Sıddıkiyet ve Teslimiyet Örneği Hz. EbuBekir

  • Konuyu başlatan out of whack
  • Başlangıç tarihi
O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
Sıddıkiyet ve Teslimiyet Örneği Hz. EbuBekir

Hayatında puta tapmayan, bir damla dahi ağzına içki almayan
Hz. Ebubekir, tereddütsüz Hz. Peygamber’e iman etmiş
ve derhal dini tebliğ için yola koyulmuştur. Osman b. Affan,
Abdurrahman b. Avf’ın Müslüman olmasına vesile oldu. Bilal-i
Habeşî gibi köleleri sahibinden satın alıp hürriyetlerine kavuşturdu.
Hz. Peygamber, Mirac’a çıktığını müşriklere anlattığında
müşrikler Hz. Ebubekir’e koşup;
“Senin arkadaşın bir gecede Mekke’den Mescid-i Aksa’ya,
oradan da göklere çıktığını ve tekrar buraya döndüğünü söylüyor.”
dediklerinde, Hz. Ebubekir, teredüt etmeden; “O diyorsa
doğrudur” cevabını vermiştir. Bundan sonra Sevgili Peygamberimiz
ona “Ebu Bekir Sıddîk” demiştir.
 

Üst