Nazar duası ve yola çıkarken okunacak dualar

  • Konbuyu başlatan sultan_mehmet
  • Başlangıç tarihi
sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Konuyu ansıl buldular? yola çıkarken okunacak dua, yolculuğa çıkarken okunacak dua, yola çıkarken okunacak dualar, yola çikarken okunacak dua, yolculuğa cıkarken okunan dualar, uzun yola çıkarken okunacak dua, yolculuga çıkarken okunacak dua, uzun yola giderken okunacak dua, sefere çıkarken okunacak dua, yolculuğa çikarken okunan dua

Nazar duası ve yola çıkarken okunacak dualar

(Evden çıkarken Bismillah, tevekkeltü alellah, la havle ve la kuvvete illa billah diyen, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır (Tirmizî)

Bir hadis-i şerifte, (Sabah akşam, [Besmele ile] 3 defaBismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil Erdı ve lâ fissemâi ve hüvessemi’ul alim” okuyan, büyü ve nazardan korunur) buyuruldu (İbni Mace)

(Euzü bi-kelimâtillahittâmmeti min şerri külli şeytânin ve hâmmetin ve min şerri külli aynin lâmmetin)tavizini, sabah akşam 3 defa okunup kendine veya hastaya üflenirse, nazardan, cin, şeytan ve hayvanların zararından korur (Mevahib)

(Hoşa giden bir şeyi görünce, “Mâşâallah la kuvvete illa billah” denirse o şeye nazar değemez) buyurdu (Beyheki)

NAZARDAN KORUNMAK İÇİN DUA

Nazardan korunmak için okunacak dua bu bölümde yer almaktadırBu dua okunduğu zaman nazardan ve göz değmesinden Allah'ın izniye korunursunuz

Nazar haktır İnsana, hayvana ve hatta cansıza da nazar değer Nazar hastalık yapar, hatta öldürür Kadınlara ve çocuklara daha çok tesir eder

Peygamberimiz, nazar ile ilgil olarak,”Nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar” “Hoşa giden bir şeyi görünce, "Maşaallah la kuvvete illa billah" denirse o şeye nazar değemez” buyurdu

Sabah-akşam, 3 defa “Bismillahillezi la yedurru maasmihi şeyün fil erdi vela fissemai ve hüvessemiulalim” (16) okuyan, büyü, nazar ve zulümmden korunur”

Göz değene, Peygamber efendimizin bildirdiği şu tavizi okumalıdır:
“Euzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanın ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin” (25)

Nazar değen kimseye şifa için Ayet-el-kürsi, Fatiha, Muavvizeteyn (Felak ve nas) (57) ve Kalem suresinin son iki ayetini (ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne) (62) okumanın muhakkak iyi geldiği bildirimiştir Ayat-ı hırzı (76)okumak ve üzerinde taşımak da çok faidelidir

Herkes, bilhassa nazarı değen kimse, beğendiği birşeyi görünce “Maşaallah” demeli, ondan sonra, ne söyliyecekse, o şeyi söylemelidir Önce Maşaallah deyince, nazar değmez

Büyüklerimizin bildirdiği Nazar Duâsı şöyle:
Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-iş- şâni şedîd-il birri mâ şâallahü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin ve şihâbin kâbisin Allahümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi
 

Benzer konular


Üst