Risale-i Nur küçük Sözler Bediüzzaman (mp3)

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
#1
içerik
RİSALE-İ NUR KÜLLİYATINDAN KÜÇÜK SÖZLER

1.söz
Besmelenin anlam ve önemi. Çeşitli varlıkların dilinde besmele. Allah'ın adını anmak ve Onun adıyla hareket etmek neler kazandırır?

2.söz
İnananların ve inkâr edenlerin bakış açıları arasında bir karşılaştırma. Cennet hayatını insan bu dünyada yaşamaya başlayabilir mi?

3.söz
Allah'a kulluk görevlerini yerine getiren ve getirmeyenler arasında bir karşılaştırma. Tevekkülün tanımı ve kazandırdıkları.

4.söz
Namaz kılan ve kılmayanların kazanç ve kayıpları arasında bir karşılaştırma. Bir saatlik ibadetle günün yirmi dört saatini ibadet haline getirmenin yolu.

5.söz
Dünya işleri namaza engel olabilir mi? Rızık için çalışmak ne zaman ibadet olur, ne zaman ibadete engel teşkil eder?

6.söz
"Allah, inananlardan, mallarını ve canlarını, Cennet karşılığında satın almıştır" mealindeki âyetin bir açıklaması. Yetenek ve organlarımızın Allah için nasıl kullanılabileceğine dair pratik örnekler.

7.söz
Namaz kılmaya ve büyük günahlardan kaçınmaya dair. Sabır, tevekkül, şükür, kanaat nedir? Allah'tan korkmak nasıl olur?

8.söz
"Fenalığı kendinden, iyiliği Allah'tan bil" mealindeki âyetin bir açıklaması. İnananların ve inanmayanların dünya hayatındaki kazanç ve kayıplarına dair bir karşılaştırma.

9.söz
Namaz niçin günde beş vakit kılınır? Her vaktin ayrı ayrı açıklaması.

1. Nükte Namazın anlamı. Namaz tesbihatındaki sözlerin namazla ilişkisi
2. Nükte İbadetin anlamı. Namaz içindeki sözlerin ve hareketlerin dile getirdiği mânâlar
3. Nükte Bütün ibadetlerin özeti olarak namaz
4. Nükte İnsanın, dünyanın ve kâinatın ömründe, beş namaz vaktinin karşılıkları ve bu vakitler arasındaki ilişkiler
5. Nükte Herbiri insan ve kâinat ömründe belirli devrelere işaret eden vakitlerde namaz kılan bir kul, bu hareketiyle hangi mânâları dile getirir?

21.söz
Birinci Makam: "Hergün beş vakit namaz usanç veriyor" şeklindeki bir itiraza cevap.

1. İkaz: Usanca yol açan bir aldanma: "tevehhüm-ü ebediyet."
2. İkaz: Kalbin günlük ihtiyaçlarını karşılamakta namazın rolü.
3. İkaz: Sabır nereye ve nasıl harcanmalı? Üç çeşit sabır.
4. İkaz: Kulluk görevlerine verilen ücretle dünyaya ait işlerin ücreti arasında bir karşılaştırma.
5. İkaz: İnsanı oyalayarak kulluk görevlerinden uzaklaştıran nedenler. Dünya işleri nasıl ibadete çevrilir?

İkinci Makam: Vesvese: tanımı ve kurtuluş çareleri.

1. Vecih: Vesvesenin yol açtığı telâş ve ümitsizlikten korunmanın çaresi.
2. Vecih: Mânâların insan hayalinde aldığı şekiller ve bunların vesvese ile ilişkisi.
3. Vecih: Kavramlar arasındaki çağrışımlar ve vesvese ile ilişkisi.
4. Vecih: Dindeki aşırılığın yol açtığı vesvese.
5. Vecih: İman ile ilgili konularda vesvese.

Risale-i Nur_küçük Sozler_Bediüzzaman (62 mb) tek link

İNDİRserdengecti.org yapımıdır.