlu, 28 Şubat sürecinin simgesi sayılabilecek bir haksızlığı sona erdirmek istiyordu. Bunun için attığı son adım kanun teklifi hazırlamak oldu. Merhum Yazıcıoğlu, 28 Şubat sürecinin yıldönümü öncesi din öğretiminin önündeki engellerin kaldırılması için hazırladığı kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na verdi.


Muhsin Yazıcıoğlu, teklifi sunduğu 19 Şubat 2009 tarihinde yaptığı açıklamada, mevcut kanunla hafızlık öğretimi ve Kur’an-ı Kerim meali öğrenmek için ilköğretimi bitirme şartı arandığını belirterek, aslında olmayan bir yasağın 1999 MHP-ANAP-DSP hükümeti tarafından ek maddenin yürürlüğe girmesi ile kanunlaştırıldığını ifade etti.
Teklif ile, hafızlık ve Kur'an-ı Kerim öğrenimi için ilköğretimi bitirme şartının kaldırılması öngörülüyor. Yazıcıoğlu'nun hatırası olan kanun teklifinin hayata geçmesi için yerel seçimler nedeniyle bir aydır kapalı olan Meclis'in açılması bekleniyor. Bu teklifin hayata geçirilebilmesi için partilerin veya milletvekillerinin olayı sahiplenmesi yeterli olabilecek. Yazıcıoğlu'nun siyasi vasiyeti olarak görülen teklif karşısında AK Parti'nin yanı sıra MHP ve son dönemde "çarşaf açılımı" yapan CHP'nin nasıl bir tavır takınacağı merak konusu.

Milli-manevi değerlere bağlılığı ile öne çıkan merhum Yazıcıoğlu, demokrasi dışı girişimlere de dik bir duruş sergiledi. 28 Şubat sürecinin karşısında dik duruş sergileyebilen sınırlı sayıda politikacılardan biri olmayı başardı. Sivas Bağımsız Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun Meclis'teki son görevi de bu mücadelesinin izlerini taşıyor. Her yıldönümünde sürekli tartışma konusu olan 28 Şubat'a sayılı günler kala, din öğrenimiyle ilgili çalışma hazırladı. 18 Şubat tarihinde Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi milyonlarca insanı yakından ilgilendiriyor. 28 Şubat süreciyle hafızlık ve Kur'an öğrenimi için yaş sınırlaması getirilmiş, ilköğrenimi bitirme zorunluluğu aranmıştı. Yazıcıoğlu, böyle bir yasağın sadece Türkiye'de olduğuna işaret ederek 28 Şubat'ın haksız uygulamasına son verilmesi için adım attı. Konuyu Meclis Başkanlığı'na taşıdı. Niye böyle bir çalışma yaptığını ise "Her şahıs, inanç özgürlüğüne ve itikadına uygun olarak eğitim hürriyetine sahiptir." sözleri ile kamuoyuna açıkladı. Yazıcıoğlu, yasaklayıcı engellerin bulunduğu 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasını istedi. Söz konusu teklif Kur'an meali, hafızlık ve yaz Kur'an kursları için getirilen ilköğretimi bitirme şartını geçersiz kılıyor. TBMM, yerel seçimler nedeniyle mart ayının ilk haftasında tatile girdi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun 28 Şubat'ın yıldönümüne doğru verdiği bu anlamlı teklif Meclis'in tatile girmesi nedeniyle gündeme gelmedi.Yazıcıoğlu’nun kanun teklifinin tam metni

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşu ve Görevleri Hakkındaki 633 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair hazırladığım kanun teklifi ektedir.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Muhsin YAZICIOĞLU

BBP Genel Bşk.
Sivas Milletvekili

GENEL GEREKÇE

22.06.1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşu ve Görevleri Hakkındaki kanunun Ek 3 üncü maddesinin (Ek: 22.07.1999–4415/1 md.);1 inci fıkrasında değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik ile hafızlık öğretimi ve Kur’an mealini öğrenmek için ilköğretimi bitirme, Kur’an ve dini bilgiler öğretimi ilköğretimin beşinci sınıfını yani en az 12 yaşını bitirme şartına bağlanmıştır. Böylece olmayan yasak ek maddenin yürürlüğe girmesi ile kanunlaştırılmıştır.

Bu tür yasaklama dünyada sadece Türkiye’de mevcuttur. Oysaki Her şahıs, inanç özgürlüğüne ve itikadına uygun olarak da eğitim hürriyetine sahiptir.

MADDE GEREKCESİ

MADDE 1.- Yapılan değişiklik teklifi ile din eğitiminin önündeki yasaklayıcı engeller ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 2.- Yürürlülük Maddesidir.
MADDE 3.- Yürütme Maddesidir.

633 SAYILI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE1.- 22.06.1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşu ve Görevleri Hakkındaki kanunun Ek 3 üncü maddesinin (Ek: 22.07.1999–4415/1 md.);1 inci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

İlk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri dışında Kur`an-ı Kerim ve mealini öğrenmek, hafızlık yapmak ve dini bilgiler almak isteyenler için, Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur`an kursları açılır. Bu kurslardaki din eğitim ve öğretimi kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlıdır. Ayrıca küçük yaştaki çocuklar için tatillerde ve Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetiminde yaz Kur`an kursları açılır.

MADDE 2.- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlülüğe girer.

MADDE 3.- Bu kanun hükümleri Bakanlar kurulu yürütür.


İşte yürürlükteki madde:

Ek Madde 3- (Ek: 22/07/1999 - 4415/1 md.)

İlk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri dışında, Kur’anı Kerim ve mealini öğrenmek, hafızlık yapmak ve dini bilgiler almak isteyenlerden ilköğretimi bitirenler için, Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur’an kursları açılır. Bu kurslardaki din eğitim ve öğretimi kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlıdır. Ayrıca ilköğretimin 5 inci sınıfını bitirenler için tatillerde ve Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetiminde yaz Kur’an kursları açılır.
[/CENTER]
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst