Yaratılış Gayemiz ibadet nedir kısaca

  • Konuyu başlatan Çeşm-i Giryan
  • Başlangıç tarihi
Çeşm-i Giryan

Çeşm-i Giryan

Deneyimli Üye
Üye
Rabbimiz bizleri en güzel şekilde yaratarak, bizlere sayısız nimetler ihsan etmiş ve insanı yeryüzünün halifesi kılmıştır. Yüce Allah böylesine değer verdiği insanın gayesiz yaratılmadığı ile ilgili olarak şu ayeti bize hatırlatıyor: "Ben cinleri ve insanları sadeec bana kulluk/ibadet etsin diye yarattım." (Zâriyât, 51/56)

İnsanların yaratılış gayesi olan ibadet'in anlamı; Allah'a boyun eğmek, Yüce rabbimizin emir ve yasaklarına riayet etmek, her hâlukârda Allah'ın razı olacağı işleri tercih etmektir. Kısacası ibadet, imanı güzel davranışlara dönüştürmektedir.

İbadet, hayatın bütününü kuşatan bir kulluk göstergesidir. Bu itibarla ibadet, kişiye Allah katında değer ve sevap kazandıran her türlü güzel iş ve davranışı kapsamaktadır. Bu doğrultuda namaz, oruç, hac, zekât gibi görevleri yerine getirmek ibadet olduğu gibi aile ve iş hayatındaki görevlerimizi en iyi şekilde yapmak da ibadettir.

İşte bizler de bu dünyada yaratılış gayemizi göz önünde bulundurarak, buna uygun bir hyayat yaşadığımız zaman, dünya ve ahiret mutluluğuna erişerek, ve en önemlisi de Allah'ın rızasına nail olabiliriz.
 

Moderatörün son düzenlenenleri:

Üst