Teşrik Tekbirleri nedir ve Ne Zaman başlar?

  • Konuyu başlatan sultan_mehmet
  • Başlangıç tarihi
sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Teşrik Tekbirleri nedir ve Ne Zaman başlar? Kurban bayramının kaçıncı günü ne zaman son bulur ne zaman başlar hangi gün.

- Teşrik tekbirleri vaciptir. Bu hususta tek başına namaz kılan ile imama uyan, yolcu ile mukim, köylü ile şehirli, erkek ile kadın eşittir. (Bu görüş İmâmeyn’e göre olup fetva da buna göredir.)
- Bu tekbirler bayramdan önce Arefe Günü sabah namazının farzından sonra söylenmeye başlanır, bayramın 4. günü ikindi namazına kadar devam eder.
- Teşrik tekbirinin lafzı şudur: “Allâhu ekber, Allâhu ekber, lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber, Allâhu ekber ve lillâhi’l-hamd
- Teşrik tekbiri (Cuma namazı da dâhil) farz namazlardan sonra selamın hemen arkasından bir defa söylenir. Vi*tir na*ma*zı, bay*ram na*maz*la*rı ve cenaze namazının sonunda tek*bir ge*ti*ril*mez.
- Teşrik tekbirlerini namaz cemaatle kılındığında hep birden söylemek müstehaptır. Er*kek*ler tek*bi*ri açıktan, ka*dın*lar ise giz*li*ce ge*ti*rir.
- Teşrik günlerinden önce kılamadığı bir namazı, teşrik gün*lerinde kaza eden kimse teşrik tekbirlerini getirmez.
- Bir senenin teşrik günlerinde terk edilen bir namaz, yine o senenin teşrik günlerinden birinde kaza edilse, sonunda teşrik tekbiri alınır. Fakat başka günlerde veya başka bir senenin teşrik günlerinde kaza edilecek olsa teşrik tekbiri alınmaz.
- İmam sonradan uyan kimselerin de eksik kalan rek'atlerini ta*mamladıktan sonra, teşrik tekbirlerini söylemeleri vaciptir.
- Teşrik günlerinden birinde tekbir getirmeyi unutan kimse, he*nüz teşrik günleri çıkmadan hatırlarsa, onları kaza eder, yani terk ettiği tekbirleri getirir.
- Teşrik günlerinde imam tekbiri terk edecek olursa, cemaat terk etmeyip yerine getirir.
- Bir kimse farz namazdan selam verdikten sonra mes*citten çıkar, unutarak veya kasten konuşursa teşrik tekbiri hükmen üzerinden düşer. Ancak kaza edebilir.

KAYNAKLAR
1. Reddü’l-Muhtâr Ale’d-Dürrü’l-Muhtâr.
2. El-İhtiyâr Li-Ta’lîli’l-Muhtâr.
3. Mültekâ’l-Ebhur.
4. Fetâvâ-i Hindiye.
 

O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
23 Eylül 2015 Çarşamba Arefe günü sabah namazından itibaren teşrik tekbirleri başlıyor unutmayalım inşaAllah.

// Bayram süresince günceldir.
 

Üst