Vay Başıma Gelene!

  • Konuyu başlatan Mamur
  • Başlangıç tarihi
M

Mamur

Tecrübeli
Nice ümmetler helâk edildi.
O zaman
Ne çığlıklar kopardılar.
Halbuki,kaçıp kurtulma vakti değildi.
O kâfirler kendilerine tehlikeleri bildiren
Bir peygamber geldiğ’ine şaştılar.

"Ey Muhammed!
İnanmayanları,
İşin bitmiş olacağı
O hasret günü ile uyar"

Helâk yurduna, yaslanacakları cehenneme,
götürenleri görmüyor musun?

‘’O gün zâlim kimse ellerini ısırıp:
"Keşke Peygamberlerle berâber
Bir yol tutsaydım,
Vay başıma gelene,
Keşke falancayı dost edinmeseydim.
And olsun ki beni,
Bana gelen Kur’ân’dan o saptırdı.
Şeytan insanı yalnız ve yardımcısız bırakıyor"
Furkan 27-30

Zâlim, Ukbe İbnu Ebi Muayt’tır.
Zikri geçen,
Dost da, Ümeyye İbnu Halef’tir.

Onlar:
"Arzda ezim ezim ezildiler.
İslam ucuz gelmedi.

"Rablerini inkâr edenlerin durumu şudur:
Onların işleri, fırtınalı bir günde
Rüzgârın şiddetle savurduğu küle benzer.
Kazandıkları
Hiçbir şeyin ahirette yararını görmezler.
İşte bu, derin sapıklıktır. "
İbrahim sur: ayet:18

Herkese ilişkin hüküm
Verilip iş işten geçtikten sonra
Şeytan, cehennemliklere der ki;
«Hiç kuşkusuz Allah’ın size yönelik vaadi
doğru idi, ben ise
Size verdiğim sözü yerine getirmedim.
Benim size yönelik,
Somut bir yaptırım gücüm yoktu,
Sadece sizi yoluma çağırdım,
Siz de çağrıma uyuverdiniz.
O halde beni suçlamayınız,
Kendinizi suçlayınız,
Şimdi ne ben sizi kurtarabilirim,
Ne de siz beni kurtarabilirsiniz.
Aslında ben,
Allah’a
Ortak koşmanızı da onaylamış değildim.
Hiç kuşkusuz zalimler,
Acıklı bir azap çekeceklerdir. "
İbrahim:22

Musa a.s.Tur’a çıkarken,
İblis O’na rasladı. Ne olur aramızı bulsan.
Musa olur dedi.
Sende kurtulursun millette.
Bu işe sebep olursam ne iyi.
Musa a.s. Tûr’da Görüşürken
Ey Rabbbim dedi.
Bu İblis tevbe etmek istiyor.
Rabb’imiz de tevbe kapısı açık,
Ancak bir şartla.
Adem a.s. Kabrine secde ederse.
Musa a.s. Sevindi ne kolay iş dedi.
Döndü ona dedi.
İblis ise,
Ben dirisine secde etmedim ki
Ölüsüne mi secde edeceğim.
İblis:
kıskançlık ve hasetten vazgeçmedi.
Edirne 2006


Ali Kılıç Kakiz
 

Üst