Miraç Kandili Nedir ? Anlamı ve Önemi

  • Konuyu başlatan sultan_mehmet
  • Başlangıç tarihi
sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Miraç Nedir ?

Miraç arapça’da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarına gelir.İslam’da ise Miraç; Hz. Peygamber (s.a.v)’in göğe yükselerek Allah’ın huzuruna kabul edilmesi demektir.Miraç, Receb ayının 27. Gecesi Cenab-ı Hakkın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselâmın rehberliğinde Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselamın Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksâ’ya, oradan semaya, yüce âlemlere, İlâhî huzura yükselmesidir.

Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden ter temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir.
Resulullahın (s.a.v) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur. Miraç Kandili Nasıl Ortaya Çıkmıştır , Hikayesi …

Miraç Nasıl Gerçekleşmiştir?

Bir gece Rasûlullah Kabe’de Hicr veya Hatîm denen yerde iken bazı rivayetlerde uykuda iken veya uyku ile uyanıklık arasında bir halde Cebrail (a.s) geldi göğsünü açtı, zemzemle yıkadıktan sonra içini iman ve hikmetle doldurup kapattı.Peygamber Aleyhissalâtü Vesselam Mescid-i Haramdan (Mekke’den), Mescid-i Aksâ’ya (Kudüs’e) Cennet”ten, katırdan küçük, merkepten büyük, şimşek gibi çakan, yıldırım gibi uçan, adımını gözün gördüğü en uzak noktaya atan beyaz bir Cennet bineği olan Burak ile götürüldü.Semaların her birinde sırasıyla Adem, İsa, Yusuf, İdris, Harun ve Musa peygamberlerle görüştü; nihayet Beytülma’mur’un bulunduğu yedinci semada Hz. İbrahim’le buluştu. Sidret’ül- Münteha denilen yere vardıklarında yazıcı meleklerin kalem cızırtılarını duydu ve Allah’ın huzuruna çıktı. Burada Cenab-ı Hak elli vakit namazı farz kıldı. Dönüşte Hz. Musa, elli vakit namazın ümmetine ağır geleceğini söyleyip Allah’tan onu hafifletmesini istemesini tavsiye etti. Namaz beş vakte indirilinceye kadar Hz. Peygamberin Huzur-u İlâhiye müracaatı ve Hz. Musa ile diyalogu devam etti.
Daha sonra Mescid-i Aksâ’ya geldi. Orada bütün peygamberler kendisini karşıladı. Miraçını kutladılar. Peygamber Aleyhissalâtü Vesselam burada peygamberlere iki rekat namaz kıldırdı, bir hutbe okudu.

Bundan Sonra Hz. Cebrail ile birlikte imkân ile vü-cub ortası (kâinatın bittiği yer) Sidretü’l-müntehâ’ya geldiler. Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam orada ikisi gizli, ikisi açıktan akan (Nil, Fırat) dört nehir gördü. Sonra hergün yetmiş meleğin ziyaret ettiği Beytü’l-Ma’mur’u ziyaret etti.

İsra ve Mirac olayının, Müslümanlar için en önemli sonuçlarından birisi hiç şüphesiz, namazdır.
Miraç Kandili; İki safhada gerçekleşen Mirac hadisesinin ilk bölümünde Cebrail Cenabı-Hakkın izni ile Hz. Muhammed”i Burak adı verilen bir binek vasıtasıyla, Mekkedeki Mescid-i haramdan Kudüs deki Mescid-i Aksaya götürdü. Bu gidiş hadisesine İsra denir ve Kuranda İsra suresinin ilk ayetinde bu intikal söyle anlatılır: “Kulu Muhammed”i bir gece Mescid-i Haram”dan kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa”ya Götüren Allah”ın şanı yücedir. Doğrusu O, her şeyi en mükemmel şekilde işitir ve görür.

Gecenin, ikinci bölümüne ise Mirac denir ki sevgili peygamberimizin, gökyüzüne yükseltilerek Allah”ın katına ulaşmasıdır.
Miraç Ne Demektir , Miraç Kandili Anlamı Nedir , Miraç Kandili Neden Kutlanır Dini Önemi Nedir
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun Kunfeyekun Ailesi.
/ Güncel..
 

Üst