Mevlid kandilinde çekilecek tesbihler

  • Konuyu başlatan İslami Sorular
  • Başlangıç tarihi
İslami Sorular

İslami Sorular

KF Ailesinden
Özel Üye
Mevlid kandilinde çekilecek tesbihler hangileridir, mevlid kandilinde tesbih çekmek nelerdir?

Rebiül evvel ayının gelmesiyle mevlid kandilinin manevi atmosferine girmiş bulunuyoruz. Tabi bu gibi önemli günleri değerlendirmek hepimizin amacıdır. En güzel şekilde değerlendirmek için bilgilenmeli ve araştırmalıyız.

Bu yıl 2015'in ocak ayının 5-6 günlerini bağlayan gece mevlid kandili olarak kutlanacaktır. Bu önemli gecede peygamber efendimize bolca salavat getrmeliyiz. Ayrıca kuran okumakla da değerlendirmiş oluruz. Hz. Adem, Hz. Eyyûb ve Hz. Yûnus peygamberlerin (Aleyhimüsselam) okudukları ve Kur’an'da geçen dualardan oluşan Hatm-i Enbiyâ yapabiliriz. Çokça zikir getirip evrad ü ezkarda bulunabiliriz. Hatm-i Enbiya önemli evliyâullah ve tasavvuf ehli tarafından tavsiye edilmiştir. Aşağıda Hatmi enbiya nasıl yapılır kısaca açıklaması yapılacaktır:

--------> Ayrıca "Mevlid Kandilinde Hangi Namaz Kılınır" konusunu okumak için Tıklayınız.

Mevlid kandilinde çekilecek tesbihler

Önce Eûzü Besmele ile bir "Fatiha" ve üç “İhlas” okunur. Sevabı, başta Peygamberimiz (s.a.v) olmak üzere bütün peygamberlerin ve evliyanın ve meşâyih-i kiramın, din büyüklerinin, bu aziz dine hizmet edenlerin ruhlarına bağışlanır.

Sonra:
1.
100 defa Salevât-ı Şerife Getirilir.
“Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed”

2. 500 defa Hz. Âdem Aleyhisselâm’ın şu duası okunur:
“Rabbenâ Zalemna enfüsenâ ve inlem tağfirlenâ ve terhamnâ lenekûnenne minelhâsirîn”.

3. 100 defa yine Salevat-ı Şerife getirilir.

4. 500 defa Hz.Eyyûb Aleyhisselâm’ın şu duası okunur.
“Rabbi inni messeniyaddurru ve ente erhamürrahimîn”

5. Tekrar 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

6. 500 defa Hz. Yunus (Aleyhisselamın) şu duası okunur.
“Lâ İlâhe illâ ente Sübhâneke inni küntü minezzalimîn.

7. Tekrar 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

8. 500 defa “Lâ havle ve lâ kuvete illâ billâhil’Aliyyil’Azîm.”

9. Tekrar 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

Görüldüğü gibi, Hatm-i Enbiyâ'da 500'er defa olmak üzere 4 duâ okunmaktadır. Bu duâların birincisi Hz. Âdem (a.s.)'in, ikincisi Hz. Eyyüb (a.s.)'ün, üçüncüsü Hz. Yunus (a.s.)'un, dördüncüsü ise bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafâ (s.a.v.)'nın duâsıdır.

Bu tertibi bitirince Cenab-ı Hakk’a duâ ve niyazda bulunulur.

"Mevlid kandilinde yapılan dualar kabul olur mu" konusunu okumanız için Tıklayınız.
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst