Müminlere dostluk beslemek

Vuslat 71

Çalışkan Üye
Kademeli
#1
MÜ’MİNLERE DOSTLUK BESLEMENİN BELİRTİLERİ

Kafirlere dostluk beslemenin emareleri olduğu gibi – ki,bunları biraz önce zikrettik – Müslümanlara dostluk beslemenin de bir takım emareleri vardır.Bunlardan en önemlisi ve ilki ;

1 – ONLARI SEVMEK VE ONLARA ŞEVKAT GÖSTERMEK :

( ….. Ebu Hureyre r.a dan gelen bir rivayette Allah resulü s.a.v şöyle buyurmaktadır : ” Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Bir birinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınızda bir birinizi seveceğiniz bir ibadeti size haber vereyim mi ? Aranızda selamı yayınız “ )
MÜSLİM : 1.C.54.N
EBU DAVUD :5.C.5193.N
TİRMİZİ : 4.C.2828.N
İBNİ MACE : 1.C.68 . N

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فيِ تَوَادِّهِمْ وَتَعاَظُمِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَالْجَسَدِ الْواَحِدِ إِذاَ اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ باِلْحُمَّى وَالسَّهَرِ
{ …. Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : Mü’minlerin birbirlerini sev-mekte, birbirlerini yüceltmekte ve birbirlerine şefkat ve merhamet duymaktaki misâli, bir vücûda benzer. O vücûttan bir organ hasta-lanınca vücûdun diğer azaları birbirlerini hasta azanın elemine, uykusuzlukla ve hararetle iştirake çağırırlar. }
MÜSLİM : 8.C.2586.N

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبِنْياَنِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاًً وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصاَبِعِهِ

{ …Ebu Musa el-Eş’ari r.a’dan.Resulullah s.a.v buyurdular ki : Mü’mi-nin mü’mine bağlılığı, birbirlerini perçinleyen binânın tuğlaları gibi-dirler “ ve Peygamber s.a.v parmaklarını birbirlerine geçirdi. }
BUHARİ : 5.C.2264.S
MÜSLİM : 8.C.2585.N
Başka bir hadîs-i şerîfte şöyle buyurmaktadır:

اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَحْقِرُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخاَهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلىَ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَماَلُهُ وَعِرْضُهُ


{ Müslüman, müslümanın kardeşidir. Onu hakîr görmez, ona yardım etmemezlik etmez, onu tehlikeye atmaz. Bir kimsenin müslüman kardeşini hakîr görmesi, kendisine kötülük olarak yeter. Müslü-manın, müslümana her şeyi haramdır: Kanını akıtmak, malını gas-petmek ve ırzına tecâvüz etmek.”
MÜSLİM : 8.C.2564.N
2 – MAL VE CAN İLE ONLARA YARDIMCI OLMAK :

Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmaktadır:
“ İmân edip de hicret eden, malları ve canları ile Allah yolunda cihad eden ve - kendilerine hicret edenleri - barındırıp onlara yardım eden-ler var ya, işte onlar birbirlerinin yardımcılarıdırlar…… “
ENFAL : 72.AY.


{ ….. Enes r.a’dan. Şöyle demiştir : Resulullah s.a.v buyurdular ki : Kardeşine,zalim de olsa mazlum da olsa yardım et. Sahabiler :
- Ya Rasulallah ! şu mazlum olan kimseye yardım edebiliriz.Fakat zalime nasıl yardım edilir ? diye sordular. Resulullah sav :
- Zalimin iki elinden tutarsın, - yani,onun zulmünü engellemek için iki elini de tutarsın. }
BUHARİ : 5.C.2262.S

{ … Abdullah ibni Ömer r.a’dan. Resulullah s.a.v şöyle buyurmuşlardır : Müslüman müslümanın kardeşidir.Müslüman müslümana zulm et-mez.Müslüman müslümanı tehlikeye atmaz ve onu tehlikeli durum-da yardımsız bırakmaz.Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse,Allah’ta onun bir ihtiyacını giderir. Her kim bir müslümanın gamını ve kederini gidererek onu sevindirirse,Allah’ta buna mukabil o kimsenin kıyamet günü gamını ve kederini gidererek onu sevin-dirir. Her kim bir müslümanın ayıbını örterse, Allah’ta kıyamet günü o kimsenin ayıbını örter. }
BUHARİ : 5.C.2262.S
MÜSLİM : 8.C.2580.N

3 - KARDEŞİNİN OLMADIĞI YERDE ONU MUDAFA ETMEK :

{ …. Esma binti Zeyd r.anha dan.Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : Kim bulunmadığı bir yerde din kardeşinin namusuna ve iffetine dil uzatıl-dığında onu savunur ise, cehennem ateşinden o kimseyi korumak Allah’ın üzerine bir hak olur. }
CAMİU’S SAĞİR : 3.C.3639.N
AHMED . MÜSNED : 6 / 461

{ …. Cabir bin Abdullah ve Talha bin Sehl’den rivayet edildiğine göre Allah Resulü s.a.v şöyle buyurmuşlardır : Kim hürmeti düşecek, şere-finden noksanlık olacak bir yerde müslümana yardımcı olmaz,onu yalnız bırakırsa Allah’da kendisinden yardım istediği bir yerde onu yalnız bırakır. Kim şerefinden kaybedeceği, saygısının azalacağı bir yerde müslümana yardımcı olursa, yardımını istediği bir yerde Allah’da ona yardımcı olur. }
AHMED : 4 / 30 - EBU DAVUD : 5.C.4884.N - S. CAMİU’S SAĞİR : 5690.N

4 – MÜSLÜMANLARIN ACI VE KEDERLERİNE ORTAK OLUP MUTLULUKLARINI PAYLAŞMAK :

Müslümanlara karşı dostluğun emarelerinden birisi de,onların keder ve acılarına üzülüp acı duymak, sevinç ve mutluluklarıyla da sevinip mutlu olmaktır.

{ Allah Resulü s.a.v şöyle buyurmaktadır : Bütün Müslümanlar bir tek kimse gibidir.O müslümanın gözü ağrıdığı zaman diğer bütün azalar hastalanır,başı ağrıdığı zaman yine diğer bütün azalar hastalanır. }

MÜSLİM : 8.C.2586 / 67.N

5 – MÜSLÜMANLARA NASİHAT ETMEK ONLARIN İYİLİĞİNİ İSTEMEK VE ONLARI ALDATMAMAK :

Müslümanlara dostluk beslemenin emarelerinden birisi de,onlara nasi-hat etmek, onların iyiliğini istemek ve onları her ne şekilde olursa olsun aldatmamaktır.

{ Allah resulü s.a.v bu konuda şöyle buyurmaktadır

لاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ تَناَجَشُوا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلىَ بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

{ Bir birinize buğz etmeyin . Bir birinize haset etmeyin . Birbirinize sırt çevirmeyin. Almayacağınız malın fiyatını yükseltmeyin. Birbi-rinizin alışverişi üzerine alıp satmayın. Ey Allah’ın kulları kardeşler olunuz . }
MÜSLİM : 8.C 2564.N
Yine şöyle buyurur :
لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتىَّ يُحِبَّ ِلأَخِيهِ ماَ يُحِبُّ لِنَفْسِهِ
{ Hiçbiriniz, kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe îmân etmiş olmazsınız . }
MÜSLİM : 1.C.45.N


عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من حمل علينا السلاح فليس منا. ومن غشنا فليس منا

{ … Ebu Hureyre r.a’dan.Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Kim bize silah çekerse o bizden değildir. Her kim bizi aldatırsa o da bizden değil-dir. }
MÜSLİM : 1.C.101.N
 

Vuslat 71

Çalışkan Üye
Kademeli
#2
6 – MÜSLÜMANLARA KÜSMEMEK VE ONLARI TERKETMEMEK :

{ … Ebu Hureyre r.a’dan; Resulullah s.a.v şöyle buyurdular :” Bir biri-nizle alakayı koparmayın,bir birinize küsmeyin,bir birinize buğzet-meyin,bir birinize hased etmeyin. Ey Allah’ın kulları ! Allah’ın size emrettiği şekilde kardeşler olunuz “ }

MÜSLİM : 8.C.2563/30

{ Zandan sakınınız,çünkü zan sözlerin en yalanıdır,İnsanların ayıp-larını araştırmayın,casusluk yapmayın,rekabet etmeyin, hasetleş-meyin, bir birinize buğzetmeyin, bir birinize küsmeyin. Ey Allah’ın kulları kardeşler olunuz }
BUHARİ : 13.C.6046.S
MÜSLİM : 8.C.2563.N

{ Bir birinizi çekememezlik etmeyin,satın alamayacağınız malın fiyatını artırmayın, bir birinize buğzetmeğin, bir birinize küsmeyin. Bir birinizin satışı üzerine satış yapmayın.Ey Allah’ın kulları kar-deşler olunuz. Müslüman müslümanın kardeşidir.Ona zulmetmez, ona yardımdan elini çekmez ve onu küçük görmez. Takva işte bura-dadır – diye üç defa eliyle göğsünü işaret edip sonra şöyle buyur-dular – kişiye şer olarak Müslüman kardeşini hakir görmesi yeter. Unutmayın ki , Müslümanın müslümana kanı, malı, ırzı ve şerefi haramdır }
MÜSLİM : 8.C.2564.N

( …. Ebu Hureyre r.a dan; Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : “ Pazar-tesi ve perşenbe günlerinde cennet kapıları açılır da, Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayan her bir mü’minin günahları mağfiret olunur. Ancak kendisi ile din kardeşi arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse bu mağfiretten müstesna tutulur. O iki kişi hakkında ; bir birleriyle barışıncaya kadar bu iki kişiyi mağfiretten geri tutun, geri tutun , geri tutun denilir “ )
MÜSLİM : 8.C.2565.N

Samimi ve ihlaslı bir Müslümanın,Peygamberinin bu kadar nasihat-lerinden sonra bir müslümana karşı kalbinde kin ve buğz taşıması,ona küsmesi,onu terk etmesi,ona zulmetmesi,onun dedi kodusunu yapması, onu hakir görmesi ve onu yardımsız bırakması mümkün değildir.


7 – MÜSLÜMANLARA SAYGI DUYMAK,ONLARA İHTİRAM GÖSTERİP ALAY ETMEMEK VE ONLARIN AYIPLARINI ARAŞTIRMAMAK :

Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmaktadır:
“ Ey îmân edenler ! Bir topluluk, başka bir toplulukla alay etmesin. Olur ki alay edilen topluluk, alay eden topluluktan daha hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Olur ki alay edilen kadınlar, alay eden kadınlardan daha hayırlıdırlar.Birbirinizi ayıpla-mayın,birbirinizi kötü lakapla çağırmayın.Îmân ettikten sonra fâsıklık ne kötü bir isimdir. Kim de - birbirleriyle alay etmekten, birbirlerini ayıp-lamaktan ve birbirlerini kötü lakaplarla çağırmaktan - tevbe etmezse, işte onlar nefislerine zulmedenlerdir. “
“ Ey îmân edenler ! Kötü zannın çoğundan sakının.Çünkü zannın bir kısmı, günahtır.Birbirinizin kusurlarını araştırmayın.Birbirinizi çekiş-tirmeyin. Hiç sizden biriniz, ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı ? Bundan tiksindiniz değil mi ?. O halde Allah’tan korkun. Şüp-hesiz ki Allah, tevbeleri çokça kabul eden ve merhametli olandır.”
HUCURAT : 11 . 12 .AY.
8 – ZORLUKTA VE KOLAYLIKTA MÜSLÜMANLARLA BERABER OLMAK :

Müslümanları dost edinen kimseler,onlarla kolaylık ve bolluk zaman-larında beraber olup da, zorluk ve sıkıntı zamanlarında onları yüzüstü bırakarak terkeden münâfıkların tersine, zorlukta da, kolaylıkta da onlarla beraber olan kimselerdir.
Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmaktadır:
“ – Ey inananlar ! - Sizi gözetleyip duran munafıklar,Allah size bir zafer lutfederse, Size : “ Sizinle beraber değil miydik “ derler. Kâfir-lerin zaferden yana bir nasipleri olursa, - onlara da - : “ Biz sizi destekleyerek üstün olmanızı sağlamadık mı?. Mü’minlerden – gele-cek zararı - önlemedik mi ? ” derler. Artık Allah, kıyâmet günü sizinle onlar arasında hükmünü verecektir. Allah, mü’minlerin üzerine gâlip gelecek bir yolu kâfirlere vermeyecektir. “
NİSA : 141.AY.

9 – MÜSLÜMANLARI ZİYARET ETMEK VE ONLARLA YANYANA GELMEKTEN HOŞLANMAK :
Dostluğun emarelerinden birisi de,Müslümanları ziyâret etmek, onlarla buluşmak ve onlarla biraraya gelmekten hoşlanmaktır.
Allah Teâlâ, kudsî bir hadîste şöyle buyurmaktadır:
( وَجَبَتْ مَحَبَّتيِ لِلْمُتَزاَوِرِينَ فِيَّ )
{ Benim için birbirlerini ziyâret edenlere muhabbetim vâcip olmuş-tur. }
AHMED : HAKİM :

{ … Ebu Hureyre r.a’dan; Resulullah s.a.v şöyle buyurdular:” Muhakkak ki Allah’u Azze ve Celle kıyamet gününde şöyle buyurur: Nerede benim celalim için bir birini sevenler ? Benim gölgemden başka hiçbir gölgenin olmadığı bu günde,onları kendi gölgemde gölgelen-direceğim “ }
MÜSLİM : 8.C.2566.N

{ …. Ebu Hureyre r.a’dan; Resulullah s.a.v şöyle buyurdular :” Yedi sınıf kimse var ki, Allah onları kendi gölgesinden başka gölge bulunma-yan o günde, gölgesi altında gölgelendirecektir. Bunlar : “… Adaletli imam …” … Rabbine itaat ve ibadet içerisinde yetişmiş genç …“ “ …Gönlü mescidlere bağlı olan kimse …“ “ … Allah yolunda bir birleri ile sevişen ve yan yana gelişleri ve ayrılışları Allah için olan kimseler …” “… Mevki ve güzellik sahibi bir kadın kendisini istediği halde ; ben Allah’tan korkarım diyen erkek …” “… İnfak ettiğinde sol tarafının,sağ tarafının ne infak ettiğini bilmeyecek kadar gizli sadaka veren kimse …” Ve “ … Tenha yerde Allah’ı zikredipte iki gözü dolup taşan kimse …” }
TİRMİZİ : 4.C.2500.BUHARİ : 2.C.693.S

{ … Ebu Hureyre r.a dan;Resulullah s.a.v buyurdular ki :” Bir adam başka bir köyde bulunan din kardeşini ziyaret etmek için yola çıktı.Allah’u Azze ve Celle o kimsenin geçeceği yol üzerine bir melek oturttu.O zat meleğin yanından geçerken,melek :- Nereye gitmek istiyorsun ? diye sordu. O zat :- Şu beldede bulunan bir kardeşimi ziyaret etmek istiyorum dedi. Melek : Senin ondan elde etmek istediğin bir menfaatin var mı? Dedi. O zat – Hayır yoktur. Benim onu Allah için sevmemden başka bir şeyim yoktur,dedi. Melek ona şöyle dedi :
- Ben Allah’ın, sana şu haberi iletmek için yolladığı elçisiyim : ”….. Sen o kimseyi Allah için sevdiğin gibi,muhakkak Allah’ta seni sevmiştir…” }

MÜSLİM : 8.C.2567.N
10 – MÜSLÜMANLARA DUA ETMEK VE ONLAR İÇİN MAĞFİRET DİLEMEK :

Müslümanlara dostluk beslemenin en açık emarelerinden birisi de onlara dua etmek ve günahlarının bağışlanması için mağfiret dilemektir.

Bunun en açık ve en güzel delili,Rabbimizin kerim kitabındaki şu Ayet’i celilesidir :

وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِ هِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

{ Onlardan sonra gelenler derler ki : Rabbimiz bizi ve bizden önceki inanan kardeşlerimizi bağışla, kalplerimizde onlara karşı bir kin bırakma ! Rabbimiz muhakkak ki sen çok şevkatli,çok merhamet-lisin. }
HAŞR : 10.AY.

{ … Ebu’d Derda r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Bir kimse Din kardeşinin gıyabında dua ederse, Melekler şöyle der : “ kabul et ya rabb “ Ve yine, “ ey dua eden bir misli de sana “ derler. }

MÜSLİM : 8.C.2732.N
EBU DAVUD : 2.C.1534.N

عن عثمان بن عفان قال : كان النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : " استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت؛ فإِنه الآن يسأل "

{ … Osman bin Afvan r.a dan.O şöyle dedi:Resulullah s.a.v ölüyü defnet-tikten sonra kabrin başında durdu ve : Kardeşiniz için istiğfar edin, onun için cevapta sebat isteyin,çünkü o şimdi sorguya çekilmek-tedir, buyurdu.}
EBU DAVUD : 4.C.3221.N