Mezhebe Bağlılık ve Telfik

  • Konuyu başlatan Münzevi
  • Başlangıç tarihi
Münzevi

Münzevi

KF Ailesinden
Özel Üye
İslâm dünyasında ilk dönemlerden itibaren yoğun bir ictihad ve re’y faaliyetinin sürdürüldüğü, bunun tabii sonucu olarak çeşitli bölgelerde ilim halkalarının,ilmî gelenek ve ekolleşmenin oluştuğu IV. (X.) yüzyıldan itibarende fıkıh sürecinin halk nezdinde de hızlandığı bilinmektedir.

Abbâsîler'den itibaren İslâm devletlerinin kadılkudâtlık ve resmî mezhep uygulaması, mezhep fıkıhlarını esas alan tedvîn ve tedrîs faaliyeti gibi âmillerin yanı sıra Eyyûbî ve Memlükler dönemi uygulamaları neticesinde Sünnî müslümanlar arasında yaklaşık olarak V. (XI.) yüzyılın sonlarından itibaren bugünkü dört fıkıh mezhebinin takarrur ettiği görülür.

O tarihlerden itibaren de mezhep, mezhebe bağlılık, ictihad, taklid ve telfik gibi meseleler gerek avamî gerekse entelektüel boyutta tartışılagelmiştir.

Kunfeyekun.Org
Kaynak: Diyanet İlmihali
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
Vaveyla mehheplerle ilgili açtığınız konuları ilgili
MEZHEPLER VE MEZHEP İMAMLARI forumuna taşıdım inşaAllah, bir de bazı konularda yazılar düzensiz çıkmış, ben bu konuyu düzenledim, diğerlerini de bunu baz alarak düzenlersek ve ilgili forumlara açarsak daha iyi olur inşaAllah.
 

Üst