Türklere ait destanlar nelerdir kısaca

  • Konuyu başlatan Ödevci
  • Başlangıç tarihi
Ödevci

Ödevci

Kıdemli Üye
Üye
Okulda Tarih derslerinde okunan kitaplarda ilk Türk destanları konusunda öğretmenler oldukça önemle durmaktadır. Öğrenciler ilk Türk destanları ile ilgili olarak sürekli araştırmalar yaparak bilgi talep etmektedir. Ben de oturdum ve araştırdım. Türk destanlarını araştırarak sizlere özet çıkardım. Yazımın devamında Türk destanlarını ve yazarlarının kim olduğunu öğrenebileceksiniz.

Bir toplumun geçmiş kültürü hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız o toplumla ilgili destanlara bakmanız fayda sağlayacaktır. Eski tarihlerden şimdiki tarihe kadar bütün destanları inceleyince o toplumun kültürü hakkında genel bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte Türklere ait destanlar da bu şekilde incelenerek açıklığa kavuşturulmuştur.

Türklere Ait Destanlar

Altay – Yakut: Yaradılış Destanı
Sakalar Dönemi: Alp Er Tunga Destanı, Şu Destanı
Hun Dönemi: Oğuz Kağan Destanı
Göktürk Dönemi: Bozkurt Destanı, Ergenekon Destanı
Uygur Dönemi: Türeyiş Destanı, Göç Destanı
Karahanlı Dönemi: Satuk Buğra Han Destanı
Kazak-Kırgız Kültür Dâiresi: Manas
Türk-Moğol Kültür Dâiresi: Cengiz-name
Tatar-Kırım: Timur ve Edige Destanları
Selçuklu-Beylikler ve Osmanlı Dönemleri: Seyid Battal Gazi Destanı, Danişmend Gazi Destanı, Köroğlu Destanı
 

Üst