Tükenmez Hazine

sahasan

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Forum Administrator
#1


Tükenmez Hazine


Kanaat; elinde olana razı olmak, ihtiyaç miktarı ile yetinebilmek, israftan kaçınmaktır. Kanaatin zıddı hırstır. Hırs elindekiyle yetinmeyip daima daha fazlasını istemektir. Elindekine şükretmeyip kanaat etmeyen haris, elindekini de kaybetmeye mahkûmdur. Bu durumu Ziya Paşa ne güzel dile getirmiştir:

Rızk-ı maksuma kanaattir meali hikmetin


Gâh hırs-ı nev-şikâr ile şikâr elden gider

Yani hikmetin manası, taksim olunan rızka kanaat göstermektir. Zaman olur insan, yeni bir av yakalama hırsıyla elindeki avdan olur.

İnsanların rızkını Allah taksim etmiştir. “Yeryüzündeki bütün canlıların rızkı sadece Allah’a aittir.” (Hud, 11/6) Fakat birçok hikmetten dolayı herkese eşit şekilde taksim etmemiş, kimine az kimine çok vermiştir. Kanaatin önemi burada ortaya çıkmaktadır. Kendisine az verilen, Allah’ın iradesine razı olmalıdır. Kendisine çok verilenin ise kanaate daha çok ihtiyacı vardır. Zira mal arttıkça, mala olan tamahta artmaktadır.


Peygamberimiz mala kanaat edilirse o malın bereketleneceğini, hırs edilirse o malın bereketsiz olacağını ifade ederek, elindekine şükretmeyip kanaat etmeyenin daha fazlasını bulamayacağını belirtmiştir. Kanaat bitmez tükenmez bir hazinedir.
 

Son düzenleme: