Önemli Sema Dönmenin Delili Nedir?

Nurcu Genç

Nurcu Genç

Üye
Üye
Hanbeli Fıkıh Alimi Ve Hadis-i Şerif-i İmamlarımızdan İmam-ı Ahmed Bin Hanbel ( Rahimehullah ) Hazretleri ' El-Müsned ' Adlı Eserinde Naklediyor Ki;

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وجعفر وزيد قال فقال لزيد أنت مولاي فحجل قال وقال لجعفر أنت أشبهت خلقي وخلقي قال فحجل وراء زيد قال وقال لي أنت مني وأنا منك قال فحجلت وراء جعفر


"Hazreti Ali(r.a) dedi:"Ben Cafer(r.a) ve Zeydle(r.a) birlikte Peygambere(s.a.s) gittik.Peygamber(s.a.v) Zeyde(r.a) dedi:"Sen Benim azatlimsin"Bu zaman(sevinçten) Zeyd(r.a) bir ayağinin üzerinde Peygamberin(s.a.v) etrafinda dönüp durmaya başladi.Peygamber(s.a.v) sonra Cafere(r.a):“Sen ahlaken ve fıtraten bana benzersin”, dedi.Bu zaman Caferde(r.a) Zeydin arkasinda dönüp durmaya başladi.Sonra bana:"Sen bendensin,bende sendenim dedi"Bu zaman bende Caferin(r.a) arkasinda dönüp durmaya başladim" [ AHMED BİN HANBEL, EL-MÜSNED, CİLD;1, SAYFA; 537, NO: 857]

Ahmed Bin Hanbel ( Rahimehullah ) Hazretleri Bu Hadis-i Şerif-i Belirttikden Sonra Buyurmuştur Ki;

Bu Hadîs-i şerif gösteriyor ki, kişi batınına yetiştiği zaman raks etse caizdir. Ancak, Hz. Ali (Kerremallahü Veçhe) Efendimiz ile Zeyd ve Cafer (Rıdvanullahi aleyhim ecmaîyn)'in raksları; vecd değil belki tevâcüd idi. Zira, Fahr-i âlem (Sallallahu Aleyhi Vessellem) efendimizin iltifatlarından ötürü şevklenerek raks etmişlerdir. Hepsinin de akılları başlarında idi."[ EŞREFOĞLU RUM-İ / MÜZEKK’İN-NÜFUS, SAYFA; 407-408 ]

İmam El Beyhaki(r.a) Hadisin izahinda diyor ki,Bu hadis Sahih bir delil ve ruhsat ile raksederek,kalkarak ve ziplayarak dönüp durmanin caiz olduğunu gösteriyor.Allah en güzelini bilir [ İMAM-I BEYHAKİ, SÜNEN EL-BEYHAKİ EL-KÜBRA, CİLD; 15, SAYFA; 333 ]
 

Üst