Peygamberize indirilen vahiyleri vahiy katipleri mi yazmıştır

  • Konuyu başlatan Vahiy
  • Başlangıç tarihi
V

Vahiy

Ziyaretçi
Arkadaşlar din kültürü dersimde içinden çıkamadığım bir soru oldu. Soruyu cevaplarsanız sevinirim. Peygamberize indirilen vahiyleri vahiy katiplerimi yazmıştır?
 

sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
peygamberimiz ümmi olduğu için kendisine gelen vahyi sahabelere yazdırırdı. Ebubekir Hz osman Hz ömer Hz. Ali Sad b. Ebi Vakkas Sabit b. Zeyd gibi sahabiler vahiy katipliğini yapmış olan sahabeler arasında bulunur.

Peygamber Efendimiz (asm) kendisine inen âyetleri okuma yazması olan sahabelere yazdırmış ve vahyi yazan bu kâtiplerin sayısı kırka kadar varmıştır.
Mekke'de ilk vahiy kâtipliğini Abdullah b. Sa'd b. Ebi Sarh, Medine de ise, Ubey b. Ka'b yapmıştır. Ondan sonra Zeyd b. Sabit bu görevi devamlı sürdürmüştür.

Resûlullah'ın (asm) vahiy kâtipliğini yapan diğer bazı sahabeler de şunlardır:
Ebu Bekir (ra), Ömer b. el-Hattab (ra), Ali b. Ebi Talib (ra), Osman b. Affan (ra), Amr b. el-As (ra), Muaviye (ra), Şurahbil b. Hasene (ra), Muğire b. Şu'be (ra), Muaz b. Cebel (ra), Hanzele b. er-Rebi' (ra), Cehm b. es-Salt (ra), Huseyn en-Nemerî (ra), Zubeyr b. el-Avvâm (ra), Amir b. Fuheyre (ra), Ebân b. Said (ra), Abdullah b. Erkâm (ra), Said b. Kays (ra), Abdullah b. Zeyd (ra), Halid b. Velid (ra), Alâ b. el-Hadremî (ra), Abdullah b. Revâha (ra), Huzeyfe b. el-Yemân (ra), Muhammed b. el-Mesmele (ra) vs. (İbn Hacer el-Askalanî, Fethu'l-Barî bi Şerhi Sahihi'i-Buharî, Bulak 1300, IX,18; Ahmed b. Ebi Ya kub, Tarihu Ya'kûbî, Necef,1385, II, 64)

Allah'a emanet olunuz.
 


Üst