Namaz kılmayana verilen dehşetli cezanın hikmeti nedir

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
#1
Namaz kılmayana verilen dehşetli cezanın hikmeti nedir

Namaz, gurur ve kibri en fazla kıran ve insana kul olduğunu en güzel ders veren, kudsî bir ibadet. Önce kıbleye dönülür, nefsin değil Hakk’ın dilediği yöne teveccüh edilir. Tekbir ile başlanır; “En büyük ve mutlak büyük, ancak Allah’dır” denilir, nefse haddi bildirilir. Huzurda el bağlanır, itaatın ancak O’na olması gerektiği nefse ders verilir, benlik yerini taate bırakır. Allah’ın Sübhan olduğu beyan edilir. O’nun noksan sıfatlardan münezzeh ve kemâl sıfatlarla muttasıf olduğu zikredilir; nefse noksanı ve kusuru hatırlatılır. Hamd ile sürdürülür, medih ve senanın ancak Allah’a ait olduğu ilân edilir, nefis perişan olur. Yine tekbir ve rükû.

Nefsin beli bükülür. Yine tekbir ve secde. Gurur yere sürtülür. Nefis ezildikçe, kulluk inkişaf eder. Ve insan, enaniyetten uzaklaştığı nispette Hakk’a yakın olur. Namaz külli bir ibadettir. Hatta tüm ibadetlerin hulasası ve özetidir diyebiliriz. İslam'ın şartları, namazın içinde gizlidir.

Mesela; namazda iken bir şey yiyip içmememiz, oruca; eğilip kalkmamız bedenin zekatını vermeye, yani zekata; Kâbe'ye yönelip, hayalen Kâbe'yi gözlerimizin önüne getirmek hacca vs. Aynı zamanda Kâinattaki mevcudatın yapmış olduğu ibadetleri de namazımızda özetlemekteyiz.

Mesela ayakta duruşumuz ağaçlara; rükua gidişimiz, dört ayaklı hayvanların haline ve secdeye gitme durumumuzda, sürüngen hayvanların yapmış olduğu ibadetleri namazımızın içinde gösterek Kânattaki mevcudatın yapmış olduğu ibadetleri de bir manada hâl ve hareketlerimizle Cenab-ı Hakk'a takdim ediyoruz.

"Es salatu imadüddin" muktezâsınca "Namaz dinin direğidir." Yani bir çadır nasıl ki direksiz ayakta duramıyorsa, aynı şekilde dünyanın sigortası hükmünde olan namaz olmazsa bu dünyamız ayakta durmayacaktır.

Hakkıyla kılınan bir namaz, kişinin bir çok kötülüklere girmesine sed olacaktır.

Madem bu dünyaya gönderilişimizin gayesi Cenab-ı Hakk'ı tanımak ve ibadet etmektir.

Öyle ise Cenab-ı Hak, bir günde vermiş olduğu yirmi dört saatten bir saati istemekte ve namaz kılmamızı emretmektedir. İşte namazın sayılamayacak kadar özelliklerindendir ki, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ısrarla namaz kılmamızı istemekte ve kılmadığımız taktirde de tehdit etmektedir.

Eğer kişi, namazı inkar ederse, zaten dinden çıkar. Şayet gevşeklik ve tembellik gösterip kılmazsa, bu da cehennemle tehdit edilmekte ve aklı başa getirmektedir.