Müşteriyi Aldatmamak

sahasan

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Forum Administrator
#1


Müşteriyi Aldatmamak

Helal kazanç yollarından biri de ticarettir. Kur’an-ı Kerim’de alışverişin helal faizin haram kılındığı bildirilmektedir (Bakara, 2/275). Peygamber Efendimiz de “Doğru sözlü ve güvenilir tacir, (ahirette) peygamberler, sıddîkler ve şehitlerle beraber bulunacaktır.” (Tirmizî, “Büyû”, 4; İbn Mâce, “Ticârât”, 1) buyurarak, müminlerden ticari hayatlarında dürüst olmalarını istemiştir.

Müslüman tüccar, müşterinin gaflet veya bilgisizliğinden yararlanmamalıdır. Dolayısıyla, sağlam ve kullanışlı olmayan veya kullanım tarihi geçmiş bir malı satmamalı, malın iyisini kötüsünden ayırmalı, kalitesiz bir malı kaliteli diye sunmamalı, malın ayıp ve kusurları varsa açıkça söylemelidir.

Peygamber Efendimiz bir gün pazarı dolaşırken, buğdayın ıslağını
çuvalın altına ıslak olmayanı da üstüne koyan bir satıcıyı, “Niçin halkın
görebilmesi için ıslak tarafını üste getirmedin?” diye sert bir şekilde uyardıktan sonra, “Bizi aldatan bizden değildir.” (Müslim, “İmân”, 164) buyurmuştur.

Konuyla ilgili diğer hadislerinde ise şöyle buyurmuşlardır: “Kusurlu bir malı, ayıbını söylemeden satmak, bir müslümana helal olmaz” (Müslim, “İmân”, 43), “Alıcı ve satıcı doğru söyler, her şeyi açıkça ortaya koyarlarsa, alışverişleri helal ve mübarek (bereketli) olur.” (Buhârî, “Büyû”, 19)