Peygamber Efendimizin Sünnetini Ve Edeblerini Muhafaza Hakkında

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
#1
PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÜNNETİNİ VE EDEBLERİNİ MUHAFAZA HAKKINDA

Ahir zaman Peygamberi Hazret-i Muhammed Mustafa Aleyhisselâm efendimz hariç bütün Peygamberler insanlara Allah’ın emirlerini yapmalarını ve yasaklarından kaçınmalarını tebliğ etmek için Allah u Teala tarafından belli bölgelere ve kavimlere gönderilmiştir .

Peygamberlerin sonuncusu ve Peygamberlerin Serveri Efendimiz ise bütün insanlığa, bütün alemlere Peygamber olarak gönderilmiştir . Bizler onun Ümmeti olarak onun hal ve hareketlerini ne kadar hayatımıza geçirebilirsek,ona o kadar yakın oluruz . Şunu unutmayalım ki Allah u Teala'ya yakın olmamızın tek yolu , Resulullah Efendimize yakın olmaktan geçer
.

AYET-İ KERİMELER .

ALLAH U TEÂLÂ celle celâlûhu BUYURUYOR Kİ :

"" Peygamber’in size getirdiklerini tutunuz ,yasak ettiği şeylerden sakınınız "" ( Haşr - 7 )

"" Peygamberler , nefsin arzusuna uyarak söz söylemez ; onun söylediği söz , kendisine vahiy edilenden başka bir şey değildir "" ( Necm . 3 – 4 )

"" De ki : Allah’ı severseniz bana uyunuz ki ,Allah’ta sizi sever , günahlarınızı bağışlar "" (Âl-i İmran - 31 )
"" Allah’tan ve Kıyamet Günü’nden korkan sizler için Peygamberler ne güzel örnektir "" (Ahzab - 21 )

"" Hayır , öyle değil , Rabbin celle ve şanüh hakkı için , aralarında ihtilaf ettikleri şeyde seni hakem yapıp , sonra o hükümden nefislerinde güçlük ve şekk duymaksızın sana inkıyad etmedikçe iman etmiş olmazlar "" ( Nisa.65 )

"" Bir kimse Peygamber’e itaat ederse , Allah’a itaat etmiş demektir "" ( Nisa.80 )

"" (Peygamber’in ) Emrine muhalefet edenler fitneye ve can yakıcı azaba uğramaktan korksunlar "" ( Nur.63 )

HADİS-İ ŞERİFLER


HAZRET-İ MUHAMMED MUSTAFA Aleyhisselâm EFENDİMİZ BUYURUYOR Kİ :

"" Allah’tan ittika etmenizi , üzerlerinize bir Habeşi tayin olsa dahi sözünü dinlemenizi ve ona itaat etmenizi tavsiye ederim . Sizin içinizden hayatta kalanlar bir çok ihtilaflar görürler . Binaenaleyh benim sünnetimden ve hidayete nail olan Hülefa-i Raşidin in sünnetinden ayrılmayınız ; ona sımsıkı sarılınız . Dinde ihdas edilmiş bid’atlardan sakınınız . Zira her bid’at dalalettir ""

"" Bütün ümmetim Cennet’e girerler ; yalnız istemeyenler müstesna ""

-- Ya Resûlullah, kim istemez , diye sorulduğunda :

"" Bana itaat eden Cennet’e girer ; dinlemeyen Cennet’i istememiş demektir "" buyuruştur .

"" Ben size bir şey teklif etmedikçe , beni kendi halime bırakınız . Sizden evvelki milletler, ancak peygamberlerinden çok sual sormak ve onlarla münakaşa etmek yüzünden helak oldular . Binaenaleyh her hangi bir şeyden men edersem ondan sakınınız ; emrettiklerimi de elinizden geldiği kadar yapınız ""

"" Benim ve sizin benzeriniz , ateş yakan ve ateşine pervane ve çekirgeler düşmeye başlayınca onları men e çalışan kimsedir . Ben sizi ateşe düşmekten korumak için eteklerinizden tutuyorum ; halbuki siz , benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz ""

Resulullah efendimizin sünnetine uymak konusunda Hazret-i Ömer radıyallahu anh efendimizin Hacer-i Esvet taşını öperken :

-- Bilirim ki sen bir taşsın ; ne faydan dokunur , ne ziyanın . Eğer Peygamberin seni öptüğünü görmemiş olsaydım , öpmezdim ,dediği rivayet edilmiştir .