Maddi hizmet mi, manevi hizmet mi daha üstün, hangisi daha efdal, bilgi verir misiniz?

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
#1
Soru

Maddi hizmet mi, manevi hizmet mi daha üstün, hangisi daha efdal, bilgi verir misiniz?Cevap

Değerli Kardeşimiz;
Hücrelerin yapısı ve temel organları ile meseleye şöylece bakabiliriz:
HÜCRE : Canlıların en küçük yapı birimine denir. Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek olmak üzere üç kısımda incelenir.
Hücrenin geneli ve bütün organları cemaati temsil eder. Nasıl hücrenin üç organından birisi olmadığı zaman hücre ölüyor ise, aynı şekilde cemaat hücresinin yapısı ve temel organlarından birisi eksik olursa cemaat manası dağılır ve ölür.
Hücre Zarı: Canlı, esnek, seçici, geçirgen, saydam iki sıra yağ ve arasındaki protein moleküllerinden ibarettir. Hücrenin zarı en dışta olan bir organıdır; lakin burada bir eksik ya da kusur olsa hücre yaşayamaz.
Aynı şekilde cemaat hücresinin zarı da cemaati oluşturan keyfiyetli keyfiyetsiz bireyleridir. Haftada sadece bir kez derse gelse bile bu cemaati oluşturma açısından yeterlidir. Zarsız hücre olmayacağı gibi bireysiz de cemaat olmaz. Bu yüzden cemaat içinde bir birey hiçbir kabiliyeti ve imkanı olmasa bile cemaate dahil olması bile cemaatin oluşumu için yeterlidir.
Sitoplazma: Çekirdek ile zar arasını dolduran canlı ve akışkan sıvıdır. %90ı su geri kalanı protein, yağ, karbonhidrat, madensel tuzlar ve vitaminlerden ibarettir. Hücrenin bu kısmı hücreyi maddi açıdan besleyen kısmıdır. Bu kısım olmasa hücre açlıktan ölür.
Aynı şekilde cemaat hücresinin de maddi yardımcıları ve finansmanları vardır. Bunlar olmasa cemaat maddi imkansızlıklar yüzünden büyüyemez ve gelişemez. Bu sebeple cemaatin devamı ve büyümesi için maddi tedarikçiler gereklidir. Malı ile hizmet eden Allah erleri cemaat için çok önemlidir onlarsız olmaz.
Çekirdek: Hücrenin büyüme,bölünme ve onarım işlerini denetleyen merkezidir. Bazı hücrelerde birden fazla çekirdek bulunurken bazılarında hiç bulunmaz. Hücrenin özü ve merkezidir. Bir cihetle beyni ve şuurudur.
Aynı şekilde cemaat hücresinin keyfiyetli ve maneviyatı yüksek tabakası, cemaatin bir cihetle beyni ve şuuru gibidir. Bunlar cemaatin en merkezi kısmıdırlar. Lakin diğer iki bölüme de muhtaçtırlar. Yani nasıl hücre zarsız ve sitoplazmasız sadece çekirdek ile yaşayamıyor ise, aynı şekilde cemaatte bireysiz, maddesiz veya şuursuz devam edemez. Her üçünün ahenk ve uyum içinde beraber olması gerekiyor, birisini birine takdim etmek yanlış olur.
Şayet bizim elimizden hem zar olmak hem sitoplazma olmak hem de çekirdek olmak geliyorsa, bu nurun ala nur olur. Lakin çekirdek olamıyorsam hücreden firar ederim dersek zararı bize olur. Önemli olan o cemaat hücresinin içinde bulunmak ve o yolda mücadele etmektir, meseleye bu zaviyeden bakmak gerekiyor.
Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör