Milli ve manevi değerler

  • Konbuyu başlatan AhDe_VeFaLi
  • Başlangıç tarihi
A

AhDe_VeFaLi

Ziyaretçi
#1
Medeniyetlerin oluşumunda, maddi
unsurlar kadar milli ve manevi değerler
de önemlidir. Devletlerin en
önde gelen amacı kendisini oluşturan,
varlığı onların varlığına bağlı
olan birey ve toplumun mutluluğunu
sağlamaktır. Bunu başarabilmesi için
de insanın fıtratında olan maddi ve
manevi unsurlara önem vermek zorundadır.
Tarih sahnesinde en uzun kalan
milletler şüphesiz, milli ve manevi değerleri
barındırabilen devletler olmuştur.
Bireylerini milli, manevi ve
ahlaki değerlerine bağlı yetiştiren
toplumların, çağın gereği olan gelişmelere
de duyarsız kalmadıkları takdirde,
başarılı olmamaları için bir
sebep yoktur. Milletleri ve toplumları
sahip oldukları milli ve manevi değerlerin
ayakta tuttuğunu bilmekteyiz.
Milli ve manevi değerleri zayıflayan
millet ve toplumların ise çöküş yaşadığı
bilinmektedir. Dil, din, tarih, örf,
âdet ve gelenekler, aile kurumu, kutsal
zaman ve mekânlar, bayrak,
vatan, İstiklal Marşı gibi millî ve manevi
değerlerin oluşturduğu kültürün
oluşumuna dikkat edildiğinde bu değerlerin,
birbirinden ayrılamayan ve
birbirleriyle iç içe olan, birbirini tamamlayan
ortak değerler olduğu görülecektir.