Varoluşumuzun Amacı

sahasan

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Forum Administrator
#1
İslam dini, insanlara yaratılışın
temel amaçları hakkında evrensel
bir görüş ufku kazandırmayı amaçlar.
Kainattaki hiçbir varlık ne kendiliğinden
var olmuştur ne de kendiliğinden
yok olup gidecektir. Allah’ın
sonsuz bilgisi ve kudretiyle tüm yaratıklar
kainat içinde belli bir amacı
gerçekleştirebilecek yetenek ve donanımda
var edilmişlerdir.
Ancak insanlar ile diğer varlıklar
arasında yaratılış gayesi açısından
önemli bir farklılık mevcuttur. Mesela
yeryüzündeki canlılar, daha çok ait
oldukları ortamlar içinde kavranabilecek
bir yaratılış amacına sahiptirler.
Bu canlıların yaratılış amaçları
genel olarak tabiatın “ekosistem”
denen dengesini teşkil eder.
İnsanların yaratılış amaçları ise,
söz konusu “ekosistem”i korumanın
ötesinde manevi boyutlara da sahiptir.
Kur’an, insanın yeryüzünde “halife”
olarak yaratıldığına dikkat çeker.
“Halife” kavramı, birçok anlamın yanı
sıra, insanın yeryüzünde adaleti ve
doğruluğu gerçekleştirme özelliğine
sahip olduğunu ima eder. İnsan bu
özelliğini, diğer canlılarda söz konusu
olmayan özgürlüğü sayesinde
kazanmaktadır. İşte insanın varoluşunun
amacı, sahip olduğu özgürlük
sayesinde yeryüzünde adalet ve
doğruluğu gerçekleştirecek şekilde
Allah’a kulluk etmektir.