Şehadet parmağına yüzük takmak caiz midir, yüzük hangi parmağa takılmalıdır?

  • Konuyu başlatan KF_Admin
  • Başlangıç tarihi
KF_Admin

KF_Admin

Administrator
Forum Administrator
Şehadet parmağına yüzük takmak caiz midir, yüzük hangi parmağa takılmalıdır?

İslâm'a göre; erkekler de kadınlar da yüzük takabilirler. Ancak, yüzüğün takılış maksadı ve yapıldığı madde ile ilgili bazı şartların gözetilmesi gerekir.

Hanefî mezhebine göre, maddesi ne olursa olsun ihtiyaç duyulmaması halinde yüzük takılmaması daha iyidir.

Altından yapılan yüzükleri erkekler takamazlar. Takarlarsa haranı işlemiş olurlar. Kadınlar ise takabilirler (el-Mevsılî, el-İhtiyar fi Ta'lili'l-Muhtar, Mısır IV, 224: Merginânî, el-Hidaye, IV, 82; İbn Abidîn, Reddü'lMuhtar, İst. 1233, V, 216). Hz. Peygamber bir hadisinde; İpek ve altın ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal edilmiştir" buyurmuştur. (Tirmizî, Libas, 1).

Bu konuda fıkıh kitaplarındaki açıklama genellikle şöyledir:


Kadın ve erkeklerin gümüş yüzük takmaları caizdir. Kadı, Sultan ve benzeri, yüzük kullanmaya ihtiyacı olanlar için sünnettir (Eskiden yüzüğü mühür olarak kullanıyorlardı). İhtiyacı olmayanların takmaması daha faziletlidir. Sünnet olan, yüzüğün ağırlığının bir miskal veya daha az olması ve erkek için taşını avucun içine çevirmesidir. Kadınlar ise böyle yapmazlar. Çünkü yüzük onlar için zinet (süs)tür; erkekler içinse süs değildir. Yüzüğün taşını akik ve yakut gibi kıymetli taşlardan yapmak ve üzerine kendi ismini veya Allah'ın ismini yazmak caizdir. Ancak Allah'ın ismi yazıldığı takdirde helaya giderken yüzüğün ya çıkarılması veya sağ ele takılması gerekir (bk. Abdullah b. Mahmud, el-İhtiyâr, IV,159; bk. Davudoğlu, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, IX, 457, Aynî'den naklen; Cezîrî, Kitabü'l-Fıkh ale'l-Mezahilai'l-Erbaa, II, 16; Alâuddin Abidin, El-Hediyyetü'l-Alâiyye, 1978, 318)

Demir, bakır, kurşun ve tunç gibi madenlerden yapılan yüzükler hem erkeklere hem de kadınlara mekruhtur (el-Mevsılî, a.g.e., IV, 224). Akîk ve yeşim gibi kıymetli taşlardan yapılanlar ise kadın erkek herkes için caizdir. (İbn Abidin, a.g.e.; V, 315).

Yüzüğün kaşına Allah'ın, Peygamberin ya da kişinin kendi adını işletilmesi de mahzur yoktur. Fakat insan ve hayvan gibi bir canlının resminin konulması günahtır. Kaşında Allah'ın ismi veya Peygamber'in adının yazılı olduğu bir yüzle helâya giren kişi, yüzüğünü gizlemelidir. Eğer yüzük sol elinde ise taharetleneceğinde parmağından çıkarmalıdır (İbn Abidin, a.g.e., V, 317).

Yüzük, her iki elin her hangi bir parmağına takılabilir. Ancak, küçük parmağa takılması sünnettir (İbn Abidin, a.g.e., V, 316; Kamil Miras, Tecrid Tercemesi, XII, 108).
 

V

Vuslat 71

Çalışkan Üye
Kademeli
yüzüğün şehadet parmağına takılması uygun değil diye biliyorum bu konu hakkındaki delilleri verebilir misiniz?????
 

V

Vuslat 71

Çalışkan Üye
Kademeli
baş parmak ve şehadet parmağına takmak yasaklanmıştır
 

V

Vuslat 71

Çalışkan Üye
Kademeli
Altından yapılan yüzükleri erkekler takamazlar. Takarlarsa haranı işlemiş olurlar. Kadınlar ise takabilirler bayanlarında takması yasaklanmıştır......ALTININ KADINLARA KERİH GÖSTERİLDİĞİ HADİSLER{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v : Kim sevgilisine ateşten bir yüzük takmak hoşuna giderse ona altından bir yüzük taksın. Kim sevgilisine ateşten bir gerdanlık takmak hoşuna giderse ona altından bir gerdanlık taksın. Kim sevgilisine ateşten bir bilezik takmak hoşuna giderse ona altından bir bilezik taksın. Ancak size lazım olan gümüştür onu takınız,buyurdu. }Ahmed : 8919 - Ebu Davud : 4236, Hatib tarih : 8/459 – İbni Munzir : 1/273{ … Sevban r.a şöyle dedi : Hubeyre’nin kızı Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve SeIIem in yanına elinde büyük yüzükler olduğu halde girdi. Rasulullah Sallaitahu Aleyhi ve Sellem elindeki çubukla onun eline vurmaya başladı ve : Allah ‘ın eline ateşten yüzük takması seni sevindirir mi ? , buyurdu. Hubeyre’nin kızı durumu şikayet için Fatıma Radiyallahu Anha’nın yanına girdi. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem de Fatıma’nın yanına girdi. Sevban dedi ki : Ben de Rasulullah s.a.v ile beraberdim. Fatıma boynundaki zinciri çıkararak : Bunu bana - kocasını kasdederek - Hasanın babası hediye etti. dedi. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve SelIem : Ya Fatıma ! İnsanların Mu hammed‘in kızı Fatıma‘nın elinde ateşten bir zincir var, demeleri seni sevindirir mi ? , buyurdu. Sonra kızını şiddetle kınadı ve oturmadan çıktı. Fatıma r.anha o zinciri sattı, yerine bir köle aldı ve onu azad etti. Bu haber Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve SeIleme ulaştığın da : Fatıma‘yı ateşten kurtaran Allah‘a hamd olsun, buyurdu. }Nesei : 5107 – Ahmed : 5/278 – Hakim : 3/1 521 53 - Taberani M. Kebir : 1448, Tayalisi : 990 - İshak bin Rahavey Müsned : 4/237{ … Aişe Radiyallahu Anha dan şöyle rivayet edilmiştir : Nebi s.a.v Aişe’nin elinde altından iki bilezik gördü ve ona : Onları at, onun yerine gümüş iki bilezik edin, sonra onları zaferanla sarart , buyurdu. }Nesei : 5110 – Kasım es-Sarkasti Garibul Hadis : 2/76 – Hatib Tarih : 8/459 - Bezzar : 3007 – Taberani : 23/641{ … Ummü Seleme Radiyallahu Anha şöyle dedi : Boynumda arpa taneleri şeklinde altın bir kolye vardı. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem içeri girdi. Onu istemediğini göstererek ondan yüzünü çevirdi. Şunun süsüne bakmayacakmısın ?, dedim. Rasulullah Sallaliahu Aİeyhi ve selem : Onun süsünden yüzümü çeviriyorum, buyurdu. Onu kopardım, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Selem bana yüzünü çevirdi ve şöyle buyurdu : Biriniz gümüşten bir takı edinse onu zaferanla sarartsa ve o şekilde kullansa ne zararı olur ! . }Ahmed : 26744 – Heysemi M.Zevaid : 5/148 - Taberani M.Kebir : 23/968, Abdurrezzak : 11/71 - Harbi Garibul Hadis : 5/30{ … Muhammed bin Sirin r.h dan : Ben, Ebu Hureyre Radiyallahu Anhu yu kızına şöyle derken işittim : Altın takma ! Senin aleyhine alevli ateşten korkarım. }Abdurrezzak : 19938
 

FERASETLİ

FERASETLİ

KF Ailesinden
Özel Üye
Yüzük, her iki elin her hangi bir parmağına takılabilir. Ancak, küçük parmağa takılması sünnettir (İbn Abidin, a.g.e., V, 316; Kamil Miras, Tecrid Tercemesi, XII, 108).
 

V

Vuslat 71

Çalışkan Üye
Kademeli
yok takılamaz bazı deliller vermişsiniz ama bunlar sahih değil kardeş
 

V

Vuslat 71

Çalışkan Üye
Kademeli
ayrıca bayanında altın takması yasaklanmıştır islamda...........Rasulullah s.a.v : Kim sevgilisine ateşten bir yüzük takmak hoşuna giderse ona altından bir yüzük taksın. Kim sevgilisine ateşten bir gerdanlık takmak hoşuna giderse ona altından bir gerdanlık taksın. Kim sevgilisine ateşten bir bilezik takmak hoşuna giderse ona altından bir bilezik taksın. Ancak size lazım olan gümüştür onu takınız,buyurdu. }Ahmed : 8919 - Ebu Davud : 4236, Hatib tarih : 8/459 – İbni Munzir : 1/273{ …
 

A

AhDe_VeFaLi

Ziyaretçi
Altın ve gümüşü süs olarak takmak erkeklere haramdır. Taş, tunç, pirinç, platin, bakır ve diğer madenlerden ziynet olarak yüzük takmaları, kadınlara da haramdır. Altın yaldızlı gümüş yüzük ve gümüş kaplı altın yüzük takmak da caizdir. Yüzük takmamak daha iyidir. Bayramlarda herkesin yüzük takması müstehaptır. Gösteriş için, öğünmek için takmak ise haramdır. (Redd-ül Muhtar)

Resulullah efendimiz gümüş yüzük kullanır ve yüzüğünü sağ eline takardı. Sol eline de taktığı görülmüştür. Sağ ele de, sol ele de takmak caizdir. Küçük parmağa veya yanındaki parmağa takılır. Üzerinde yazı bulunan yüzüğü, helaya girerken, sol elden sağ ele geçirmek iyi olur. Numan bin Beşirin parmağındaki altın yüzüğü gören Resulullah efendimiz, (Cennete girmeden önce, niçin cennet ziynetini kullandın?) buyurdu. Demir yüzük kullanmaya başladı. Bunu görünce, (Niçin Cehennem eşyası taşıyorsun?) buyurdu. Bunu da çıkardı. Bronz yüzük taktı. Bunu görünce, (Niçin sende put kokusu duyuyorum?) buyurdu. Nasıl yüzük kullanayım, ya Resulallah dedi. (Gümüş yüzük takabilirsin. Ağırlığı da bir miskali [4.8 gramı] geçmesin ve sağ eline tak!) buyurdu. (Mevahib-i ledünniyye)


Peki bunlarda mı sahih değil kardeşim? Bayanlara altının caiz olmadığını ilk kez sizden duydum bende.
 

V

Vuslat 71

Çalışkan Üye
Kademeli
Altın yaldızlı gümüş yüzük ve gümüş kaplı altın yüzük takmak da caizdir. .....altının her türlüsü haramdır bayana kaplama yaldız farketmez....
 

A

AhDe_VeFaLi

Ziyaretçi
Kadının yüzük takarak sokağa çıkması caiz değildir. Evinde istediği ziynetleri takabilir. Kadına yüzük ve ziynet günah değildir. Fakat hiçbir ziynet eşyası yabancılara gösterilmez.
Aradaki farkı anlayabilmek duası ile.. Verdiğim kaynaklarda sahihtir. Adminimizin verdiği kaynaklarda sahihtir. Sahih olmadığını isbat ederseniz sevinirim Vesselam...
 

V

Vuslat 71

Çalışkan Üye
Kademeli
kardeş ben aradaki farkı bişliyorum bu söylediğiniz doğru buna itirazım yok...kaynaklara gelince benim size verdiğim kaynaklar BUHARİ,EBU DAVUD,TİRMİZİ ,NESEİ BUNLARDA ZAYIF HADİS OLMASI İMKANSIZ özelliklede BUHARİ de zayıf hadis yoktur ben kendi bilgilerime dayanarak söylemedim hadis kitaplarına göre söyledim evde takmasında tabiki sakınca yok bunu beniö kardeşim bile biliyor
 

A

AhDe_VeFaLi

Ziyaretçi
Sizin verdiğiniz kaynaklarda da aynısı yazıyor zaten Sizinkiler sahih değildir demedim Lakin çıkıp bayanlara altın takmak caiz değil derseniz soru işareti bırakırsınız. Erkek dışarda da evdede altın kullanamazken bayan evde kullanabilir. Ayrıca şehadet parmağı konusuna gelince her hangi bir kaynak göremediM. Takılmasa daha iyi lakin şu parmağa takmayın diye bir hadis yada ayet bilmiyorum. Varsa bizi aydınlatırsanız sevinirim. Peygamber efendimiz (s.a.v.) küçük parmağına takmış,sünnet diye küçük parmağa takılır.Lakin diğer parmaklara takılamayacağına dair bir kaynak göremedim.
 

V

Vuslat 71

Çalışkan Üye
Kademeli
bakıyorum lakin bende sizin benim dediğim şekilde olmadığına dair sahih delil verdiğinizi göremedim
 

enes61

enes61

KF Ailesinden
Özel Üyeİbn Ömer (r.a.) şöyle der:
Peygamber (s.a.v.) altın bir yüzük edindi. Sonra onu bıraktı. Bilahere gümüşten bir yüzük edindi ve onun üzerine "Muhammedûrresulullah" nakşettirdi ve "Benim bu yüzüğümün nakşı üzerine kimse nakış yapmasın" buyurdular.
Onu taktığı vakit, taşını avucunun içine çevirirdi.
Muaykib (r.a.)'den rivayet edilen hadise göre Eris kuyusuna düşen yüzük odur.
(Muslim, Libâs, 55).

Peygamber efendimiz, gümüş yüzüğü aynı zamanda mühür olarak kullanmıştır.

Enes b. Mâlik şöyle der:
Hz. Peygamber (s.a.v.), Kisra (Fars İmparatoru), Kayser (Rum İmparatoru) ve Necâşî (Habeşistan Kralı)'na, onları imana davet için mektup yazmak istedi.
Kendisine, "Onlar mühürsüz mektup kabul etmezler" denilince gümüşten halka bir yüzük yaptırdı ve üzerine "Muhammedûrresulullah" cümlesini nakşettirdi.
(Muslim, Libâs, 58)


"Hanefi fûkahası: "Mühür vurmaya ihtiyaçları olduğu için; Ulû'lemr ve kadı yüzük takınır. Başkası için efdal olan yüzük takınmayı (mühür bulundurmayı) terk etmektir. Çünkü ona (mühüre) ihtiyaç yoktur" (İbn-i Humam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1317 C: 8, Sh: 96. Ayrıca Musannıf İbrahim Halebi-İzahlı Multeka El Ebhur Tercemesi-İst: 1976 C: 4, Sh: 150, İmam-ı Merginani-A.g.e.C:4,Sh: 82) hükmünde müttefiktir. Buradaki incelik; yüzüğün mühür olarak kullanılmasının, umerâya tahsis edilmesidir.

Demir, taş ve heykel yapımında kullanılan tunçtan imal edilmiş yüzüklerin takılması haramdır.
Hanefi mezhebine göre yüzük gümüş olursa erkek ve kadın için mübahtır. Tunç, demir gibi şeylerden olursa erkek için haramdır.
Şafi'i mezhebine göre ise gümüş yüzük takmak sünnettir. Çünkü Peygamber (s.a.v.) gümüş yüzük takardı.
Enes'den rivayet edilmiştir:
Peygamber (s.a.v.) Kisra, Kayser ve Necasi'ye birer mektup yazmak istedi. Peygamber'e (s.a.v.) "Bunlar mühürsüz mektup kabul etmezler denildi.
Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.) gümüş bir yüzük yaptırdı. Ve üzerindeki nakış "Allah'ın Rasulu Muhammed cümlesinden ibaretti.

Rasûl-u Ekrem (s.a.v.) parmağında tunçtan imal edilmiş yüzük bulunan kimseye hitaben: "Bana ne oluyor! Sende putların kokusunu buluyorum" demiştir.

[SIZE=+0]Bureyde (radıyallahu anh) anlatıyor:

[SIZE=+0][SIZE=+0]Rasulullah (aleyhissalatu vesselam)ın yanına, parmağında demir yüzük bulunan bir adam uğramıştı. (Yüzüğü görünce): [/SIZE][/SIZE]

[SIZE=+0]Niye bazılarınızın üzerinde ateş ehlinin süsünü görüyorum! buyurdu. Adam derhal onu çıkarıp attı. [/SIZE]
[SIZE=+0]Sonra parmağında sarı renkli (pirinç) yüzük taşıyor olduğu halde geldi. Bu sefer.[/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]Niye sende putların kokusunu hissediyorum? dedi Bilahare adam Altın yüzük takmış olarak geldi`
[SIZE=+0]Bu sefer de:
Sende niye cennet ehlinin süsünü görüyorum? dedi.
[/SIZE][/SIZE][/SIZE]

Bunun üzerine adam: Öyleyse yüzüğüm neden olsun? diye sordu.
[SIZE=+0][SIZE=+0]Gümüşten dedi, ancak ağırlığı bir miskale ulaşmasın.
(Tirmizi, Libas 43, (1786); Ebu Davud, Hatem 4, (4223); Nesai, Zinet 47, (8,172).[/SIZE][/SIZE]


Hz. Ali (ra)'den rivayet edilen bir Hadis-i Şerif'te de: "Rasûlullah (s.a.v.) erkeklere altın yüzük takmayı nehyetti" denilmiştir.
(İmam-ı Merginani-A.g.e. c: 4, Sh: 82, İbn-i Humam-A.g.e. C: 8, Sh: 95)
Erkeğe sadece gümüş yüzük takmak mubahtır.

Hanefî mezhebine göre, maddesi ne olursa olsun ihtiyaç duyulmaması halinde yüzük takılmaması daha iyidir.
Altından yapılan yüzükleri erkekler takamazlar. Takarlarsa haram işlemiş olurlar. Kadınlar ise takabilirler.
(el-Mevsılî, el-Ihtiyar fi Ta'lili'l-Muhtar, Mısır IV, 224.Merginânî, el-Hidaye, IV, 82; Ibn Abidîn,
Kaynak: islami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler [Linkleri Görmek İçin Lütfen Üye Olunuz... http://www.islam-tr.net/uyeol.html]
Reddu'l Muhtar, Ist. 1233, V, 216))

Hz. Peygamber bir hadisinde; "İpek ve altın ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal edilmiştir" (Tirmizî, Libas, 1.) buyurmuştur.

Yüzüğün hangi parmağa takılması gerektiği hususunda ûlema farklı görüşler ortaya koymuştur. Genellikle; sol elin küçük parmağına takılmasının gerektiği zikredilmiştir. Fakat essas olan; her iki elin küçük parmaklarına da takılabileceğidir.
(Şeyh Muhammed b. Suleyman-Mecmuaû'l Enhûr (Şerhû Damad) - C: 2, Sh: 536. Ayrıca Şeyh Nizamuddin Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 5, Sh: 335-336. )

[SIZE=+0][SIZE=+0]Gümüşten yapılan yüzüğü hem erkekler hem de kadınlar takabilirler. Ancak, erkeklerin takacakları yüzüğün, kadınların taktıklarına benzememesi ve ağırlığının üç gramdan daha az olması gerekir. (el-Cezîrî, Kitabu'l-Fıkh ale'l-Mezahilai'l-Erbaa, II, 16; Alâuddin Abidin, El-Hediyyetu'l-Alâiyye, 1978, 318)[/SIZE][/SIZE]

[SIZE=+0][SIZE=+0]Kârî'nin Cemiu'l-Vesâil'deki nakline göre konu Şafiîler arasında ihti­laflıdır. Yani bazılarına göre yüzüğün ağrlığı bir miskalden daha az olma­lıdır, bazılarına göre ise böyle bir ayırım yoktur.
Neylu'l Meârib'de bir miskalden fazla bile olsa erkeklerin de kadınla­rın da gümüş yüzük takabilecekleri zikredilmektedir. Kari bunu Tahâvî'nin şerhlerinden de nakletmiştir.
[SIZE=+0][SIZE=+0]Malikîlere göre, iki dirhemden daha ağır olan yüzüğü takmak haram­dır.
[/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0](Sunen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/310-312)[/SIZE][/SIZE]
[/SIZE]
[/SIZE]
[/SIZE]


Demir, bakır, kurşun ve tunç gibi madenlerden yapılan yüzükler hem erkeklere hem de kadınlara mekruhtur.
(el-Mevsılî, el-Ihtiyar fi Ta'lili'l-Muhtar, Mısır IV, 224)
Akîk ve yeşim gibi kıymetli taşlardan yapılanlar ise kadın erkek herkes için caizdir.
( Ibn Abidîn, Reddu'lMuhtar, Ist. 1233, V, 315)

[SIZE=+0]Huzeyfe (radıyallahu anh) anlatıyor:

[SIZE=+0]Rasulullah (aleyhissalatu vesselam)ın şöyle dediğini işittim: [/SIZE]
[SIZE=+0]İpek ve İbrişim elbise giymeyin. Altın ve gümüş kaplardan su içmeyin, onlarda yemek yemeyin. Zira bu iki şey dünyada onlar (kafirler), ahirette de sizin içindir.
[/SIZE](Buhari, Etime 28, Eşribe 28, Libas 25; Muslim, Libas 4, (2067); Tirmizi, Eşribe 10 (1879); Ebu Davud, Eşribe 17 (3723); Nesai, Zinet 87, (8, 198, 199); İbnu Mace, Eşribe 17, (3414)
[/SIZE]Yüzüğün kaşına Allah'ın, Peygamberin ya da kişinin kendi adını işletmesin de mahzur yoktur. Fakat insan ve hayvan gibi bir canlının resminin konulması günahtır. Kaşında Allah'ın ismi veya Peygamber'in adının yazılı olduğu bir yüzükle helâya giren kişi, yüzüğünü gizlemelidir. Eğer yüzük sol elinde ise taharetleneceğinde parmağından çıkarmalıdır.
( Ibn Abidîn, Reddu'lMuhtar, Ist. 1233, V, 317)
Yüzük, her iki elin her hangi bir parmağına takılabilir. Ancak, küçük parmağa takılması sünnettir.
(Ibn Abidîn, Reddu'lMuhtar, Ist. 1233, V, 316 ;Kamil Miras, Tecrid Tercemesi, XII, 108.)

Hz. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor:
Rasûlullah (s.a.v.) yüzüğümü şu parmağa koymamı yasakladı-ve eliyle orta ve ondan sonra gelen (şehadet) parmağına işaret etti- buyurdu"
(muslim, libas(2078); tirmizi, libas(1787))

Hz. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor:
"Rasûlullah (s.a.v.) yüzüğünü sağ eline takardı."
(Ebu Davud, Hatim 5, (4226); Nesai, Zinet 49, (8, 175).)


Peygamberimiz şahadet parmağı ile orta parmağa yüzük takılmasına müsaade etmemiştir. Yüzük küçük parmakla onun yanındaki parmağa takılmalıdır."
(Günümüz Meselelerine açıklamalı Fetvalar, Mehmed Emre)

Kadın için; altın yüzük takmak zînettir.
(İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 4, Sh: 82)
Esasen altın yüzüğün hükmü beyan edilirken, kadınlara helâl olduğu belirtilmiştir."[/SIZE]

alıntı
 

V

Vuslat 71

Çalışkan Üye
Kademeli
Hz. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v.) yüzüğümü şu parmağa koymamı yasakladı-ve eliyle orta ve ondan sonra gelen (şehadet) parmağına işaret etti- buyurdu" (muslim, libas(2078); tirmizi, libas(1787))ALLAH razı olsun kardeş bende tam bu hadisi yazacaktım yerini arıyordum...
 

V

Vuslat 71

Çalışkan Üye
Kademeli
kardeş anlamadın galiba senin verdiğin delil ile benim verdiğim delil kıyaslanamaz bile ben sana kütübü sitti den delil veriyorum AHMETİN MEHMETİN KİTABINDAN DEĞİL
 

A

AhDe_VeFaLi

Ziyaretçi
EyvAllah kardeşim şimdi oldu. Kaynak için teşekkür ederim. Bir önceki postumu sildim. Yanlış bilgilendirmeyelim inşaAllah kimseyi. Teşekkür ederim. Selam ve dua ile...
 

Üst