Salavatı Şerifeler Ahmed1 Tercümeleri

  • Konuyu başlatan İlim Talebesi
  • Başlangıç tarihi
İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
Tercümeye başlıyoruz inşaallah

TÜRKÇE ÇEVİRİ YAPILACAKLAR.
12.
13.
15.ÇEVRİLDİ.
18.
19.ÇEVRİLDİ.
21.
22.ÇEVRİLDİ.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.ÇEVRİLDİ.
38.
39.
41.
42.
43.ÇEVRİLDİ.
45.ÇEVRİLDİ.
46.
47.
49.
50.ÇEVRİLDİ.
52.
53.
54.
55.ÇEVRİLDİ.
56.ÇEVRİLDİ.
57.ÇEVRİLDİ.
58.ÇEVRİLDİ.
60.
63.
64.
65.
66.ÇEVRİLDİ.
67.
70.
71.
74.
76.
77.
78.
79.
80.
82.
83.
84.ÇEVRİLDİ.
85.
86.
88.
89.ÇEVRİLDİ.
90.
91.
93.
95.
96.
98.ÇEVRİLDİ.
99.
100.
102.ÇEVRİLDİ.
103.
104.
105.
107.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
116.
123.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
143.
144.
146.
147.
148.
149.
158.
169.
170.ÇEVRİLDİ.
171.ÇEVRİLDİ.
172.
173.
174.
175.ÇEVRİLDİ.
176.ÇEVRİLDİ.
177.
178.
179.
180.
181.
192.
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
SALAVAT NO :15

Sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve cezâhü annâ mâ hüve ehlühû

TERCÜME

Allah Efendimiz Muhammed'e salat etsin ve bizden dolayı ona mükafatlar versin ki o buna ehildir.(bu makama layıktır)

 

İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
SALAVAT NO :170

Allahumme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin kema salleyte ve barekte ala seyyidina ibrahiyme ve ala ali seyyidina ibrahiyme fil alemiyne inneke hamidun mecid.

TERCÜMESİ :

Allahım Efendimiz Muhammed'e ve Aline salat et , yine Efendimiz'e ve aline bereket ihsan et , tıpkı Alemlerde Efendimiz İbrahime ve Aline salat ettiğin ve bereket verdiğin gibi.Doğrusu sen övülensin,yücesin. 

İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
89 İmamı Azam Hz.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel-melevani ve teakabel-asarani ve kerraral-cedidani vestekbelel-ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytihi minnat-tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira.

Manası: Allah'ım melevan, asaran, cedidan ve ferkadan yıldızları devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e (S.A.V.) salat ve selam eyle. O'nun ve ehl-i beytinin ruhuna bizden saygı ve selam ulaştır.
 

İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
171
Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede in amillahi ve ifzalihi

Allahım Efendimiz Muhammed ve ailesine Allahın nimetleri ve lutfu sayısınca salat ve selam eyle.
 

İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
43
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin innurizzatiyyi ves sirris sari fi sairil esmai ves sıfat.[/TD]
Manası:
Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e salat ve selam eyle, onu mübarek kıl ki, o mücessem bir nur ve diğer isim ve sıfatlara nüfuz eden bir sırdır.
 

kurtuluş

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
Üste çevrilecek salavat sıra sayısını ekledim yaptınıza "ÇEVRİLDİ." yazabilirsiniz.Çevirdinizi bida çevirmemiş olursuz.Düzenli olur.
 

İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
45
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin adede ma fi ilmillahi selaten daimeten bidevami mülkillah.


Allahım Muhammede Allahın ilmi adedince sürekli ve Allahın mülkü devam ettiğince salat et.
 

İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
176
Allahumme salli ala seyyidina muhammedinin nebiyyil ümmiyyil habibil alil kadril aziymil ca’hi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim
Allahım Efendimiz Sevgili Ummi Nebi,Kadri yüce,cahı büyük olan Muhammede salat et , ve aline ashabına selam eyle.
 

İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
98
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala biadedi küllü dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîra. (11.sinde kesîran kesira olacak)
Allahım Efendimiz Muhammede dertler ve devalar adedince salat et,Ve Ona ve Aline,Ashabını bereket ihsan et ve selam et.(kesiran kesira : çok çok)
 

İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
55
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve nebiyyike ve habibike ve rasulikennebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim

Allahım Efendimiz kulun ,Nebin,Habibin ve Ümmi Elçin Muhammede salat eyle ve aline ashabına da selam eyle.
 

İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
56
essalatü vesselamü aleyke ya seyyidi ya rasulallah, huz biyedi kallet hıyleti edrikni

salat ve Selam senin üzerine olsun,ey Allah’ın Resulü! Ey Efendimiz! Elimden tut.Halimi sana arzettim,beni bırakma!”
 

İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
57
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indek

Ey ALLAH'ım! Hz. Muhammed'e Salatu selam et ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere(makam-ı Mahmut'a) indir
 

İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
66
innellahe ve melai ketehü yusallune alen nebiyy ya eyyühellezine amenü sallü aleyhi ve sellimü teslima


Yüce Allah Kuranda şöyle buyuruyor : Doğrusu Allah ve Melekleri Peygambere Salat ederler,Ey İman edenler Siz de ona salat edin ve selam edin

AHZAP SURESİ 56.AYET
 

İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
84
Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ cemîil Enbiyâi velmürselîn

Allahım Muhammede ve tüm Nebi ve Resullere salat et.
 

İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
36
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin, bikülli dâin ve devâin, Ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslîmen kesîrâ


Allahım Efendimiz Muhammede ve Aline , dert ve devaların sayısınca salat et.Ona ve onlara çokça bereket ver,selam eyle.
 

İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
50

Allahümme salli ala muhammedin ve enzilhül münzelel mugarrabe minke yevmel kıya-meh.


Ey ALLAH'ım! Hz. Muhammed'e Salatu selam et ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere(makam-ı Mahmut'a) indir

 

İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
58
cezallahü anna muhammeden ma hüve ehlluh

Allah bizden dolayı Muhammede mükafatlar versin , ki o buna ehildir.
 

Üst