Ortodoksluk nedir?

  • Konuyu başlatan ma'vera
  • Başlangıç tarihi
ma'vera

ma'vera

Emektar
Özel Üye
Yunanca´da Ortodoks " Doğru görüş, inanç ve doğru itiraf" anlamına gelir. Bu mezhebin Dinler Tarihindeki diğer isimleri şunlardır:
Doğunun Ortodoks, Katolik ve Apostolik Kilisesi, Ortodoks Doğu Kilisesi, Doğu Kilisesi, Ortodoks Kilisesi ve Rum Ortodoks Kilisesi.
(34) Ortodoks Kilisesi´nin Katolik Kilisesi´nden 1054 yılında (35) kesin olarak ayrılmasında (36) dinî ve siyasî birtakım sebeblerin büyük rolü olmuştur:

1- Katolik Kilisesi´nin müşrikler arasında dini yaymak için bazı tavizler vermesi.
2- Roma´nın itirazına rağmen imparatorluk merkezinin istanbul olması.
3- Batı Roma Devleti´nin yıkılmasından sonra ortaya çıkan otorite boşluğunu Papalığın doldurmak istemesi.


Ortodoks dünyasının dört büyük patrikliği (istanbul-iskenderiye, Antakya, Kudüs) vardır. Diğer, bölgelerdeki millî kiliseler idari yapı itibariyle bu dört patrikliğe bağlıdır. Ortodoks Mezhebi´ni diğer Hıristiyan mezheplerinden ayıran başlıca özellik şunlardır:

1- Patrik ruhanî başkandır.
2- Papa yanılabilir. O isa´nın vekili değildir.
3- Ruhu´l-Kuds, Oğul yoluyla Baba´dan çıkmıştır.
4- ilk yedi konsilde alının kararları kabul etmek lâzımdır.
5- Ancak, Meryem, isa ve Aziz ikonlarına (37) saygı gösterilir.
6- Her ülke ibadetini kendi diliyle yapmakta serbesttir.
7- Günahkârlar, işledikleri günah ölçüsünde A´râf ta bekletilirler.
8- Keşişler, piskoposlar ve patrikler evlenemez; papazlar evlenebilir. Boşanma ancak bazı şartlarla mümkündür.
9- Vaftizden hemen sonra Konfirmasyon yapılmalıdır.
10- Evharistiya ayininde ekmeğe maya, şaraba su katarlar.
11- Haç sağdan sola çıkarılır ve Haç´ın kolları birbirine eşittir.

Kuruluş dönemlerinde bütün Doğu Ortodoks Kiliseleri, istanbul Ortodoks Kilisesi´nin idare ve kontrolü altında iken, daha sonraları parçalanmalar olmuş şu kiliseler doğmuştur:

1-Süryani Ortodoks Kilisesi,
2-Rum Ortodoks Kilisesi,
3-Ermeni Ortodoks Kilisesi,
4-Rus Ortodoks Kilisesi.


Katolik mezhebi ile Ortodoks mezhebi arasında tesbit edilebilen başlıca ayrılıklar şunlardır:

1- Katoliklere göre Ruhu´l-Kuds Baba ile Oğul´dan, Ortodokslara göre ise Allah´ın göndermesinden meydana gelmiştir. (39)
2- Katoliklere göre papa yanılmaz; ilâhî kudrete sahiptir. Ortodokslara göre ise O, ruhani bir liderdir; ilâhî bir gücü yoktur.
3- Katoliklere göre papanın iman, ibadet, ahlâk vb. konulardaki her sözü münakaşasız kabul edilmelidir, Ortodokslara göre ise papa da bir insandır, yanılabilir.

ALINTI
 

Eslem_Rufeyde

Eslem_Rufeyde

◄ كُن فَيَكُونُ ►
Özel Üye
katolik ve ortodoks mezhebleri çok katı kurallar içerir diye biliyorum.
ayrıca katolik mezhebinin sert kurallarına karşı daha hafif kurallar içeren protestanlık mezhebi ortaya çıkmıştır.


katolik
ortodoks
protestanlık hristiyanlıkta 3 büyük mezheptir.
 

ma'vera

ma'vera

Emektar
Özel Üye
katolik ve ortodoks mezhebleri çok katı kurallar içerir diye biliyorum.
ayrıca katolik mezhebinin sert kurallarına karşı daha hafif kurallar içeren protestanlık mezhebi ortaya çıkmıştır.


katolik
ortodoks
protestanlık hristiyanlıkta 3 büyük mezheptir.
Ben de gerçek hristiyanlığa en yakın mezhep olarak katolikliği biliyorum. Protestanlığın temelinde zaten yahudi yandaşlığı ve vadedilmiş topraklara dönüş enosisinin hayata geçirilmesi durumunda, dünya hakimiyetini ele geçirecekleri ortak inancı var.Bu olay vaki olduğunda yahudilerin kendilerine yardımlarından dolayı diğer milletlere davranacakları gibi muamele etmeyeceğine inanırlar.Yani yahudilerin gözünde imtiyazlı olmak için geleceğe yatırım yaparlar ve yahudi inancına göre kıyamette yeryüzüne inmesi beklenen Mesih (Davud (a.s)'in gelmesi için gerekli şartların oluşmasına çalışırlar.Protestanlık, Hristiyanlıktan çok, Yahudiliğe yakındır.
 

Üst