Vesvese Hakkında

sahasan

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Forum Administrator
#1
VESVESE

Vesvese, nefis ve şeytanın meydana getirdiği iç karışıklığı, aslı olmayan ihtimaller, kuruntular demektir.
Kur'an'da vesvesecinin (vesvas) şerrinden Allah'a sığınılması emredilmiş ve şöyle buyrulmuştur:

“De ki: “Cinlerden olsun insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların rabbine, insanların malik ve hakimine sığınırım!” (Nâs, 114/1-6)


Ayrıca şeytanın Hz. Adem ile eşini cennetten vesvese yoluyla çıkardığı bildirilerek müminlerin bu konuda duyarlı olmaları ısrarla istenmiştir (A'râf, 7/20).

Hz. Peygamber de müminlere vesvese ile hareket etmemelerini tavsiye etmiş, vesvesenin dinî-hukuki bir hüküm doğurmayacağını bildirmiştir.

Şeytanın verdiği vesvese, insanı maddi ve manevi açıdan son derece olumsuz olarak etkilemektedir. İnsanı imandan ve ibadetlerden uzaklaştırmakta; bireyin, aile ve toplum hayatında çeşitli huzursuzluklara sebebiyet vermektedir.

Vesvese neticesinde insan yanlış ve batıl yollara sapabilmekte hatta akli dengesini dahi kaybedebilmektedir. Bu nedenle kendisinde böyle bir rahatsızlık meydana gelen kişi bu konuda bir psikologtan danışmanlık hizmeti almalıdır.

Ayrıca vesveseden etkilenmemeye çalışmalı, kendisine iyi şeyleri telkin etmeli ve Allah’a sığınmalıdır.