Mizah ve şakada ölçü

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
#1
Mizah ve şakada ölçü

Mizah ve şaka bizlerin hoş vakit geçirmesini, gülmesini, eğlenmesini, dinlenmesini bazen de düşünmesini sağlamak için yapılan sözlü ve fiili olarak yapılan davranışlardır. İslamda bu tür davranışları yasaklamak şeklinde prensib yoktur. Söz konusu bu davranışlar belli sınırlar içinde yapıldığı takdirde bir sakıncası yoktur. Zira mizah ve şaka insanların kaynaşmasını sağlayan önemli bir araçtır.

Mizah ve şaka yaparken dikkat etmemiz gereken nokta; insanların temel haklarını ihmal etmemesi, onuruna gururuna dokunmaması ve yakın çevresi ve toplum nezdinde küçük düşürücü olmaması gerekir. Bunun yanında yalan ve dedikodu özelliği taşıyan ve toplumda kin ve düşmanlığa sebeb olacak şekilde olan mizah ve şakalar dinimizce uygun görülmemektedir. Müslümanların bir kişinin bu türlü şaka ve mizahtan kaçınılması gerekir. Bu tür davranışlar Allah tarafından yasaklanmıştır.

Bakınız;

Ey inananlar! Bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin. Belki alay ettikleri kimseler, kendilerinden iyidirler. Kadınlarda başka kadınlarla alay etmesin. Belki onlar kendilerinden iyidirler. Birbirinizde kusur aramayın; birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İnandıktan sonra fasık (yoldan çıkmış) olmak ne kötü bir addır. Kim tevbe etmezse, İşte onlar, zalimlerdir. (Hucurat 11)

Peygamber efendimizin, belli ölçüler içinde şakalaştığı ve söz konusu hususu ashabına yasaklamadığı çeşitli hadis kitaplarında rivayet edilmektedir.

Peygamberimizin bir defasında yanındakilerle şakalaşması üzerine arkadaşları O’na, Ey Allah’ın Rasülü, “ben sadece doğruyu konuşurum, haktan başka bir şey söylemem” (Tirmizi, Birr, 57) diyerek, söz konusu şaka ve mizahta dinen sakıncalı olan veya yasak sayılan durumlar içermediği sürece şakanın mübah olduğunu ashabına bildiriştir.