Takva Ne Demektir?

  • Konuyu başlatan sultan_mehmet
  • Başlangıç tarihi
sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Takva Ne Demektir? takvanın anlamı nedir

Takva
, Allah korkusu, Allah’a karşı saygılı olmak, Onun azabından sakınmak, Allah’ın yasakladığı veya çirkin gördüğü iş ve davranışlardan kaçınmak gibi anlamlara gelir. Allah’tan korkmak, bir düşmandan veya vahşi hayvandan korkmak gibi nefret içeren bir korkma değildir. Saygı içeren bir korkudur. Takva kavramında Allah’a saygılı olma anlamı öne çıkar. Halk arasında bu kavram daha ziyade, tasavvufi etkisiyle, günahlardan büyük özenle uzak durarak yoğun bir dindarca yaşantı sürdürme anlamıyla meşhurdur. Takva kavramı Kur’an’da da bazen “havf” ve “haşyet” kelimeleriyle de ifade edilmiştir.

“Ey müminler! Allah’tan şanına yaraşır biçimde korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin.” (3 Ali İmran: 102)

“Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Zira kıyamet gününün sarsıntısı büyük bir şeydir.” (22 Hac: 37)

“Ey insanlar! Allah’tan sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Allah’tan korkun; çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (59 Haşr: 18)

“Onlar, göremedikleri halde Rablerinden korkarlar. Onlar kıyamet gününün dehşetinden de korkuyla titrerler.” (23 Müminûn: 57-59)

“Ey inananlar! Allah’tan korkun ve elçisine inanın ki, Allah size rahmetini iki kat versin, yürüyeceğiniz yolu ışığıyla aydınlatsın ve sizi bağışlasın. Allah bağışlayıcı ve merhametlidir.” (57 Hadid: 28)

“Ey Ademoğulları! Size, mahrem yerlerinizi örtecek ve sizi süsleyecek elbiseler lütfettik. Takva elbisesi bunlardan daha iyidir. İşte bunlar, düşünüp öğüt alasınız diye gönderilmiş olan Allah’ın ayetleridir.” (7 Araf: 26)

“Ey insanlar! Biz sizleri bir erkek ile bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyasınız diye sizi milletler ve kabileler şeklinde ayırdık. Allah katında en değerliniz, O’na en çok saygılı (takvalı) olanınızdır. Allah bilen ve haberdar olandır.” (49 Hucurat: 13)

“Ey müminler! Allah’ın ve elçisinin önüne geçmeyin. Allah’a saygılı olun. Allah işitir ve bilir.” (49 Hucurat: 1)

“Allah’a gücünüz yettiğince saygılı olun, O’nun buyruklarını dinleyin, O’na itaat edin ve kendi iyiliğiniz için mallarınızda infak edin. Nefsinin cimriliğinden korunan kimseler, işte kurtuluşa ve mutluluğa erenler onlardır.” (64 Teğabün: 16)

“Ey müminler! Gizli konuştuğunuz zaman, günah işlemeyi, düşmanlık etmeyi ve Peygamber’e karşı gelmeyi fısıldaşmayın. İyilik yapmayı ve (Allah’a karşı gelmekten) sakınmayı konuşun. Kıyamet günü huzurunda toplanacağınız Allah’tan çekinin.” (58 Mücadele: 9)

Kaynak: Ayetlerle ve hadislerle İslam Ahlakı
 

Son düzenleme:
M

muttakii

Ziyaretçi
takva nedir biliyormusun kardeşim şu ahirzamanın günah dolu sokaklarında başın önünde edeple yürüyebilmektir, herkesin birbirinin arkasından konuşup gıybetini yaptığı ortamlarda kimsenin arkasından konuşmamak ve kimsenin kuyusunu kazmamak ve yaptığı işlerinde sırf Allah rızasını gözeterek yaşamaktır takva.
 

O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
"Bugünlerde, Kur'an-ı Hakimin nazarında, imandan sonra en ziyade esas tutulan takvâ ve amel-i salih esaslarını düşündüm. Takvâ,menhiyattan (dinen yask olan şeyler) ve günahlardan içtinab etmek ve amel-i salih, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Her zaman def-i şer (zarar veren şeyleri uzaklaştırmak), celb-i nef'a (fayda veren şeyleri tercih etmek) râcih (üstün) olmakla beraber, bu tahribat ve sefahet ve câzibedar hevesat zamanında bu takvâ olan def-i mefasid ve terk-i kebair üssü'l-esas olup büyük bir rüçhaniyet kesb etmiş. Bu zamanda tahribat ve menfî cereyan dehşetlendiği için, takvâ bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen, kurtulur. Böyle kebair-i azime içinde amel-i salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır..."

/Kastamonu Lahikası
 

Üst