Sormaktan utanmayın

miray

KF Ailesinden
Özel Üye
#1
Hazret-i Ali’nin veciz sözleri:
“Cahil; bilmediğini sormaktan utanmasın. Âlim içinden tam çıkamadığı bir meselede; Allah en iyisini bilir demekten sıkılmasın...”
“Sizin için korktuğum şeylerin en başında faydasız işlere dalmak ve uzun emelli olmak gelir. Bu insanı hak yoldan alır. Uzun emelli olmak ise; âhireti unutturur...”
“Bilgisiz yapılan ibadette hayır yoktur. Anlayış vermeyen ilimde hayır yoktur. Tefekküre götürmeyen kıraatte Kur’an okumakta hayır yoktur...”
“İlim kaynakları olunuz. Gecelerin aydın lambaları hâline geliniz. Elbiseniz eski de olsa kalbleriniz yeni ve temiz olsun. Böyle olunca semalarda yaşayan melekler âlemini görür[yeryüzündekilere anlatırsınız.”
“Kalbler; içi boş kablara benzer; hayırlı olan hayırla dolu olanıdır.”
“Takva; hataya devamı bırakmak ve amellere güvenip aldanmamaktır.”
“Elinde bol dünyalık varsa; onunla çok ferahlanma... Ve ondan kaybettiğin olursa hüzne boğulma... Bütün gayretini ölümden sonrası için harca...”
“Dünya bir cîfedir. Ondan bir şey isteyen köpeklerle dalaşmaya dayanıklı olmalı.”
“Kişi dili altında saklıdır. Konuşturunuz; kıymetinden neler kaybettiğini anlarsınız.”
“Dünya kâbuslu bir rüya gibidir ki sahibini sıkıntılı ve huzursuz kılar. Zahirde bal gibi tatlı görünür fakat içinde öldürücü zehir gizlidir. Zevk-u safâsı varsa da üzüntü ve keder ile karışıktır.”
“İyi düşünün ihtiyatlı bulunun ki nefis ve geçim sıkıntısı sizi aldatmasın. Her şey fânidir; biter tükenir. İnsanoğlunda ise yalnız kazanmış olduğu güzel ahlâk kalır.”
“Zenginliğin en iyisi akıl zenginliğidir. En büyük fakirlik de ahmaklıktır. En büyük yalnızlık kendini beğenmektir. En büyük şeref güzel ahlâktır.”
“Dünya; sonu nimetleri giderip sıkıntıları çeken ve gıdası insan ömrü olan bir dâr-ı fenâdır. Verir; fakat verdiğini geri alır. İtaat eder; fakat itaatinde bile bin hile gizler. Görünüşteki güzelliğine aldanan hüsranda kalır.”
 

Moderatörün son düzenlenenleri: