Yasa Anayasa Anayasamız Nedir?

  • Konuyu başlatan *Mujaahed*
  • Başlangıç tarihi
*Mujaahed*

*Mujaahed*

KF Ailesinden
Özel Üye
Yasa Anayasa Anayasamız Nedir? Yasa, Anayasa ve türkiye anasayaları hakkında bilgi?
 

*Mujaahed*

*Mujaahed*

KF Ailesinden
Özel Üye
Toplumda düzeni sağlayan bazı kurallar olduğunu öğrendik. Bu kuralların bir kısmının toplum içinde oluştuğunu, bir kısmının ise yazılı olduğunu fark ettik. Yazısız kuralların gereklerini yapmayanlara toplumun tepki vererek cezalandırdığını öğrendik. Yazılı kurallara uymayanlar ise devlet tarafından cezalandırılır. Hukuk kuralları toplumsal yaşamı kolaylaştırmak için oluşturulmuş kurallardır. Bu kurallara uyulmadığı zaman toplumda kargaşa meydana gelir ve toplum düzeni bozulur.

Toplumda barış ve huzur içinde yaşamamızı sağlayan hukuk kuralları yazılı kurallardır. Toplumsal yaşamı kolaylaştıran bu kuralların başında devletin temel yasası olan anayasa gelir. Yasalar, anayasaya göre hazırlanır. Anayasa, devletin nasıl yönetileceğine ve yöneticilerin nasıl belirleneceğine karar verir.

Anayasaya göre çıkarılan yasalar, aile yapısını korur, toplum içindeki anlaşmazlıkları çözer, toplumda yaşayan insanların haklarının korunmasını ve başkalarının haklarına saygılı olunmasını sağlar. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası egemenliğin millete ait olduğunun ispatıdır. Anayasamıza vatanımızın bölünmez bütünlüğünü sağlamak için değiştirilemeyecek hükümler konulmuştur. Aşağıda değiştirilemeyen ve değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen anayasa maddeleri yer almaktadır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
Kanun No. : 2709
Kabul Tarihi : 7. 11. 1982
MADDE 1. – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
MADDE 2. – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
MADDE 3. – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal Marşı’dır.” Başkenti Ankara’dır.
MADDE 4. – Anayasanın 1’inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
 

Üst